Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Làm việc với một trạm PLC

4 Làm việc với một trạm PLC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Gán một địa chỉ IP ban đầu: Nếu PLC S7-1200 khơng có địa chỉ IP, IP TOOL sử

dụng các chức năng thiết lập chính để cấp phát một địa chỉ IP ban đầu cho PLC S7-1200.

Thay đổi địa chỉ IP: nếu địa chỉ IP đã tồn tại, công cụ IP TOOL sẽ sửa đổi cấu hình

phần cứng (HW config) của PLC S7-1200.4.4.2 Đổ chương trình xuống CPU

Đổ từ màn hình soạn thảo chương trình bằng cách kích vào biểu tượng Download

trên thanh cơng cụ của màn hình.Chọn cấu hình “Type of the PG/PC interface” và “PG/PC interface” như hình dưới

sau đó nhấn chọn Load.Chọn Start all như hình vẽ và nhấn Finish4.4.3 Giám sát và thực hiện chương trình

Để giám sát chương trình trên màn hình soạn thảo kích chọn Monitor trên thanh

cơng cụ.Hình

Hoặc cách 2 làm như hình dưới

hình

Sau khi chọn monitor chương trình soạn thảo xuất hiện như sau:

hình4.4.4 Giới thiệu về Tag

Đối với những người dùng sử dụng PLC S7 – 200/300/400 với các phần mềm Step

7 Microwin, Step 7 Manager sẽ quen gọi những tên gợi nhớ cho những vùng nhớ hay các

block là Symboy thì trên Tia Portal những vùng nhớ, tên gợi nhớ gọi là Tag.

“PLC Tag” là tên tượng trưng, gợi nhớ cho I/O và địa chỉ. Tia Portal đã cho phép

người dùng truy suất với Tag. Điều này có nghĩa là khi có một lỗi nào đó trong chương

trình, I/O hoặc vùng nhớ nào đó bị hư thì chỉ cẩn thay đổi I/O hoặc vùng nhớ khác trong

Tag table.4.4.5 Hướng dẫn tạo PLC Tag

Bước 1: Tạo một bảng Tag table để quản lý Tag:

Project tree  Device  CPU…  PLC Tags  Add new tag table.

Bước 2: Đổi tên Tag table để dễ quản lý những Tag trong đó và khai báo Tag cũng

như kiểu dữ liệu được sử dụng tương ứng.-Name : chỉ được khai báo và sử dụng một lần trong CPU.

Data type : kiểu dữ liệu chỉ định cho các tag.

Address : địa chỉ của tag.

Retain : khai báo của tag sẽ được lưu trữ lại.

Comment : comment miêu tả của tag.4.5 Kĩ thuật lập trình4.5.1 Vòng qt chương trình

PLC thực hiện chương trình theo chu trình lặp. Mỗi vòng lặp được gọi là vòng

quét. Mỗi vòng quét được bắt đầu bằng giai đoạn chuyển dữ liệu từ các cổng vào số tới

vùng bộ đệm ảo I, tiếp theo là giai đoạn thực hiện chương trình. Trong từng vòng qt

chương trình được thực hiện từ lệnh đầu tiên đến lệnh kết thúc của khối OB1. Sau giai

đoạn thực hiện chương trình là giai đoạn chuyển các nội dụng của bộ đệm ảo Q tới các

cổng ra số. Vòng quét kết thúc bằng giai đoạn truyền thông nội bộ và kiểm tra lỗi [1].

Chú ý rằng bộ đệm I và Q không liên quan tới các cổng vào / ra tương tự nên các

lệnh truy nhập cổng tương tự được thực hiện trực tiếp với cổng vật lý chứ khơng thơng

qua bộ đệm.Figure 28 Cấu trúc lập trình

Tạo ra các khối mã trong TIA Portal

-Sử dụng hộp thoại “Add new block” ở dưới mục “Program blocks” trong-điều hướng chương trình để tạo ra các OB, FB, FC và các DB toàn cục.

Khi tạo ra khối mã, ta lựa chọn ngơn ngữ lập trình cho khối. Khơng lựa

chọn ngơn ngữ lập trình cho DB vì nó chỉ lưu trữ dữ liệu.Figure 29 Tạo khối mã trong Tia Portal4.5.2 Khối Tổ Chức Ob – Oganization Blocks

Organization blocks (OBs): Là giao diện giữa hoạt động hệ thống và chương trình

người dùng. Chúng được gọi ra bởi hệ thống hoạt động, và điều khiển theo quá trình:

-Xử lý chương trình theo quá trình.

Báo động – kiểm sốt xử lý chương trình.

Xử lý lỗi.

Sử dụng hộp thoại “Add new block” để tạo ra các OB mới trong chương

trình.Figure 30 Chèn các OB vào chương trìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Làm việc với một trạm PLC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×