Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Mô hình hệ thống

6 Mô hình hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Figure 31 Thiết kế mơ hình 3DFigure 32 Mơ hình hệ thống thực tế4.7 Lựa chọn thiết bị4.7.1 PLC S7-1200 CPU 1212 (DC/DC/DC)

Với đề tài được giao, chúng em lựa chọn PLC S7-1200 CPU 1212 DC/DC/DC, vì

đây là loại CPU có đầy đủ chức năng để thực hiện bài tốn: kết nối đầu vào là tín hiệu

analog, biến tần, số ngõ vào/ra nhiều, có tích hợp bộ điều khiển PID,… và hơn hết là phù

hợp với điều kiện sinh viên chúng em.Figure 33 CPU 1212C DC/DC/DC 6ES7212-1AE31-0XB0Figure 34 Sơ đồ kết nốiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Mô hình hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×