Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục đích dự án

Mục đích dự án

Tải bản đầy đủ - 0trang

Marubeni

Tài liệu Tiền kỹ thuật: 1. Mục đích Dự án

Bình sẽ phải đảm bảo hài hòa cả hai yếu tố để có thể cạnh tranh với các đơn vị sản xuất giấy bao bì khác.

Điều mà bất cứ nhà đầu tư am hiểu nào cũng biết là chi phí ở đây khơng phải là chi phí cho máy móc,

ngun liệu và thi công, do tổng mức đầu tư không chỉ phụ thuộc vào chi phí máy móc mà còn cả các yếu

tố khác như thời gian thi công, đường cong khởi động, hiệu quả nhà máy, kinh nghiệm của người vận

hành, và chi phí vận hành.

Thời gian thi cơng chính là chi phí. Thời gian thi cơng kéo dài đồng nghĩa với việc nhà đầu tư phải chi

nhiều vốn lưu động và hi sinh phần doanh thu từ việc bán giấy bao bì đáng lẽ đã thu được nếu kế hoạch

diễn ra đúng lịch trình. Việc thi cơng phải do nhà thầu có kinh nghiệm quản lý để đảm bảo lắp đặt các

trang thiết bị nhà máy theo đúng trình tự.

Khởi động nhà máy cũng là một yếu tố chi phí. Nếu nhà máy khơng đạt được cơng suất và chất lượng như

thiết kế, nhà đầu tư sẽ đối mặt với việc mất cơ hội thu được lợi nhuận như trong tình huống dự kiến. Để

đạt được mục đích này đòi hỏi cần có các chun gia cố vấn và giám sát có kỹ năng và kinh nghiệm vận

hành nhà máy trong điều kiện thực tế.

Thiết kế cũng góp phần tạo nên khác biệt đối với hiệu quả hoạt động của nhà máy, vì thế cần áp dụng quy

trình tốt nhất để đảm bảo tất cả các thiết kế bao gồm cả các thiết bị và nhà máy chế biến. Thiết kế này

không phải nhà cung cấp thiết bị đưa ra mà chỉ có thể có trong trường hợp các yếu tốt đầu vào được cán

bộ thiết kế giàu kinh nghiệm trao đổi với nhà cung cấp thiết bị.

Nhà máy sẽ do cán bộ của chủ sở hữu nhà máy vận hành. Việc những cán bộ này có khả năng vận hành

nhà máy ở mức độ nào sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của công ty (Sự thành thục trong Vận hành Nhà

máy). Ví dụ tỷ lệ giấy rách thấp hơn và thời gian đổi mức sản phẩm ngắn hơn sẽ làm giảm thất thoát trong

sản suất. Khả năng vận hạn nhà máy thành thục sẽ đạt được nhờ chương trình tập huấn/đào tạo phù hợp

trong lớp và trong quá trình làm việc thực tế. Nhà đầu tư sẽ cần đối tác triển khai chương trình tập huấn

đào tạo phù hợp này.

Tất nhiên chi phí nhà máy phải được giữ ở mức tối thiểu. Như đã đề cập ở trên, trang thiết bị đắt tiền

không tạo ra lợi nhuận cao hơn. Điểm cần thiết là với kỹ thuật phù hợp và triển khai dự án hợp lý, tất cả

hệ thống và máy móc được phân mức quan trọng, quan trọng vừa phải và ít quan trọng, và nguồn mua

sắm sẽ được đa dạng hóa dựa trên mức phân loại này để giảm chi phí xuống tối thiểu. Cách tiếp cận này

đã được một số đơn vị sản xuất giấy ghi nhận và đây thường là các doanh nghiệp quy mô lớn, vì thế dự án

mới sẽ áp dụng cách tiếp cận này.

3) Thời gian

Thời gian cũng là một yếu tố chủ chốt của dự án. Chất lượng và chi phí phải thống nhất theo khung thời

gian. Nếu không đảm bảo cam kết về thời gian sẽ gây thiệt hại toàn bộ đến lợi ích từ chất lượng và chi

phí. Việc cam kết về mặt thơì gian phải được thống nhất giữa chủ nhà máy (nhà đầu tư) và đối tác (nhà

thầu chính) với quy định nghiêm ngặt, do có rất nhiều bên liên quan và một vài bên trong số đó khơng

phải lúc nào cũng có động lực để đảm bảo giữ đúng cam kết thời gian. Dòng thời gian rõ ràng sẽ được

chuẩn bị khi thực hiện dự án cùng với các mốc chính và lịch này sẽ do nhà thầu chính phối hợp với chủ

nhà máy cùng giám sát và quản lý. Dó có thể có yếu tố bất ổn trong dự án, nhà thầu có kinh nghiệm phải

có khả năng chuẩn bị và trình bày kế hoạch dự phòng cũng như kế hoạch đảm bảo tiến độ trong tình

huống gặp khó khăn.

Marubeni, là nhà thầu giàu kinh nghiệm và kỹ năng trong các hợp đồng chìa khóa trao tay, sẽ chịu trách

nhiệm triển khai dự án trên cơ sở các đặc điểm này (Chất lượng/Chi phí/Thời gian) và cùng với các nhàDự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Marubeni

Tài liệu Tiền kỹ thuật: 1. Mục đích Dự án

cung cấp các máy móc thiết bị để đảm bảo nhà máy vận hành hoàn chỉnh tổng hợp với độ tin cậy và sẵn

sàng sản xuất cao theo yêu cầu của An Bình. An Bình và Marubni sẽ xây dựng nhà máy cạnh tranh hơn so

với các đơn vị sản xuất giấy khác để giành thị phần lớn hơn tại Việt Nam.

Cuối cùng, dự án mới sẽ được thiết kế, trong đó có cân nhắc đến việc An Bình có kế hoạch mở rộng quy

mơ sản xuất với máy sản xuất giấy bao bì lớn hơn tại nhà máy Bàu Bàng trong giai đoạn 2. Để dễ dàng

thực hiện dự án và vận hành hiệu quả nhà máy trong điều kiện mở rộng quy mô, Marubeni sẽ thiết kế nhà

máy phù hợp với sơ đồ bố trí theo công đoạn từ xử lý nguyên liệu, cung cấp thiết bị, xả thải v..vDự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Mục tiêu và Chiến lược của Dự án Bàu Bàng

Mục tiêu của Dự án trong Giai đoạn 1 (Nhà máy có cơng suất 100.000 tấn/năm)

Bước đầu tiên trong kế hoạch trở thành doanh nghiệp đứng đầu thị trường sản phẩm

giấy bao bì tại Việt NamMục tiêu (Chiến lược) trong Dự án

Các đặc điểm chính Dự án

1. Chất lượng

a. Ý tưởng kỹ thuật và triển khai hợp lý

b. Chất lượng sản xuất

c. Chất lượng thi công

d. Chất lượng vận hành

2. Chi phí

a. Giai đoạn thi cơng

b. Giai đoạn khởi động

c. Hiệu quả thiết kế nhà máy

d. Độ thành thục khi vận hành nhà máy

e. Chi phí mua sắm máy móc và nguyên liệu theo cách phân loại

3. Thời gian (cam kết đúng tiến độ)Các yếu tố tạo nên thành công trong dự án Bàu Bàng

Các vấn đề trong Dự án Nhà máy Giấy mới của Công ty Cổ phần Giấy An Bình

Ý tưởng tốt và bí quyết trở thành người dẫn đầu thị trường

Giấy An Bình sẽ tham gia thị trường với vai trò người chơi chính với nhà máy giấy bao bì mới tại Bàu Bàng. Nhà

máy mới phải sản xuất giấy chất lượng cao và hoạt động hiệu quả để có thể cạnh tranh với các đối thủ và những

sản phẩm giấy bao bi nhập khẩu (tiềm năng). Điều này cần có năng lực thiết kế và bí kíp để giảm tối thiểu chi phí.

Thiết kế tổng hợp và triển khai

Có những bài học cần rút ra từ các trường hợp thất bại của các doanh nghiệp Việt Nam khác. Nhà máy giấy không

thể được thành lập bằng cách mua các thiết bị theo từng phần riêng lẻ. Cần phải có kế hoạch phù hợp cùng với

ngân sách và thiết kế cũng như triển khai toàn diện nhằm kết nối và cân đối từng hệ thống và thiết bị.

Chương trình tập huấn người vận hành hợp lý

Dự án mới sẽ cần có nhân sự mới chưa có kinh nghiệm vận hành nhà máy giấy bao bì tốc độ cao và nhà máy thực

tế. Để đảm bảo nhà máy vận hành được trơn tru, cần có chương trình vận hành và bảo trì phù hợp trước khi khởi

động nhà máy.

Cam kết tiến độ

Thời gian đồng nghĩa với tiền bạc. Chậm khởi động nhà máy sẽ làm giảm khả năng sinh lợi của dự án. Công

trường thi công và lịch chạy thử nhà máy phải được quản lý và đảm bảo chất lượng tốt.

Thân thiện với mơi trường

Chính phủ Việt Nam rất coi trọng vấn đề môi trường. Cách kiểm sốt chất thải và ơ nhiễm từ nhà máy sản xuất

giấy bao bì mới đòi hỏi kinh nghiệm và bí quyết; nếu khơng nhà máy sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dân.

Đối tác (nhà thầu) giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy là yếu tố bắt buộc phải có trong dự án. Nếu lựa chọn

sai nhà thầu, hậu quả dự án gây ra sẽ rất nghiêm trọng.Dự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Ý tưởng Cơ bản trong Dự án Bàu Bàng

Hoàn thành Mục tiêu hướng tới chất lượng, thân thiện và đáng tin cậy về mặt mơi trường của nhà máy giấy bao bì,

cân bằng với chi phí đầu tư

Với mục tiêu sản xuất chất lượng cao, độ tin cậy của nhà máy và kiểm sốt ơ nhiễm là các yếu tố thành cơng chủ chốt

trong Dự án. Mặc dù phải đảm bảo kiểm sốt tốt chi phí đầu tư, Marubeni có thể cân đối yếu tố này theo cách riêng của

mình.

 Chính sách lựa chọn thiết bị/hệ thống (Kết hợp Thiết bị Tối ưu)

 Tham gia kiểm soát chất lượng nhà cung cấp về mặt thiết kế, sản xuất, giao hàng, lắp đặt, chạy thử

 Hoàn thiện nhà máy với kế hoạch dự phòng

Thiết kế hệ thống được cân nhắc kỹ lương để phù hợp với yêu cầu quy trình sản xuất giấy

Marubeni sẽ áp dụng thiết kế đã được chứng minh cho dự án trên cơ sở cơng nghệ và bí quyết mà các nhà sản xuất giấy

Nhật Bản đã tích lũy được trong nhiều năm. Điều này sẽ giúp nhà máy mới có khả năng cạnh tranh khơng chỉ về chất

lượng mà còn về cả vận hành.

 Phương pháp tiếp cận kỹ thuật của Marubeni

 Đội ngũ thực hiện phù hợp với dự án

Việc triển khai Dự án được quản lý tốt

Marubeni cam kết cung cấp đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm và chương trình tập huấn phù hợp cho Dự án Xi măng SGC

tại Myanmar, cũng như cách chúng tôi thực hiện các dự án nhà máy điện lớn hiện đang được triển khai.

 Đội ngũ thực hiện phù hợp với dự án

 Tối ưu hóa chi phí dự ánMarubeni trong ngành công nghiệp sản xuất Giấy& Bột giấy

Marubeni là đơn vị tham gia thị trường toàn cầu độc đáo và hiện đang dẫn đầu trong ngành công nghiệp giấy & bột

giấy, cung cấp các giải pháp và quy trình tốt nhất trong chuỗi giá trị của mình

1. Marubeni là đơn vị hoạt động toàn cầu trong ngành sản xuất nguyên liệu, bột giấy, giấy, giấy bao bì.

2. Marubeni sở hữu (quản lý) các công ty sản xuất nguyên liệu (vườn ươm), bộ giấy, giấy và giấy bao bì.

3. Marubeni có nhiều kinh nghiệm trong việc thi cơng nhà máy giấy & bột giấy mới trên thế giới.

4. Marubeni là công ty kỹ thuật chuyên cung cấp các giải pháp giúp các nhà máy giấy & bột giấy hoạt động hiệu quả và

bền vững.Marubeni là công ty duy nhất cung cấp đồng thời các giải pháp cho đối tác.

- Chiến lược kinh doanh & marketing

- Bí quyết vận hành & bảo trì nhà máy

- Dịch vụ đào tạo

- Xây dựng nhà máy hiệu quả và cạnh tranh về chi phíDự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Marubeni trong ngành công nghiệp sản xuất Giấy& Bột giấy

Thượng nguồn

Sức mạnh

Trồng cây/Gỗ vụn

Số lượng được xử lý: 3,0

triệu BDT/năm

Thị phần xuất khẩu sang

Nhật Bản*: 22% (Số 1)

BDT: Bone Dry Ton (Tấn

gỗ khô)

* Giữa các doanh nghiệp

thương mại

Dự án trồng cây ở nước

ngồi

Tổng điện tích 350 nghìn

hecta được quyền sở hữu và

quản lý (Đứng số 1 trong

các công ty Nhật Bản)

Amapa Florestal e Celulose

(Brazil) 130 nghìn ha

(Marubeni 50%, Nippon

Paper Industries 50%)

WA Plantation Resources

(Úc) 33 nghìn ha (Marubeni

50%, Nippon Paper

Industries 50%)

Các quốc gia khác: New

Zealand, Trung Quốc

Nguồn cung gỗ vụ: Nam

Phi, Chile, Brazil, Đông

Nam Á, Bắc Mỹ, Úc,…Chuỗi giá trị của MarubeniHạ lưuBột giấy

Số lượng được xử lý: 1.6

triệu tấn/năm

Nhật Bản: 0,4 triệu tấn/năm

Các điểm đến khác: 1,2 triệu

tấn/năm

Thị phần trên thế giới: 3,0%Sản xuất giấy bao bì và giấy

Năng suất: 3,3 triệu tấn/năm

Trong nước: 1,64 triệu

tấn/year

(Thị phần) 6%Kinh doanh

Giấy*: 1,3 triệu tấn

Thị phần**: 60%

Giấy bìa*: 1 triệu tấn

Thị phần **: 26% (Số 1)

* Số lượng xử lý

** Trong các doanh nghiệp

thương mạiDaishowa-Maruleni Int’;

(Canada)

(Marubeni 50%, Nippon

Paper Industries 50%)

Sản xuất bột giấy và kinh

doanh

640 nghìn tấn/năm

Các nhà sản xuất bột giấy

khác

Canada, Brazil, Chile, các

quốc gia khác

Giấy vụn

Kinh doanh tái chế

Doanh nghiệp tái chế

Marubeni

(Marubeni 100%)

WELL (Doanh nghiệp tái

chế Marubeni 40%)Koa Kogyo (Marubeni

80%)

Giấy bìa carton 528 nghìn

tấn

Giấy in 52 nghìn tấn

Giấy Marusumi (Marubeni

32%)

Giấy báo 760 nghìn tấn

Giấy Fukuyama (Marubeni

55%)

Giấy bìa carton và nguyên

liệu ống giấy 300 nghìn tấn

Long Chen Paper (Trung

quốc) Holdings

Giấy bìa carton, 1.200 nghìn

ton (Đứng thứ 3 tại Trung

Quốc)

GS Paper & Packing Sdn

Bhd (Malaysia) (Marubeni

25%)

Giấy bìa carton 280 nghìn

tấnCác cơng ty kinh doanh

trong nước

Hệ thống logistics

Công ty TNHH Giấy và bột

giấy Marubeni

(Marubeni 100%)

Forest Net (Marubeni 35%)

M. Office Supply

(Công ty TNHH Giấy và bột

giấy Marubeni 100%)

Công ty kinh doanh quốc tế

IRH (Hoa Kỳ, Marubeni

100%)Marubeni trong ngành công nghiệp sản xuất Giấy& Bột giấy

Giấy và Giấy bao bì

- Quản lý các nhà máy sản xuất giấy & giấy bao bì cơng

suất 3,3 triệu tấn tại Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia

(tổng cộng 6 công ty)Dự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng- Quản lý quy trình marketing về một giấy cho nhà máy

1,5 triệu tấn

- Quản lý 3 nhà máy bột giấy ở Indonesia và Canada28/01/2015Vườn cây & Gỗ

- Xử lý vụn gỗ với công suất 3,0 triệu BDT/năm

- Sử hữu 350.000 ha trồng nguyên liệu tại Trung Quốc, New Zealand, Australia, Indonesia và BrazilDự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Cách tiếp cận kỹ thuật của Marubeni

Cách tiếp cận kỹ thuật của Marubeni

1. Cung cấp “Thực hành tốt nhất” được áp dụng bởi các đơn vị sản xuất và ngành công nghiệp tại Nhật Bản

Các nhà sản xuất và công nghiệp Nhật Bản có một số cơng nghệ đáng chú ý để:

a) Đáp ứng thói quen được thiết kế cho bất kỳ nhu cầu nào

b) Vận hành nhà máy một cách hiệu quả nhất trên thế giới

c) Trở thành nơi quan tâm đến môi trường nhất trên thế giới

Marubeni sở hữu cơng ty kỹ thuật có thể áp dụng các cơng nghệ đáng chú ý này.

MAPEC (Công ty Kỹ thuật nhà máy Marubeni) là một công ty kỹ thuật cung cấp các giải pháp kỹ thuật dựa trên cơ sở bi

quyết và công nghệ mà các nhà sản xuất và công nghiệp Nhật Bản đã tích lũy được.

Nhà máy phải được thành lập trên quan điểm vận hành lâu dài vì lợi ích của các bên liên quan ví dụ như chính cơng ty,

nhân viên, cổ đơng, cơng cộng và Chính phủ. Nên bạn lựa chọn sai đối tác khi thiết kế nhà máy, bạn sẽ mất đi không chỉ

lợi nhuận và còn các lợi ích và tín nhiệm về nhà máy mãi mãi.

Cách tiếp cận kỹ thuật của Marubeni

Các cách tiếp cận khác

Quan điểm vận hành lâu dài

Quan điểm vận hành ngắn hạn

Kỹ thuật dựa trên cơ sở “thực hành tốt nhất” được các nhà

Kỹ thuật mà khơng có nền tảng đáng tin cậy

sản xuất Nhật Bản ủng hộ

Chất lượng tốt nhất

Hiệu suất tốt nhất

Không

Chất lượng kém

Không hiệu quả Không thân thiện

ảnh hưởng đến môi trường

với môi trường

Đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan

Khó khăn của nhà máy đối với các bên liên quanCách tiếp cận kỹ thuật của Marubeni

2. Năng giá trị từ nghiên cứu khả thi đến vận hành bền vững

Marubeni tăng cường giá trị dự án ở tất cả giai đoạn bằng cách tiếp cận của riêng mình

1. Giai đoạn thiết kế nhà máy

2. Giai đoạn mua sắm

Phân tích nguồn

Các nhà phân tích

lực của bạn và

Kết nối thiết bị tối

và kỹ sư cao cấp

hoàn cảnh thị

ưu

trường

Nâng giá trị thiết

Nâng giá trị cấu

kế nhà máy

trúc nhà máy

Kinh nghiệm từ

các dự án trướcChi phí cạnh

tranh3. Giai đoạn thiết kế chi tiết nhà máy và xây dựng

Đội ngũ thi công

dự án cao cấpĐội ngũ kỹ thuật

cao cấp

Nâng giá trị thi

cơngKinh nghiệm thi

cơng cơng trìnhÁp dụng Thực

hành tốt nhấtDự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu BàngNhiều nguồn

cungKiến thức về

công nghệ đã

được chứng minh

4. Giai đoạn vận hành, khởi động

Đội ngũ vận hành

Bí quyết vận hành

và khởi động cao

cấp

Nâng giá trị vận

hành

Chương trình đào

Hường dẫn

tại tại cơng

phương pháp bảo

trường và nhà

dưỡng ban đầu

máy tương tự

Sức mạnh thương

lượng28/01/2015Cách tiếp cận kỹ thuật của Marubeni

Đội ngũ vận hành sau cùng và “kết nối thiết bị tối ưu”

3. Đội ngũ vận hành sau cùng và “kết nối thiết bị tối ưu”đảm bảo thành công của dự án

Kết nối thiết bị tối ưu

Đội ngũ vận hành sau cùng

Sức mạnh của

Kỹ năng phân loại

Cơng ty kỹ thuật nhà máy Marubeni (MPEC)

nhà máy

Kiểm sốt chất

1. Các thành viên cũ của các nhà sản xuất của Nhật Bản

Semi critical: Bán lượng

2. Kỹ sư giàu kinh nghiệm về nhà máy sản xuất

quan trọng

Kỹ thật tốt

3. Giám sát cơng trình giàu kinh nghiệm làm việc trong

Critical:Quan

Phát triển nhà

nhiều dự ánBí quyết/kỹ năng vận hành,

xử lý và quản trị dự ánThực hành tốt nhất về chất

lượng, vận hành và quản trị

xử lý

Đội ngũ vận hành sau cùng cao cấp

Tổ thiết Tổ cung Tổ quản

Tổ vận

Tổ đào

kế nhà

cấp công trị dự án hành và tạo và hỗ

máy

nghệ

khởi

trợ vận

tiên tiến

động

hành

Đội ngũ vận hành sau cùng được tổ chức trong từng dự án

dựa trên nguồn lực kỹ thuật của MAPEC, tương ứng với

nhu cầu. Đội ngũ này hồn tồn có thể thực hiện những

công việc cần thiết từ việc thiết kế cho cho đến vận hành

thành côngTiết kiệm đầu tư

Sức mạnh của nhà

máy

Phần không quan

trọng

trọng

cung ứng

Phần bán quan

Not critical:

Quan hệ với nhà

trọng

khơng quan trọng

cung ứng

Phần quan trọng

Kiểm sốt kế

(Total investment

hoạch

cost: Tổng chi phí

đầu tư)

Kết nối thiết bị tối ưu là một phương pháp đặc biệt để giảm chi

phí đầu tư. Tất cả hệ thống và thiết biej đề được phân loại theo

các mức “Quan trọng”, “Bán quan trọng”, “Không quan trọng”.

Nguồn mua sắm được xác định dựa trên việc phân loại trên đây.

Các tiếp cận này có thể được thực hiện nhờ vào kinh nghiệmCách tiếp cận kỹ thuật của Marubeni

Tối đa hóa chi phí dự án

4. Chi phí dự án gồm khơng chỉ chi phí đầu tư mà còn các yếu tố khác. Marubeni tối đa hóa lợi ích của khách hàng

trong từng bước bằng kinh nghiệm và năng lực của mình.

1. Xây dựng nhà máy

Production Capacity: Năng lực sản xuất

Construction: giai đoạn xây dựng

Benefit by Marubeni: Lợi ích bởi Marubeni

Other: khác

Construction period: Giai đoạn xây dựng

Giai đoạn xây dựng là “Chi phí”. Marubeni có thể quản lý tốt kế

hoạch xây dựng bằng đội ngũ giàu kinh nghiệm

3. Hiệu suất nhà máy

Plant effeciency: Hiệu suất nhà máy

Benefit by Marubeni: Lợi ích bởi Marubeni

Other: khác

Plant operation period (time): Giai đoạn vận hành nhà máy (thời

gian)

Đầu tư không phải hi sinh hiệu suất nhà máy với thiết kế hợp lý

và việc thực hành tốt nhất đã được chứng minh, nếu không tổn

thất sẽ còn tiếp diễn.Dự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng2. Khởi động nhà máy

Production Capacity: Năng lực sản xuất

Construction: giai đoạn xây dựng

Benefit by Marubeni: Lợi ích bởi Marubeni

Other: khác

From start-up to Design capacity (time): Từ khởi động đến năng

lực thiết kế (thời gian)

Cách thức vận hành nhà máy một cách trơn tru và tăng năng lực

sản xuất cho đến thiêt kế là bí quyết. Việc trì hoãn sẽ gây tổn

thất cho dự án.

4. Đáo hạn vận hành nhà máy

Plant operation maturity: Đáo hạn vận hành nhà máyBenefit by Marubeni: Lợi ích bởi Marubeni

Other: khác

Plant operation period (time): Giai đoạn vận hành nhà máy (thời

gian)Marubeni sẽ cung cấp bí quyết vận hành và sản xuất bằng

việc cung cấp chương trình đào tạo cho các kỹ sư và vận

hành viên trong nhà máy.

28/01/2015Marubeni

Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng: Kế hoạch Sản xuất và Mơ tả Quy trình2. Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng2.1. Mơ tả Quy trình và Kế hoạch Sản xuấtDự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Marubeni

Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng: Kế hoạch Sản xuất và Mơ tả Quy trình1Mơ tả chung về Dự án1.1Mô tả dự ánSản phẩm: Giấy các-tông lớp mặt & giấy các-tơng lớp sóng giữaTrọng lượng cơ bản: 90-200gsmTrang bị: LOCC 70-80%, nhập khẩu OCC 20-30%Chủng loại tham khảo: 125gsm với giấy các-tông lớp mặtCông suất năm: 100.000 tấnChiều rộng giấy reel: 3650 mmChiều rộng giấy đã cắt sau cuốn : 3600 mm

Tốc độ vận hành

1.2: 500 m/phútQuy mơ dự ánNội dung quy trình chính của dự án bao gồm:

 Dòng OCC

 Dòng máy sản xuất giấy

 Máy nén khí

 Xử lý nước sạch

 Xử lý chất thải

 Trạm nồi hơi

 Phân phối điện

 Trung tâm kiểm sốt và tự động hóaDự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích dự án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×