Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. VÍ ĐỂ LƯU TRỮ TOKEN

II. VÍ ĐỂ LƯU TRỮ TOKEN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀI-Hướng dẫn tạo account của ví MEW cũ:+ Tại màn hình chủ: Chọn tab “New wallet“

Trong phần Create New Wallet - Enter

a password trên màn hình. Thực hiện gõ mật khẩu của ví MEW vào, đây là mật khẩu

các em tự chọn. Sau đó chọn tiếp tục.

Trên màn hình hiển thị Keystore. Lưu ý phải tải file này về và các em lưu trữ ở bất

kỳ nơi nào vì sau này sẽ dùng file này để đăng nhập vào ví của các em. Vẫn sẽ có

những cách truy cập vào ví đơn giản khác sẽ được đề cập ở phần tiếp theo.3Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀI

Thực hiện bấm I understand continue.

- Trên màn hình lại xuất hiện thêm Private Key. Lưu ý đây là key rất quan trọng

nên phải lưu lại. Trong trường hợp các em mất file Keystore ở trên thì các em có

thể đăng nhập vào ví của mình bằng Private Key.

Ví dụ ví tơi mới tạo có Private Key là

1abb0b63469acf8d9b8e0bfd9c22fcaa2e67252b20a08df5e3066fc8e89bdd26Thực hiện bấm vào Save your address. Trang web sẽ trở về giao diện chính để đăng

nhập vào ví như sau:4Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀI

Thì màn hình có rất nhiều cách để truy cập ví hiển thị trên màn hình nhưng cách dễ nhất

để truy cập là chọn Private Key sau đó nhập Key vào để truy cập. Và sau đây là ví dụ truy

cập vào ví:Thực hiện chọn Private Key, nhập key word, thực hiện bấm vào Unlock:

Thực níu xuống dưới sẽ hiển thị thơng tin ví như sau:Trong phần này cần chú ý:

- Account Address: đây là địa chỉ ví MEW: dùng để nhận ETH và token.

5Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀI

-Account Balance: số tiền trong ví hiển thị tiền ETH còn token một số token khơng

hiển thị tiền. Vậy muốn hiển thị trong ví MEW ta phải ADD token đó vào ví nếu

MEW chưa nhận dạng được tự động token đó. Việc làm này rất quan trọng cho

quá trình gửi token đi.

Thao tác như sau:

+ Chọn Add Custum Token như hình sau:Trong phần này cần lưu ý các vấn đề sau:

+ Token Contract Address.

+ Token Symbol.

+ Decimals.

Để lấy những thơng tin này để ta add được vào ví ta sẽ xem ở: https://ethplorer.io

Hoặc https://etherscan.io

Cách sử dụng trang web https://ethplorer.io và

https://etherscan.io

Hai trang này giúp chúng ta có thể kiểm tra được số tiền có trong ví hoặc xem các token

về ví. Chỉ cần nhập địa chỉ ETH vào là có thể tra được.

TRANG 1: https://ethplorer.io. Chúng ta sẽ thực hành trên một ví ảo của tơi:

Địa chỉ ví: 0xb0536e2DedC94Fb42fF93D12a5961076Bd3ab6cd6Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀINhập địa chỉ ví vào ơ như trên hình ảnh. Sau đó bấm Ethplore, ta được kết quả sau:Trong hình ảnh thì nó sẽ hiện thị tất cả số tiền có trong ví MEW. Trong phần Transfers

chính là phần ta chú ý để add token. Trong phần hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn các

bạn add coin FET:

Nhấn vào chữ Fetch để nó hiển thị như sau:7Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀIRồi chúng ta có thể thấy được các thông tin cần để nhập để Add token:

+Token Contract Address = Xem phần Contract Information chính là địa chỉ contract.

+ Token Symbol = Chính là tên của token: xem Token FetchUpdate Information phần

Symbol.

+ Decimals: xem Token FetchUpdate Information phần Decimals.

Vậy đáp án của sẽ là

+ Token contract address của FET là:

0x1D287CC25dAD7cCaF76a26bc660c5F7C8E2a05BD

+ Token Symbol: FET

+ Decimals: 18.

TRANG 2: https://etherscan.io/ có cách sử dụng tương tự trang trên. Chúng ta cũng thực

hiện vào trang chủ như hình. Sau đó nhập địa chỉ ví ETH của ví mew như hình sau:8Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀINhập địa chỉ ETH bấm search sẽ hiển thị như hình:Trong phần này cần chú ý gồm: Transactions (giao dịch chuyển nhận ETH), Erc20 token

Txns (giao dịch chuyển nhận token). Vậy muốn add token thì chúng ta có thể xem tại

phần Erc20 token Txns để xem thao tác tương tự như bên trang 1.9Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀIHướng dẫn cách chuyển nhận ETH/Token trên ví MEW

Vào tab: Send Ether & Tokens chọn chức năng đăng nhập theo ý thích của các em. Vào

giao diện chính như sau:Trong phần này chúng ta cần chú ý các thông số sau:

10Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀI

To Address: là địa chỉ ví ETH để nhận token.

Amount to Send: Tổng số cần chuyển đi

Gas: gas chính là ETH là phí giao dịch trên một lần chuyển ETH hay token. Thường nếu

khơng có gì thay đổi thì chúng ta sẽ để đơn vị này như thế. Nhưng cũng có một số

trường hợp do quá trình biến động của coin nên phí này tăng giảm nên sẽ biến động

ln phí gas này. Phí này các em có thể tự điều chỉnh lại được.

Gas Limit: Đa số là khơng có thay đổi vẫn để y như cũ nha thường 21000. Nhưng tùy

coin có một số coin nó đưa lên sàn quá cao nên phí này sẽ rất cao. Đây là giới hạn phí

ETH trên một lần chuyển.

Ví dụ nhưng chuyển FET lên sàn Binance:Bước tiếp theo bấm Generate Transaction:11Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀIBấm send transaction:Sau đó chọn Yes để chuyển đi. Nhưng do ETH của ví chỉ còn là 0.000045546 ETH nên

khơng đủ phí để chuyển FET lên sàn với u cầu phí gas giới hạn đến 53083 nhưng trong

ví chỉ còn 45546 nên khơng đủ. Nên trong ví phải có ETH mới có phí gas để trừ khi

chuyển.

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG VÍ MEW MỚI

- Ví mew mới có tính năng hồn tồn giống so với ví mew cũ nhưng có nhưng cải tiến

mới hơn. Tự động add token, chiếm đa số thơi vẫn có nhưng token khơng thể add được.

12Người hướng dẫn: TRƯƠNG TẤN TÀI

Ngồi ra ví mew mới có chức năng tự động nhận dạng phí gas tự động điền khơng cần

chỉnh sửa như trên ví cũ. Nhưng vẫn có một vài trường hợp chúng ta vẫn phải chỉnh sửa.

Đi vào giao diện chính của ví MEW mới:Chọn Access My Wallet, chọn cách đăng nhập tương tự như ví mew cũ.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. VÍ ĐỂ LƯU TRỮ TOKEN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×