Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bên cạnh đó, Nhà nước cũng ban hành các quy định về đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp: Quy định về phát triển chương trình đào tạo phải có sự tham gia của doanh nghiệp; Quy định về trong quá trình đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo, sinh viên bắt buộc phả

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng ban hành các quy định về đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp: Quy định về phát triển chương trình đào tạo phải có sự tham gia của doanh nghiệp; Quy định về trong quá trình đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo, sinh viên bắt buộc phả

Tải bản đầy đủ - 0trang

đào tạo nguồn nhân lực nghề đáp ứng nhu cầu quốc gia, nhu cầu doanh nghiệp và nhu

cầu của người lao động.381.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của TrườngCơ cấu tổ chức của Trường đã được thực hiện theo "Điều lệ trường đại học", các

qui định của Nhà nước và pháp luật, phù hợp với điều kiện cụ thể của Trường, giúp

cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động đào tạo, NCKH cũng như

các lĩnh vực hoạt động khác đạt chất lượng, hiệu quả tốt hơn. Hiện nay, Trường được

tổ chức theo mơ hình trường đại học đa ngành, gồm 3 cấp: Trường - Khoa - Bộ mơn.

Hiện tại, Trường có 11 khoa đào tạo, 1 bộ môn, 05 trung tâm và các phòng chức năng.

Trong đó, chức năng của bộ máy tổ chức của Trường như sau:

Hiệu trưởng: Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Nhà trường; Công tác quan hệ

bộ, ngành, địa phương, phụ trách các mặt công tác như cơng tác chính trị tư tưởng,

cơng tác tổ chức cán bộ, xây dựng chiến lược phát triển Trường, quy hoạch tổng thể

Trường và đầu tư, xây dựng cơ bản và cơ sở vật chất, thiết bị, công tác cải cách hành

chính, hành chính - tổng hợp, thi đua - khen thưởng, xây dựng phần mềm tổng thể

quản trị Nhà trường, cơng tác kế hoạch - tài chính, duyệt kế hoạch kinh phí, duyệt chi

đối với các lĩnh vực đầu tư phát triển…

Phó hiệu trưởng: phụ trách và điều hành đào tạo đại học chính quy, cơng tác của

Văn phòng Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể cấp Trường, duyệt chi đối với các lĩnh vực,

hoạt động được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ, công tác Quốc phòng - An

ninh, hỗ trợ Hiệu trưởng cơng tác chính trị tư tưởng.

39Phó hiệu trưởng thứ hai phụ trách đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, công tác

học sinh, sinh viên, học viên, công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí, cơng tác thanh

tra giáo dục, cơng tác an ninh trật tự, nội trú, y tế, bảo hiểm xã hội, hoạt động dịch vụ,

quan hệ với doanh nghiệp.

Ngoài ra, các phòng ban của trường như Phòng đào tạo, Phòng tổ chức cán bộ,

Phòng Hành chính tổng hợp…và các Khoa đào tạo và Trung tâm thực hiện các chức

năng theo quy định của Nhà trường.

2.1.3. Hình thức đào tạo của Trường

Hiện nay, Trường có 11 khoa, 1 bộ mơn trực thuộc và 5 trung tâm. Đào tạo 4

ngành thạc sỹ; 10 ngành đại học; 27 ngành cao đẳng ở các lĩnh vực: Cơ khí chế tạo,

Cơ khí Động lực, Cơng nghệ Thông tin, Điện, Điện tử, Kỹ thuật Công nghiệp, Kinh tế.

Trường đang phấn đấu đào tạo GVDN đạt trình độ khu vực và quốc tế, trước mắt 4

ngành nghề đạt đẳng cấp quốc tế, 5 ngành nghề đạt đẳng cấp khu vực ASEAN và các

ngành nghề còn lại đạt đẳng cấp Quốc gia.

Trường đã được Tổng cục dạy nghề cấp giấy phép đánh giá kỹ năng nghề quốc

gia từ bậc 1 đến bậc 4.

Bảng 2.1: Danh sách ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm

Kỹ thuật Vinh

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

1Thạc sĩ2Đại học3Cao đẳngIINGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠOALĩnh vực sư phạm1Sư phạm kỹ thuật điện2Sư phạm kỹ thuật cơ khí3Sư phạm kỹ thuật ô tô4Sư phạm kỹ thuật điện tử - viễn thông5Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin6Sư phạm kỹ thuật công nghiệpBLĩnh vực Công nghệ - Kinh tế - Xã hội1Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử2Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa3Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

404Điện công nghiệp5Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông6Điện tử cơng nghiệp7Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa khơng khí8Cơng nghệ kỹ thuật máy tính9Cơng nghệ thơng tin10Quản trị mạng máy tính11Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính12Cơng nghệ chế tạo máy13Hàn14Cắt gọt kim loại15Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử16Công nghệ kỹ thuật ô tô17Công nghệ kỹ thuật cơ khí18Chế tạo thiết bị cơ khí19Lắp đặt thiết bị cơ khí20Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí21Nguội sửa chữa máy cơng cụ22Cấp, thốt nước23Kế tốn24Quản trị kinh doanh25Kế tốn doanh nghiệp26Maketing thương mại27Cơng tác xã hội

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật VinhĐể tăng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, cùng với việc củng cố, phát

triển các ngành nghề hiện có, trong những năm tới, trường tiếp tục mở thêm các

ngành, nghề đào tạo mới thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên, Công

nghệ kỹ thuật, Kinh doanh và Quản lý, Kỹ thuật giao thông, Kiến trúc và xây dựng,

Máy tính và Cơng nghệ thơng tin. Lộ trình mở thêm ngành nghề đào tạo mới được xác

định trên cơ sở nhu cầu xã hội, thị trường lao động, phát triển đội ngũ giảng viên và

khả năng đầu tư phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị, năng lực quản lý.41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng ban hành các quy định về đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp: Quy định về phát triển chương trình đào tạo phải có sự tham gia của doanh nghiệp; Quy định về trong quá trình đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo, sinh viên bắt buộc phả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×