Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Led 7 thanh dùng trong mạch là loại Led đôi 7SEG-MPX2-CA nối anode chung. Led gồm có 2 Led 7 thanh đơn ghép lại với nhau.

Led 7 thanh dùng trong mạch là loại Led đôi 7SEG-MPX2-CA nối anode chung. Led gồm có 2 Led 7 thanh đơn ghép lại với nhau.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án vi xử lý – vi điều khiển2.4.3.Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tửBộ tạo dao độngBộ dao động đồng bộ hóa hoạt động của tất cả các mạch bên trong vi điều

khiển. Nó thường được tạo bởi thạch anh hoặc gốm để ổn định tần số. Các lệnh

không được thực thi theo tốc độ của bộ dao động mà thường châm hơn, bởi vì mỗi

câu lệnh thực hiện qua nhiều bước. Mỗi loại vi điều khiển cần có số chu kỳ khác

nhau để thực hiện lệnh. Hai đầu vào ra của bộ dao động nối với 2 chân XTAL1 và

XTAL2 của vi điều khiển.14Đồ án vi xử lý – vi điều khiểnNgành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

CHƯƠNG 3THIẾT KẾ SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUAN VÀ XÂY DỰNG THUẬT TỐN

ĐIỀULưu đồ thuật tốn:

BEGINÊP1=0ĐỎ 45s

Xanh 40s

Vàng 5s 5s15Đồ án vi xử lý – vi điều khiểnNgành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tửđỏ 45s4

CHƯƠNGXanh 40s

Vàng 5sTHIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU

KHIỂNEND4.1.

Sơ đồ nguyên lý

4.1.1. Khối hiển thị16Đồ án vi xử lý – vi điều khiểnNgành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử4.1.2. Khối điều khiển đèn4.1.3. Khối tín hiệu điều khiển và Reset17Đồ án vi xử lý – vi điều khiểnNgành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử18Đồ án vi xử lý – vi điều khiểnNgành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử4.1.4. Sơ đồ mạch nguyên lý chung

D4T

XANH

KTN11ALED-BLUED7ND5T

VANG

KXANH1

KAA

LED-BLUELED-YELLOWD8ND6T

DO

KVANG1

KALED-YELLOWT1

CA1

N1

A1A

F1

B

G1

C

E1

D

C1

E

CA2

F

B1

G

DP1

D1T

CA1

N

A1A

F1

B

G1

C

E1

D

C1

E

CA2

F

B1

G

DP1

D1A

LED-REDD9NR19DO1

K330ALED-REDR20

330NN

1D10NN

XANH1

KATT

1LED-BLUED11NN

AD1TT

XANH

KLED-YELLOWVANG

KD3TT

DO

K1U11nF19X1CONN-SIL2CRYSTAL

18

2C2XTAL1

XTAL21nF

RST19BUTTON C3

129

30

3131uFPSEN

ALE

EAR18

10kR17

R16

1K

R15

1K

R14

1K

R13

1K

R12Q7TIP41TIP41TIP41XANHQ8DOQ9VANG1K

1KXANH1DO1VANG11

2

3

4

5

6

7

8P1.0/T2

P1.1/T2EX

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

P1.7A

LED-REDP0.0/AD0

P0.1/AD1

P0.2/AD2

P0.3/AD3

P0.4/AD4

P0.5/AD5

P0.6/AD6

P0.7/AD7

P2.0/A8

P2.1/A9

P2.2/A10

P2.3/A11

P2.4/A12

P2.5/A13

P2.6/A14

P2.7/A15

P3.0/RXD

P3.1/TXD

P3.2/INT0

P3.3/INT1

P3.4/T0

P3.5/T1

P3.6/WR

P3.7/RD39

38

37

36

35

34

33

32

21

22

23

24

25

26

27

28

10

11

12

13

14

15

16

17R21

330R1

R2

150

R3

150

R4

150

R5

150

R6

150

R7

150

150A

B

C

D

E

F

GR8

R9

1k

R10

1k

R11Q1Q2Q3Q4TIP41TIP41TIP41TIP411k

1kAT89C52Q6Q5Q11TIP41TIP41TIP41Khi IC 89C51 được khởi động chương trình sẽ tự động điều khiển đếm lùi mặc

định:

Đèn đỏ D1, D2 sáng 45s

Đèn vàng V1, V2 sáng 5s

Đèn xanh X1, X2 sáng 39s

IC 89C51 tự động đưa dữ liệu ra cho IC giải mã để hiển thị LED 7 thanh, đồng

thời đợi tín hiệu điều khiển từ bên ngồi.4.2.Chương trình điều khiển

ORG 00H

MAIN:

CALL CTA

CALL CTB

CALL CTC

19N1C1T

NJ1

1

2T1330ALED-YELLOWNA

F1

B

G1

C

E1

D

C1

E

CA2

F

B1

G

DP1

D1R22CA1

A1LED-REDD2TTT1

CA1

N1

A1AA

F1

B

G1

C

E1

D

C1

E

CA2

F

B1

G

DP1

D1DO1

KALED-BLUED12NNTVANG1

KĐồ án vi xử lý – vi điều khiểnNgành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tửCALL CTD

JMP MAIN

CTA:

MOV P1,#10000100B

MOV R0,#40

MOV R1,#45

LAPA:CALL HIENTHI

DEC R0

DEC R1

CJNE R0,#5,LAPA

RET

CTB:

MOV P1,#01000100B

MOV R0,#5

MOV R1,#5

LAPB:CALL HIENTHI

DEC R0

DEC R1

CJNE R0,#0,LAPB

RET

CTC:

MOV P1,#00110000B

MOV R0,#35

MOV R1,#30

LAPC:CALL HIENTHI

DEC R0

DEC R1

CJNE R0,#5,LAPC

RET

CTD:

MOV P1,#00101000B

MOV R0,#5

MOV R1,#5

20Đồ án vi xử lý – vi điều khiểnNgành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tửLAPD:CALL HIENTHI

DEC R0

DEC R1

CJNE R0,#0,LAPD

RETHIENTHI:

MOV R7,#100

QUET:

MOV P3,#00H

MOV A,R0

MOV B,#10

DIV AB

MOV DPTR,#MALED

MOVC A,@A+DPTR

MOV P2,A

SETB P3.0

CALL DELAY

CLR P3.0

MOV A,B

MOVC A,@A+DPTR

MOV P2,A

SETB P3.1

CALL DELAY

CLR P3.1MOV A,R1

MOV B,#10

DIV AB

MOV DPTR,#MALED

MOVC A,@A+DPTR

MOV P2,A

SETB P3.2

CALL DELAY

CLR P3.2

21Đồ án vi xử lý – vi điều khiểnNgành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tửMOV A,B

MOVC A,@A+DPTR

MOV P2,A

SETB P3.3

CALL DELAY

CLR P3.3

DJNZ R7,QUETRET

MALED:DB

11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010

B,11111000B,10000000B,10010000B

RET

DELAY:

MOV R4,#35

LAP:MOV R5,#35

LAPM:

NOP

DJNZ R5,LAPM

DJNZ R4,LAP

RET

END22Đồ án vi xử lý – vi điều khiểnNgành: Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

KẾT LUẬNĐồ án “Ứng dụng vi điều khiển 8051, thiết kế mạch điều khiển đèn giao

thông 2 luồng và người đi bộ dùng led 7 thanh” nhằm cải thiện tình hình giao

thơng tại các nút giao thông trọng điểm, giải quyết tốt nhất nhiệm vụ của đèn giao

thông giúp cho giao thông được thông suốt và hợp lý. Trong đồ án này em chủ yếu

tìm hiểu hệ thống đèn giao thơng 2 luồng và người đi bộ nhằm thiết kế một hệ

thống hoàn chỉnh giúp giải quyết phần nào tình trạng giao thơng phức tạp như hiện

nay.

Sau khi thực hiện đồ án em đã tập hồn thành các nội dung như sau: Mơ tả

thực trạng tại các nút giao thơng, tìm hiểu về vi điều khiển 89C51, ứng dụng vi

điều khiển xây dựng mơ hình thực hệ thống điều khiển đèn giao thơng. Đồ án được

thực hiện trong một thời gian ngắn không tránh khỏi những sai sót mong các thầy

cơ thơng cảm và giúp đỡ em hoàn thiện đồ án này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Chí Linh, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Sinh viên23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Led 7 thanh dùng trong mạch là loại Led đôi 7SEG-MPX2-CA nối anode chung. Led gồm có 2 Led 7 thanh đơn ghép lại với nhau.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×