Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương IV: Cài Đặt Thực nghiệm

Chương IV: Cài Đặt Thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: ThS.Bùi Thị ThủySVTH: Quách Thị Bích Mai - K65BChúng tơi chọn ngơn ngữ C++ để cài đặt chương trình.

Ngơn ngữ lập trình C++ là một ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng(Object

Oriented Programming - OOP) được phát triển bởi Bjarne Stroustrup. Từ ở những năm

của thập niên 1990, các lập trình viên đã coi ngơn ngữ C++ là một ngơn ngữ phổ biến

và được ưa thích nhất trong việc thực hiện các chương trình lập trình.

Trong lập trình, C++ là một ngôn ngữ đã được biên dịch, vậy nên có thể sử dụng

nó trên nhiều nền tảng. Ngơn ngữ C++ có một ưu điểm là rất nhanh. Chính vì ưu điểm

này, mà C++ được coi là lựa chọn tốt nhất trong các ứng dụng mà cần đến tốc độ.

Trong đó, điển hình như các phần mềm về tài chính hoặc là các chương trình được

hoạt động trong thời gian thực.

Ngơn ngữ C++ có tính di động, được thể hiện từ việc trên một đoạn code C++ về lý

thuyết nó có thể chuyển đổi dễ dàng khi chạy ở trong Windows, Linux và Mac OS.

Theo đó, nhờ có tính năng này mà lúc viết một chương trình nào đó, sẽ khơng phải viết

lại nó nữa.

Dựa vào dữ liệu test ở phần 1, chúng tôi cài đặt kết hợp 2 thuật tốn tìm kiếm lân

cận biến đổi - VNS và thuật tốn tìm kiếm Tabu - TS để tìm lời giải cho bài toán. Thứ

nhất, dùng VNS để thay đổi hệ thống các vùng lân cận trong khi tìm kiếm. Thứ hai, TS

dùng để kiểm soát việc chọn lân cận cho từng giai đoạn của việc tìm kiếm.

3. Kết quảDựa trên dữ liệu test nói trên, chúng tơi thực hiện chạy chương trình trên với các đồ

thị lần lượt có số đỉnh là 51, 76 và 101.

Mỗi lần chạy chương trình thì kết quả chỉ ra chi phí và thời gian thực thi của mỗi

thuật toán.

Các kết quả được minh họa ở các bảng dưới đây:Tập dữ liệuST

TTênSố đỉnh1

2E-n51-k5

E-n76-k1451

76

35VNS/Tabu

Thời gian

Chi phí

(giây)

718

0.093

1176

0.359GVHD: ThS.Bùi Thị Thủy

3E-n101-k8SVTH: Quách Thị Bích Mai - K65B

10111220.375Bảng 1: Kết quả chạy chương trình kết hợp hai thuật tốn VNS/Tabu36GVHD: ThS.Bùi Thị ThủySVTH: Quách Thị Bích Mai - K65BKẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong khóa luận này, chúng tơi đã giới thiệu, nghiên cứu và đưa ra giải pháp cho

Bài toán điều phối xe điện với thời gian cửa sổ và đa trạm sạc. Chúng tơi áp dụng thuật

tốn VNS và thuật toán TS để đưa ra lời giải tối ưu cho bài toán. Kết quả thực nghiẹ ̂m

cho thấy, thuật toán hoạt động hiệu quả và đưa ra lời giải gần đúng trong thời gian

chấp nhận được, đáp ứng được các ràng buộc của bài toán, giảm thiểu chi phí cũng

như số lượng xe sử dụng.

Trong thời gian tới, đề tài có thể mở rộng tập ràng buộc, giải một số biến thể khác

có liên quan của bài toán EVRP như bài toán điều phối xe điện với thời gian sạc tại

trạm biến đổi,… và nghiên cứu phương pháp mới để tối ưu bài toán hơn.37GVHD: ThS.Bùi Thị ThủySVTH: Quách Thị Bích Mai - K65BDANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Anh[1] Anagnostopoulou Afroditi, Maria Boilea, Sotirios Theofanis, Eleftherios

Sdoukopoulos, Dimitrios Margaritis, Electric Vehicle Routing Problem with

industry constraints: trends and insights for future research, 2014

[2] Jane Lin, Wei Zhou, Ouri Wolfson, Electric vehicle routing problem, 2015

[3] Alejandro Montoya, Christelle Guéret, Jorge E. Mendoza, Juan G. Villegas, The

electric vehicle routing problem with nonlinear charging function, 2017

[4] Aurélien Froger, Jorge E.Mendoza, Ola Jabali, Gilbert Laporte, A Matheuristic for

the Electric Vehicle Routing Problem with Capacitated Charging Stations, 2017

[5] Sai Shao, Wei Guan, Jun Bi, Electric vehicle-routing problem with charging

demands and energy consumption, 2018

[6] MerveKeskin, BülentÇatay, A matheuristic method for the electric vehicle routing

problem with time windows and fast chargers, 2018

[7] Merve Keskin, Bülent Çatay, Partial Recharge Strategies for the Electric Vehicle

Routing Problem with Time Windows, 2016

[8] Michael Schneider, Andreas Stenger, Dominik Goeke, The Electric Vehicle Routing

Problem with Time Windows and Recharging Stations, 2012

[9] Pierre Hansen, Nenad Mladenovic, Variable neighborhood search, 1997

[10] Fred Glover, Future Paths for Integer Programming and Links to Artificial

Intelligence, 198638Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương IV: Cài Đặt Thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×