Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3 : Thói quen sinh hoạt

Bảng 3.3 : Thói quen sinh hoạt

Tải bản đầy đủ - 0trang

65Uống rượuCả hút thuốc + uống rượuKhơng11322471Khơng10292368Khơng1132Nhận xét:

Trong thói quen sinh hoạt, 68% bệnh nhân vừa hút thuốc vừa uống

rượu.663.1.4 Đặc điểm về bệnh và giai đoạn TNM

Tỉ lệ loại bệnh trong nhóm nghiên cứuBiểu đồ 3.2: Tỉ lệ bệnh trong nhóm nghiên cứuNhận xét: Ung thư hạ họng thanh quản chiếm 82,4% tổng số ca trong nhóm

nghiên cứu.

Giai đoạn T67Biểu đồ 3.3: Tỉ lệ giai đoạn u

Nhận xét:

Giai đoạn T1 chiếm 11,8%; T2 chiếm 25,5%

Giai đoạn T3 chiếm 35,3 % và giai đoạn T4 chiếm 29,4 % tổng số ca

nghiên cứu

Giai đoạn N68Biểu đồ 3.4: Tỉ lệ giai đoạn hạch

Nhận xét: Giai đoạn N3 chiếm 23, 5 % và giai đoạn N2 chiếm 61,8 %

3.2. Giai đoạn hóa trị cảm ứng

3.2.1 Thực hiện hóa trị cảm ứng

Số đợt hóa trị cảm ứngBiểu đồ 3.5: Số đợt hóa trị cảm ứng

Nhận xét: Thực hiện đủ ba chu kì hóa trị cảm ứng chiếm 79,4 % (27/34 ca)

Lý do không thực hiện đủ 3 đợt hóa trị cảm ứngn =7

U tiến triển1/7 caHạch tiến triển1/7 ca69Tiến triển cả u và hạch1/7 caHạch không đáp ứng2/7 caKhác2/7 caBảng 3.4: Lý do không thực hiện đủ 3 đợt hóa trị cảm ứng

Nhận xét: Lý do dừng hóa trị cảm ứng vì bệnh tiến triển chiếm tổng cộng: 3/7 ca

Phác đồ hóa trị cảm ứngBiểu đồ 3.6: Phác đồ hóa trị cảm ứng

Nhận xét: phác đồ hóa trị cảm ứng dùng phác đồ Docetaxel – Cisplatin chiếm

67,6 % (23/34 ca)703.2.2 Độc tính cấp khi hóa trị cảm ứng

Trên lâm sàng

Bảng 3.5: Độc tính cấp trên lâm sàng khi hóa trị cảm ứngn=34

Độ 1-2Độ 3-4n%n%Mệt mỏi3397,112,9Nơn – buồn nơn3397,112,9Ia chảy3397,112,9Viêm niêm mạc3410000Khác: bong tồn bộ da vùng lưng,tay: 1/34 ca

Nhận xét: độc tính cấp độ 3 trên lâm sàng gồm: Mệt mỏi, nôn-buồn nôn, ỉa

chảy đều chiếm 2,9% (1/34 ca)

Trên hệ tạo huyết và chức năng gan thận

Bảng 3.6: Độc tính cấp trên cận lâm sàng khi hóa trị cảm ứngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3 : Thói quen sinh hoạt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×