Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tích hợp giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn tự nhiên – xã hội lớp 3 xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tích hợp giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn tự nhiên – xã hội lớp 3 xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tải bản đầy đủ - 0trang

lá câyTuần

33Các đới khí

hậu. Bề mặt

trái đấtTác động của con

người tới sự biến đổi

khí hậuTừ trải nghiệm thực

tế HS liên hệ tới

biến đổi khí hậuSưu tầm một

số sản vật địa

phương có

theo mùa….Bài 25: Mợt số hoạt đợng ở trường

Nội dung bài này nhằm giúp cho học sinh biết được một số hoạt động ở

trường ngoài hoạt động học tập trong giờ học; biết được lợi ích của các hoạt động

trên và qua đó có ý thức tham gia các hoạt động ở trường phù hợp với sức khỏe và

khả năng của mình…

Sau khi GV kết luận (theo SGV) về các hoạt động chủ yếu trong nhà

trường…GV đưa ra câu hỏi để tích hợp GDMT cho các em như sau:

Các em cần phải làm gì để ngơi trường chúng ta ln sạch, đẹp? (gợi ý:

Phải thường xuyên dọn vệ sinh, trồng và chăm sóc cây ở sân trường…)

Như vậy, qua câu hỏi trên sẽ giúp cho các em có ý thức rằng: để đảm bảo

được sức khỏe, nhằm thực hiện các họat động trong nhà trường như: vui chơi, giải

trí, văn nghệ, thể thao… thì các em cần phải giữ gìn sân trường sạch sẽ, thoáng mát.

Đây là một trong những yếu tố nhằm góp phần giáo dục cho các em có ý thức trong

việc giữ gìn vệ sinh mơi trường…

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp

Nội dung bài này nhằm giúp cho học sinh biết được một số hoạt động nông nghiệp

của tỉnh, thành phố nơi các em đang học tập và sinh sống, cũng như biết được lợi ích

của hoạt động nông nghiệp…

Trong hoạt động 1 (theo SGV), sau khi cho học sinh quan sát tranh và thảo

luận theo nhóm, dựa vào các tranh 4 và 5 (trang 59 - SGK) GV đưa ra câu

hỏi:

- Chúng ta cần phải làm gì để phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm?

(gợi ý: tiêm thuốc phòng dịch, khơng ni thả rơng, phải vệ sinh chuồng trại, cho ăn

uống đầy đủ…)

- Nếu gia súc, gia cầm bị dịch bệnh chúng ta cần phải làm gì? (gợi ý: Báo với

cơ quan y tế, không vức xác gia súc, gia cầm chết một cách bừa bãi, khơng ăn…).

GV phân tích thêm để HS thấy được việc phòng chống dịch bệnh làm cho

ngành chăn ni phát triển ổn định, đồng thời là biện pháp bảo vệ môi trường tốt

nhất…

16KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Thông qua kết quả khảo sát với 14 giáo viên khối lớp 3 trên địa bàn xã

Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tôi nhận thấy:

- Nhận thức của giáo viên về mức độ cần thiết của hoạt động GDMT địa

phương trong dạy học môn TN – XH Lớp 3 cho học sinh Tiểu học Mường Tè, huyện

Mường Tè, tỉnh Lai Châu rất tốt. Giáo viên tại xã Mường Tè đã được phổ biến về

GDMT địa phương trong giảng dạy môn TN- XH.

- Hình thức GDMT địa phương còn nghèo nàn và gặp nhiều khó khăn trong

quá trình triển khai hoạt động ngoại khóa.

- Trong quá trình giảng dạy GV nhận thấy HS rất hào hứng tham gia các hoạt

động GDMT địa phương do thầy cô tổ chức.17CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM

1. Nội dung thử nghiệm

1.1. Tổ chức thực nghiệm sư phạm

Mục đích thưc nghiệm: Tích hợp GDMT địa phương thơng qua môn TN –

XH lớp 3 cho HS Tiểu học Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Nội dung thưc nghiệm: GDMT địa phương tại Tiểu học Mường Tè, huyện

Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào bài học : “Lá cây”

Tổ chức thưc nghiệm

Thời gian thực nghiệm : từ tuần 24 đến tuần 30 năm học 2018 – 2019

Địa bàn thực nghiệm: Trường Tiểu học Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh

Lai Châu

Đối tượng thực nghiệm: HS lớp 3A và lớp 3B trường Tiểu học Mường Tè Mường Tè – Lai Châu. Số lượng HS tham gia thực nghiệm :

- Lớp thực nghiệm : 20 HS – Lớp 3A

- Lớp đối chứng : 20 HS – Lớp 3B

Phương pháp tiến hành thực nghiệm

Lập 2 kế hoạch bài học cụ thể. Sau đó phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp

3A - lớp thực nghiệm về cách thức tổ chức dạy học và những nội dung của hai bài

dạy thực nghiệm sau đó nhờ họ tiến hành thực nghiệm. Từ đó, cùng GV chủ nhiệm

đánh giá kết quả học tập của HS.

Phương pháp đánh giá

- Tiến hành 2 bài kiểm tra (cùng một đề) trước và sau khi dạy thực nghiệm để

kiểm tra sự tiến bộ của HS sau khi được tham gia học tập.

- Dùng thang điểm 10 để đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ của HS.

- Cách xếp loại : Loại giỏi (9-10 điểm), Loại Khá (7-8 điểm), loại Trung Bình

(5-6 điểm), loại yếu (dưới 5 điểm)

- Đối chiếu so sánh kết quả trên 3 mặt kiến thức, kỹ năng , thái độ của lớp 3A

và 3B. Cách chấm điểm cụ thể như sau:

+ Câu 1: Kiểm tra kiến thức: 10 điểm. (chọn mỗi ý được 2 điểm)

+ Câu 2,4: Kiểm tra kỹ năng: 10 điểm

• Câu 2: Chọn ý c được 3 điểm, hai ý còn lại mỗi ý được 1 điểm

• Câu 3: Nói được đúng tên loại lá được 2,5 điểm, chỉ ra được đặc điểm

của loại lá được 2,5 điểm

+ Câu 3: Kiểm tra thái độ: 10 điểm (Chọn ý a, b chỉ được 2 điểm/1 ý, chọn ý

c được 6 điểm

18- Đối chiếu so sánh kết quả trên 3 mặt kiến thức, kỹ năng , thái độ của lớp 3A

và 3B tại Trường Tiểu học Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.1.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm

1.2.1. Đánh giá kết quả kết quả trước thực nghiệm

Mục đích: Nhằm xác định trình độ ban đầu của HS ở 2 lớp thực nghiệm và

đối chứng, sự tương quan giữa các trình độ đó.

Nội dung kiểm tra

- Nội dung GDMT có liên quan đến vấn đề MT ở địa phương.

- Nội dung kiểm tra trên cả 3 mặt: Kiến thức, kỹ năng, thái độ.

Phương pháp đánh giá

- Phân tích - so sánh

- Sử dụng toán thống kê để tính tỷ lệ giỏi, khá, trung bình, yếu (cách cho

điểm theo thang đánh giá) của từng lớp, tính giá trị trung bình cộng của lớp đối

chứng và lớp thực nghiệm.

Kết quả.

a. Kết quả kiểm tra kiến thức trước thực nghiệm (Bài kiểm tra phần phụ lục )

Bảng 1: Kết quả kiểm tra kiến thức trước thực nghiệm

Số

Điểm

Lớp

HS Tần số kiểm tra cụ thể

TB cộng

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lớp 3A (Lớp thực nghiệm)

Lớp 3B (Lớp đối chứng)20

200

00 5 5 2 3 2 3 0 0 5,95%

0 6 5 2 5 2 0 0 0 6,4 %Qua kết quả kiểm tra thực nghiệm chúng tôi nhận thấy:

Số HS đạt điểm khá ở lớp thực nghiệm chiếm 50%, ở lớp đối chứng là 55%,

số HS đạt điểm trung bình dao động từ 25% (lớp thực nghiệm) đến 35% (lớp đối

chứng). Điểm trung bình cộng của hai lớp chỉ đạt trung bình khá dao động từ 5,95%

(lớp thực nghiệm) đến 6,4% (lớp đối chứng) . Kết quả kiểm tra kiến thức của hai lớp

là trung bình và khá cao hơn nghiêng về lớp đối chứng.

b. Kết quả kiểm tra kỹ năng trước thực nghiệm (Bài kiểm tra phần phụ lục)

Bảng 2: Kết quả kiểm tra kỹ năng trước thực nghiệm

Số

Điểm

Lớp

H Tần số kiểm tra cụ thể

TB

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

S

cộng

Lớp 3A (Lớp thực nghiệm)

Lớp 3B (Lớp đối chứng)20

200

00 3 4 5 4 3 1 0 0 5,85%

0 3 4 6 4 2 1 0 0 6,45 %

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tích hợp giáo dục môi trường địa phương trong dạy học môn tự nhiên – xã hội lớp 3 xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×