Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiến trình thực tập.

Tiến trình thực tập.

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Ngày 25/02 –

01/03/2019

-( sáng+ chiều)--TUẦN II

-Ngày 04/03- ngày

08/03/2019

( Sáng + chiều)-Trao đổi một số thông tin với chị Nết về

trung tâm, giờ giấc, nội quy của trung

tâm, thái độ làm việc của sinh viên.

Gặp kiểm huấn viên, tiếp xúc với trẻ.

Quan sát giờ can thiệp của kiểm huấn

viên va các giáo viên khi làm việc với

trẻ.

Xây dựng kế hoạch hoạt động từng tuần.

Trao đổi các mục tiêu, mục đích, kế

hoạch cùng với kiểm huấn viên, giáo

viên tại phòng can thiệp.

Hồn thành kế hoạch hoạt động sơ bộ.

Lựa chọn thân chủ.

Tham gia các hoạt động của trung tâm:

sắp xếp các đồ chơi phục vụ cho hoạt

động vận động của trẻ, hoạt động 8/3,

cùng giáo viên làm đồ dùng học tập phục

vụ cho các tiết học của trẻ.

Quan sát các hoạt động can thiệp cho trẻ

tại phòng can thiệp 2, để phần nào nắm

được các hoạt động trong việc hỗ trợ cho

trẻ: Giáo viên triển khai những hoạt

động như thế nào? mức độ tương tác của

trẻ trong các hoạt động học, thái độ làm

việc hay cách xử lý của giáo viên trong

các tình huống tại lớp học.

+ Trong quá trình quan sát có thể tìm

hiểu thơng tin trẻ qua giáo viên hoặc qua

hồ sơ liên quan cũng như mức độ tham

gia của trẻ, của gia đình vào quá trình hỗ

trợ/can thiệp cho trẻ.

Lập kế hoạch hỗ trợ trẻ cho tuần tiếp

theo.4TUẦN III-Ngày 11/0315/03/2019--Dọn dẹp, sắp xếp đồ, vệ sinh lớp học.

Quan sát các hoạt động của trẻ trong các

tiết học: vui chơi, học tập, vận động…

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ đã xây dựng.

Tiến hành hoạt động hỗ trợ kiểm huấn

viên: Hỗ trợ KHV trong các hoạt động

học tập, vui chơi của trẻ.

Tham gia hỗ trợ trẻ trong 30 phút.

Lập kế hoạch cho trẻ trong tuần 4.Sáng-TUẦN IV-Ngày 18/0322/03/2019-Sáng-Dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

Tiếp tục hỗ trợ trẻ trong các hoạt động,

cùng giáo viên tham gia vào các hoạt

động chung của trẻ và các bạn trong lớp

(hỗ trợ trẻ trong 30 phút)

Quan sát trẻ để có những điều chỉnh phù

hợp cho kế hoạch trợ giúp.

Đánh giá sơ bộ kết quả đã đạt được trong

các hoạt động ( mức độ tương tác của trẻ

với giáo viên , với các bạn trong lớp…)

Xây dựng kế hoạch cho tuần V.

Ngồi với KHV đưa ra những ý kiến về

khó khăn, thuận lợi khi làm việc với trẻ;

những điểm đã làm được và hạn chế cần

khắc phục.5-TUẦN V-Ngày 25/0329/03/2019--Sáng

-TUẦN VI

Ngày 01/0405/04/2019-Sáng

-TUẦN VII

Ngày 08/0412/04/2019--Sáng-TUẦN VIII

Ngày 15/ 0419/04/2019-Vệ sinh lớp học, sắp xếp đồ dùng ngay

ngắn, gọn gàng.

Xây dựng kế hoạch tuần VI.

Cùng với giáo viên hỗ trợ thân chủ và các

bé trong lớp học tập, nhận biết, vui chơi,

nhảy múa…

Trao đổi với kiểm huấn viên hoặc giáo

viên về kế hoạch hoạt động đã đặt ra theo

từng tuần.

Phúc trình vấn đàm lần 1: Vấn đàm tìm

hiểu thơng tin của trẻ từ phụ huynh (người

thân trong gia đình trẻ).

Thục hiện làm đồ chơi cho các trẻ tại

phòng can thiệp 2.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

Quan sát và đánh giá các mục tiêu, mức

độ thực hiện kế hoạch, kết quả đạt được

với KHV.

Phúc trình vấn đàm lần 2.

Xây dựng kế hoạch tuần VII.

Vệ sinh lớp học.

Thực hiện các hoạt động trong trợ giúp

trẻ, trợ giúp thân chủ.

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo thực tập.

Nhật ký thực hành xuyên suốt quá trình

thực tập

Đánh giá những điều đạt được và chưa

đạt được,bài học kinh nghiệm

Kế hoạch tương lai ( nếu có).

Hồn thiện bộ đồ dùng đồ chơi cho trẻ.

Thực hiện đúng quy tắc khi thực tập tại

trung tâm (đi bù cho những buổi xin

nghỉ).

Hoàn thiện báo cáo thực tập.

Chia tay cơ sở thực tập.(Nghỉ)62.Khái quát cơ sở thực hành

2. 1 .Lịch sử thành lập và cơ sở pháp lý cho hoạt động của trung tâm Trung

tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt

*Tư cách pháp nhân của trung tâm

Tên trung tâm: Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt

Tên tiếng anh: Training and development center for special education

(TDCSE)

Trụ sở: nhà K2 -Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy -Quận

Cầu Giấy -Hà Nội

Giám đốc: Đào Thị Bích Thủy

Điện thoại: 04.8349541 -0985928585 -0986386959

Email: tdcse@hnue.edu.vn

Trung tâm có thể nhờ văn phòng đại diện, chi nhánh khi có nhu cầu việc

thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tuân theo quy định của pháp luật. Ba

nguyên tắc đào tạo và phát triển giáo đặc biệt là tổ chức khoa học cơng nghệ có

tư cách pháp nhân độc lập, có vốn nhu cầu và tài khoản riêng bằng tiền Việt

Nam và ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt hoạt động theo nguyên tắc

tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý về mọi mặt trong hoạt động của mình, trung

tâm ln tuân thủ theo quy định của pháp luật.

*Lịch sử thành lập

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt được thành lập theo

quyết định số 28/QLKH-TCCB ngày 11 tháng 2 năm 1995 của hiệu trưởng

trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Tiền thân của trung tâm là Tổ chức Giáo dục

7đặc biệt thuộc bộ mơn Tâm lí –Khoa Tâm lí giáo dục. Trung tâm là cơ sở đào

tạo giáo viên giáo dục đầu tiên trong cả nước với các chức năng nhiệm vụ sau

đây: Đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và tư vấn về giáo dục đặc biệt. Trung tâm

là tiền thân để thành lập Khoa Giáo dục đặc biệt vào năm 2001. Trong suốt thời

gian hình thành và phát triển, cùng với Khoa Giáo dục đặc biệt, trung tâm đã đạt

được những thành tích đáng kể.2.2.Mục tiêu và chức năng nhiệm vụ

*Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu hoạt động của trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt

phấn đấu là một trong những trung tâm hang đầu cả nước về nghiên cứu, bồi

dưỡng ứng dụng khoa học giáo dục đặc biệt, tư vấn thông tin khoa học về giáo

dục đặc biệt giúp một phần giải quyết những vấn đề khoa học giáo dục đặc biệt

của đất nước trong thời kì hội nhập vì một nền giáo dục cho mọi người.

*Chức năng nhiệm vụ

Các chức năng của Trung tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt

nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao khả năng hội nhập của trường Đại học

Sư Phạm Hà Nội vào hệ thống giáo dục và đào tạo trong nước và quốc tế. Các

chức năng cơ bản mà trung tâm đào tạo và phát triển giáo dục đặc biệt là:

-Nghiên cứu và ứng dụng về khoa học và phát triển giáo dục đặc biệt,

thwujc hiện các đề tài, dự án

-Dịch vụ khoa học công nghệ

-Tư vấn, chuyển giao công nghệ

-Tham gia đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn giáo dục đặc biệt

-Hợp tác quốc tế về Khoa học giáo dục đặc biệt

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiến trình thực tập.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×