Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1: Danh sách ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm

Bảng 2.1: Danh sách ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm

Tải bản đầy đủ - 0trang

4Điện công nghiệp5Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thơng6Điện tử cơng nghiệp7Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa khơng khí8Cơng nghệ kỹ thuật máy tính9Cơng nghệ thơng tin10Quản trị mạng máy tính11Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính12Cơng nghệ chế tạo máy13Hàn14Cắt gọt kim loại15Cơng nghệ kỹ thuật cơ điện tử16Công nghệ kỹ thuật ô tô17Công nghệ kỹ thuật cơ khí18Chế tạo thiết bị cơ khí19Lắp đặt thiết bị cơ khí20Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí21Nguội sửa chữa máy cơng cụ22Cấp, thốt nước23Kế tốn24Quản trị kinh doanh25Kế tốn doanh nghiệp26Maketing thương mại27Cơng tác xã hội

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật VinhĐể tăng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, cùng với việc củng cố, phát

triển các ngành nghề hiện có, trong những năm tới, trường tiếp tục mở thêm các

ngành, nghề đào tạo mới thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên, Công

nghệ kỹ thuật, Kinh doanh và Quản lý, Kỹ thuật giao thông, Kiến trúc và xây dựng,

Máy tính và Cơng nghệ thơng tin. Lộ trình mở thêm ngành nghề đào tạo mới được xác

định trên cơ sở nhu cầu xã hội, thị trường lao động, phát triển đội ngũ giảng viên và

khả năng đầu tư phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị, năng lực quản lý.41Với hơn 20 đối tác liên kết là các cơ sở dạy nghề và 15 công ty, tập đồn có quan

hệ trong đào tạo, Trường có nhiều điều kiện thuận lợi để sinh viên thực tập, thực tế để

tiếp cận mới môi trường lao động thực tiễn và công nghệ sản xuất nhằm gắn đào tạo

với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Để nâng dần chất lượng đào tạo theo chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế, Trường

đã tăng cường quan hệ quốc tế với một số trường của Cộng hòa Séc, Đức, Hàn Quốc,

Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Úc, Anh, Mỹ để đào tạo đại học và sau đại học, trao

đổi hợp tác đào tạo liên thông giữa ba nước Lào, Thái Lan, Việt Nam, Hợp tác với City

and Guilds và Trường Westminster Kingsway College (Vương quốc Anh), City and

Guilds thành lập trung tâm đánh giá giáo viên về kỹ năng nghề và sư phạm nghề theo

chuẩn quốc tế.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo,

nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và đội ngũ quản lý, khai thác có hiệu quả mọi

nguồn lực, tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất để xây dựng Trường thành

một cơ sở đào tạo có chất lượng, có uy tín, là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học

giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ của khu vực và cả

nước, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

2.2. Thực trạng về đào tạo nghề tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

2.2.1. Số lượng sinh viên được đào tạo nghề tại trường giai đoạn 2015 - 2017

Những năm qua, nhà trường đã đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kỹ

năng nghề cho hàng nghìn người, trong đó có nhiều người đã trở thành cán bộ quản lý

dạy nghề giỏi, cán bộ khoa học kỹ thuật, thợ bậc cao, nhiều người đạt danh hiệu giáo

viên dạy giỏi các cấp. Sinh viên của Trường luôn đạt giải cao trong các kỳ thi sáng tạo

KHKT và nghiệp vụ sư phạm. Chất lượng đào tạo của Nhà trường luôn được các cơ sở

dạy nghề và các đơn vị sử dụng nhân lực đánh giá cao. Vì vậy, hầu hết sinh viên của

Trường tốt nghiệp đều có việc làm đúng chun mơn và thu nhập ổn định. Hiện nay,

các cơng ty và tập đồn lớn như: Tập đồn Hồng Hải (Foxconn), Tập đồn Fosmosa,

Cơng ty TOYOTA, Tổng công ty lắp máy (LILAMA), Tổng công ty Sông Đà, Tổng

cơng ty lắp máy 451, TP Hồ Chí Minh, Thủy điện Bản vẽ...đã đặt hàng đối với Nhà

trường để đào tạo nhân lực kỹ thuật trình độ cao và cơng nhân kỹ thuật có tay nghề do

đó cơ hội việc làm cho sinh viên sẽ là rất lớn.42Tổng số người được đào tạo nghề từ năm 2014 – 2016 là 12.200 người, bình

quân mỗi năm đào tạo nghề hơn 4.000 người. (Trong đó số lao động khu vực nơng

thơn là 8.150 người chiếm 66% trong tổng số sinh viên).

Bảng 2.2: Số lượng sinh viên được đào tạo nghề tại Trường Đại học Sư phạm

Kỹ thuật Vinh giai đoạn 2014 - 2016

Năm201420152016Số lao động được đào tạo nghề (người)384341204237Lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn (người)-277

107,2

7,2117

102,8

2,8Tốc độ phát triển liên hoàn (%)

Tốc độ tăng giảm liên hoàn (%)

Tốc độ phát triển bình quân(%)-Lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân (người)197Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Có thể thấy rằng, số lượng sinh viên được đào tạo nghề tại trường Đại học Sư

phạm Kỹ thuật Vinh giai đoạn 2014 – 2016 đều tăng qua các năm. Điều này là do nhu

cầu xã hội đã thay đổi về đào tạo nghề, tỷ lệ sinh viên theo học tại các trường nghề cao

hơn so với các năm trước đây.

Nhìn vào bảng số liệu, có thể thấy có sự thay đổi đáng kể về tốc độ tăng hàng

năm về quy mô đào tạo nghề của Trường và có xu hướng tăng qua các năm. Tốc độ

tăng cao giai đoạn năm 2015 và 2016, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ

thuật và công nghệ, quy mô đào tạo nghề ngay càng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu thị

trường. Bên cạnh đó mặc dù có sự thay đổi giữa các năm, nhưng nhìn chung tốc độ

tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2014 - 2016 cho thấy quy mô đào tạo nghề vẫn

có xu hướng ổn định.

2.2.2. Tình hình về việc sử dụng sinh viên đã qua đào tạo nghề tại Trường Đại

học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đào tạo nghề Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ở

các hệ cũng tăng đáng kể năm 2016: cao đẳng là 96,1% và đại học là 95,3%. So với

mặt bằng chung của các cơ sở đào tạo trên cả nước, tỷ lệ này là tương đối cao.

Bảng 2.3: Kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm từ năm 2015 - 2016

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Đơn vị: người

43Lao động được Lao động được

đào tạo cao

đẳngLao động đượcđào tạo đại học đào tạo được bốXuất khẩu lao

độngnghềtrí việc làm

Năm

Tỷ

Tỷ

Tỷ

Tuyệt

Tuyệt

Tuyệt

trọng

trọng

trọng

đối

đối

đối

(%)

(%)

(%)

2015 1367

33,2

2753

66,8

3289

79,8

2016 1087

25,65

1350

74,35 3460 81,66

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật VinhTuyệt

đối

271

340Tỷ

trọng

(%)

6,58

8,02Qua bảng cho thấy, lao động được đào tạo cao đẳng nghề chiếm tỷ lệ thấp hơn

lao động được đào tạo hệ đại học nghề, tương ứng là 33,2% và 25,65% cho thấy xu

hướng đào tạo nghề hệ cao đẳng hiện nay đang có xu hướng giảm mạnh, đào tạo nghề

đại học đang có xu hướng tăng. Lao động được đào tạo đại học nghề, chiếm tỷ lệ

tương ứng là 66,8% và 74,35% trong tổng số lao động được đào tạo giai đoạn 2014 2016. Tỷ trọng lao động đã qua đào tạo được bố trí việc làm có xu hướng tăng lên từ

79,8% lên 81,66% vào năm 2016. Tuy nhiên, số lao động được đào tạo để đi xuất

khẩu lao động cũng đang chiếm tỷ lệ thấp trong giai đoạn này nhưng vẫn có xu

hướng tăng lên từ 6,58% năm 2015 đến 8,02% năm 2016.

Tỷ lệ tăng này cũng cho thấy một thực tế là sinh viên sau khi được đào tạo cũng

đã chủ động để tìm được một cơng việc phù hợp cho bản thân, tỷ lệ lớn sinh viên sau

khi tốt nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi của các doanh nghiệp, đáp ứng được

u cầu cơng việc, đó cũng là các cơ sở đào tạo nghề đã chuẩn hóa chương trình đào

tạo gắn với thực tiến. Đồng thời, do trong mấy năm gần đây, kinh tế Nghệ An có những

bước chuyển nhanh chóng, nhiều doanh nghiệp, cơng ty được thành lập, nhu cầu lao

động tăng nhanh đặc biệt là lao động đã qua đào tạo. Đây cũng chính là cơ hội đối với

các sinh viên nghề của trường đào tạo nghề nói chung và trường Đại học Sư phạm Kỹ

thuật Vinh nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn tồn tại những sinh viên sau khi

được đào tạo không đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, trình độ chun mơn

còn hạn chế, chưa thích ứng kịp với sự thay đổi của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh Nghệ An thơng qua sàn

giao dịch việc làm, Đồn Thanh niên, Hội nông dân, Hội phụ nữ của Nghệ An…

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh cũng như học sinh

hiểu và thấy được tầm quan trọng của việc học nghề, đồng thời tư vấn giới thiệu việc

làm miễn phí cho lao động sau đào tạo, giúp đỡ họ tìm được việc làm hoặc tự tạo việc

44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1: Danh sách ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×