Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghiên cứu của Clare Newall và cộng sự (2005) trên 30 bệnh nhân GPQ chia làm 3 nhóm, mức độ can thiệp khác nhau, với thời gian can thiệp là 8 tuần, kết quả là nhóm can thiệp tích cực thì cải thiện khả năng đi bộ và khả năng tập thể dục [39].

Nghiên cứu của Clare Newall và cộng sự (2005) trên 30 bệnh nhân GPQ chia làm 3 nhóm, mức độ can thiệp khác nhau, với thời gian can thiệp là 8 tuần, kết quả là nhóm can thiệp tích cực thì cải thiện khả năng đi bộ và khả năng tập thể dục [39].

Tải bản đầy đủ - 0trang

228 tuần, kết quả là nhóm can thiệp tích cực thì cải thiện khả năng đi bộ và khả

năng tập thể dục [39].

- Nghiên cứu của Mandal và cộng sự (2012) can thiệp có đối chứng trên

30 bệnh nhân GPQ PHCNHH trong 8 tuần đã kết luận biện pháp PHCNHH ở

bệnh nhân GPQ đã cải thiện khả năng tập thể dục và CLCS-SK của bệnh

nhân, sự cải thiện này còn duy trì 12 tuần sau can thiệp[40].

- Nghiên cứu hồi cứu của Mafalda van Zeller và cộng sự ( 2012 ) trên 41

bệnh nhân, đánh giá những bệnh nhân tham gia PHCNHH trong 12 tuần từ

năm 2007 đến năm 2010, có sự cải thiện có lợi về chức năng hơ hấp ở một số

nhóm bệnh nhân GPQ [41].

- Nghiên cứu của Lee và cộng sự (2017) trên BN GPQ tập thể dục làm

cải thiện đáng kể trong thời gian ngắn về mức độ khó thở, khả năng đi bộ

trong 6 phút, và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân[42]. Việt Nam

- Nghiên cứu của Vũ Sơn Hà (2014) về PHCNHH trên đối tượng bệnh

nhân COPD trong 8 tuần có cải thiện đáng kể khoảng cách đi bộ 6 phút, điểm

khó thở mMRC và điểm SGRQ [43].2324Chương 2

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.1.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Bệnh nhân được chẩn đoán là giãn phế quản điều trị tại trung tâm hô hấp

bệnh viện Bạch Mai, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018.

2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định GPQ dựa vào:

- Tiền sử bị bệnh, triệu chứng lâm sàng: ho, khạc đờm nhiều, khó thở.

- Và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực lớp mỏng, độ phân giải cao. Bệnh

nhân có ít nhất một trong những dấu hiệu sau:

+ Đường kính trong của phế quản lớn hơn động mạch đi kèm.

+ Các phế quản không nhỏ dần được quy định là khi 1 phế quản trên một

đoạn dài 2cm có đường kính tương tự phế quản đã phân chia ra phế quản đó.

+ Thấy phế quản ở cách thành ngực dưới 1cm.

+ Thấy phế quản đi sát vào màng phổi trung thất.

+ Thành phế quản dày.

- Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ

- Bệnh nhân suy hô hấp SpO2 < 90%, ho máu.

- Bệnh nhân bị các bệnh phối hợp như: lao phổi tiến triển, bụi phổi, nấm

phổi, ung thư phổi, suy tim do nguyên nhân tim, Basedow, tâm thần.

- Bệnh nhân bị dị tật về lồng ngực, cột sống.

- Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.1.4. Cỡ mẫu nghiên cứu: 31 bệnh nhân.252.2. Thiết kế nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu

- Tiến cứu can thiệp không đối chứng.

2.2.2. Nội dung nghiên cứu

2.2.2.1. Phương tiện nghiên cứu

Sử dụng mẫu bệnh án thống nhất để thu thập số liệu.

Đánh giá mức độ khó thở qua thang điểm khó thở mMRC

Đo tần số tim trong 1 phút.

Đo chức năng hô hấp bằng máy đo chức năng hô hấp tại trung tâm hô hấp.

Làm nghiệm pháp đi bộ 6 phút.

Sử dụng bộ câu hỏi St.GEORGE đã được chính thức giới thiệu tại tạp

chí Y học lâm sàng và bộ câu hỏi này cũng đã được áp dụng nghiên cứu tại

TP Hồ Chí Minh và trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai [44], [45].

2.2.2.2. Quy trình nghiên cứu

* Thu thập thơng tin

- Ngày 1: Sau khi BN điều trị đợt cấp ổn định SpO2≥90% (thường là 3-7

ngày sau nhập viện) học viên sẽ tiến hành thăm khám và thu thập đặc điểm

bệnh nhân về tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tiền sử, mức độ khó thở, triệu

chứng lâm sàng, mạch, SPO2, cận lâm sàng, chức năng hô hấp bằng thăm

khám trực tiếp và theo mẫu bệnh án nghiên cứu.

Chụp cắt lớp vi tính lớp mỏng độ phân giải cao BN được chụp ở thời

điểm trước khi lấy số liệu tại khoa chẩn đốn hình ảnh bệnh viện Bạch Mai,

hoặc nếu chụp phim ở ngồi thì đọc kết quả bởi bác sỹ khoa chẩn đốn hình

ảnh bệnh viện Bạch Mai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu của Clare Newall và cộng sự (2005) trên 30 bệnh nhân GPQ chia làm 3 nhóm, mức độ can thiệp khác nhau, với thời gian can thiệp là 8 tuần, kết quả là nhóm can thiệp tích cực thì cải thiện khả năng đi bộ và khả năng tập thể dục [39].

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×