Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Dây truyền (dòng) OCC

1 Dây truyền (dòng) OCC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Marubeni

Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng: Kế hoạch Sản xuất và Mơ tả Quy trình

1) Làm sạch sợi dài

Hệ thống làm sạch đồng nhất có 4 giai đoạn để loại bỏ chất gây ô nhiễm nặng. Hệ thống nhà máy làm sạch được sắp xếp

theo nguyên tắc xếp lớp, nơi phần được lọc được hồi lưu về nguồn cung cấp của giai đoạn trước và phần bị từ chối được

đưa đến giai đoạn tiếp theo. Nước pha loãng sẽ đưọc lấy đi từ phần lọc nước đục của dụng cụ lọc hình đĩa.

2) Sàng lọc mịn và làm dày LF

Có một hệ thống sàng lọc ba giai đoạn trong dòng LF. Đối với lưới sàng lọc thứ nhất, thứ 2 và thứ 3, kích thước khe là

0,20mm. Defiaker là khuyến nghị tùy chọn sau lưới sàng lọc thứ 2. Kết quả sàng lọc mịn có thể đạt được sau lưới lọc. Sau

lưới lọc thứ nhất và thứ hai, LF được đưa vào bộ lọc đĩa LF. Nguyên liệu thô bỏ lại từ lưới lọc cuối cùng được băng

chuyển sang hệ thống loại bỏ bằng tay. Sau khi bộ lọc đĩa LF, tính đồng nhất của nguyên liệu được tăng lên đến 12%. Và

sau đó nó được gửi đến hệ thống phân tán LF bằng băng tải trục vít.

3) Hệ thống phân tán nhiệt LF

Sau khi được làm dày bằng băng tải, sự đồng nhất của LF đạt tới 30%. Các nguyên liệu được vận chuyển đến lò gia nhiệt

bằng băng tải trục vít và vít, được đun nóng bằng hơi nước trong lò gia nhiêt. Các nguyên liệu sẽ được phân tán trong hệ

thống phân tán ở khoảng 95 ° C.

4) Tháp LF

Sau khi qua hệ thống phân tán, nguyên liệu LF được lưu trữ tại tháp LF bằng hệ thống bơm MC.

5) Tinh chế

Các nguyên liệu LF được pha loãng đến 4,5% đồng nhất bằng nước trắng trong máy làm giấy và sau đó tinh chế bởi bộ

lọc hai giai đoạn để điều chỉnh độ sạch. Nguyên liệu cuối cùng được gửi đến hệ thống tiếp cận để sản xuất ván lót hoặc

lớp cacton sóng ở giữa.

3.1.3.7 Dòng nguyên vật liệu sợi ngắn (SF)

1) Làm sạch sợi ngắn SF

Sau khi làm sạch LC 4 giai đoạn, nguyên liệu SF chuyển sang bộ lọc đĩa SF để được làm dày lên. Sau bộ lọc đĩa SF, tính

đồng nhất của nguyên liệu được tăng lên đến 10%.

2) Tháp SF

Sau khi làm dày SF, nguyên liệu SF được lưu trữ tại tháp SF bởi hệ thống bơm MC.

3) SF tinh chế

Các nguyên liệu SF được pha loãng đến 4,5% đồng nhất bằng nước trắng trong máy làm giấy và sau đó tinh chế bởi 1 bộ

lọc để điều chỉnh độ sạch. Nguyên liệu cuối cùng được gửi đến hệ thống tiếp cận để sản xuất ván lót hoặc lớp cacton lượn

sóng ở giữa.

3.1.3.8 Hệ thống xử lý nguyên liệu bị loại bỏ

Nguyên liệu từ Lưới sàng lọc thô thứ ba và được loại bỏ bởi lưới lọc trống được chuyển đến băng tải.

HD và MD loại bỏ được xử lý bởi Sandgrit.

Nguyên liệu được loại bỏ từ hệ thống làm sạch SF, LF và lưới lọc LF 3 được khử nước bằng máy ép dây kép.

3.2 Máy làm giấy và phụ trợ

3.2.1 Dây chuyền

Dự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Marubeni

Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng: Kế hoạch Sản xuất và Mơ tả Quy trình

Dây chuyền máy bao gồm hệ thống lấy nguyên liệu, hệ thống bằng tay, hệ thống hơi nước và ngưng tụ, hệ thống thu hồi

xơ, máy làm giấy, hệ thống hút chân khơng, hệ thống vòi phun, hóa chất ướt, thơng gió và thu hồi nhiệt, hệ thống hồn

thiện bao gồm truyền tải, cân và máy đóng thùng.

3.2.2 Thơng tin kỹ thuật

Sản phẩmDây chuyền 3 lớp, có lớp giữa lượn sóngDải trọng lượng cơ bản90-200g/m2Dây chuyền125-200g/m2Lớp lượn sóng giữa90-285g/m2Định lượng cơ bảnDây chuyền tại 125g/m2Chiều rộng lớp cắt3600mm (sau khi quấn)Chiều rộng lớp không cắt3650mm (trên máy cuốn)Chiều rộng lớp4150mmTốc độ làm việc500m/phút (dây chuyền kiểm tra 125g/m2)Tốc độ thiết kế550m/phútTốc độ cân bằng600m/phútĐộ ẩm tờ giấy8%Cấu hìnhĐộng cơ nằm bên tay trái của đầu máyMặt bằngMáy làm giấy được đặt trên tầng 2Mật độ trọng lượng cơ bản 90-200g/m2

Cấp giấy

Trọng lượng

Kích cỡGiấy

90

3Dây chuyền kiểm tra10511512515044.555185

5Lớp trên252525252530Lớp giữa303030354555Lớp sau324855.56075125

3.5

253517520044425404556.576Tỷ lệ khô trước khi kết hợp10-12%Tể lệ khô sau khi cuộn lớp20-22%Tỷ lệ khô sau khi ép46%Độ khô khi cuộn92%Thời gian vận hành24 giờ/ngàyDự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng15025

5530

609110628/01/2015Marubeni

Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng: Kế hoạch Sản xuất và Mô tả Quy trình

Dữ liệu về lượng hóa chất dự kiến (125g/m2)

Mục

TênTiêu thụ1Hóa chất bề mặt1,75 g / m2 mặt2Tinh bột bên trong15 kg / tấn sản phẩm3Alum10 kg / tấn sản phẩm4Khử bọt0,25 kg / tấn sản phẩm5Biocide0,05 kg / tấn sản phẩm6Chất trợ bảo lưu 1,20,25 kg / tấn sản phẩm7Rosin10 kg / tấn sản phẩm8Soda làm sạchTheo tần số làm sạch9Thuốc nhuộm0,14kg / tấn sản phẩm10Tinh bột khử trùng bề mặt200ppm cho khối lượng tinh bột11Tinh bột khử trùng bên trong200ppm cho khối lượng tinh bột3.2.3. Mô tả quá trình

3.2.3.1. Hệ thống lấy nguyên liệu

Hệ thống lấy nguyên liệu bao gồm ba đường cấp cho máy làm giấy. Nó được sử dụng để cung cấp nguyên liệu để sản xuất

ván lót và lớp giữa lượn sóng

Dòng tiếp cận lớp trên cùng bao gồm tab trộn lớp trên cùng, ngực máy và lưới lọc máy. Lớp nguyên liệu trên cùng được

cung cấp cho các tab trộn từ sợi dài OCC đồng nhất 3,5%. Nguyên liệu từ các tab trộn được đưa vào ngực máy cho lớp

trên cùng đồng nhất 3,5%. Sau khi nguyên liệu được trộn đều, nó được bơm vào bơm quạt. Có điều khiển tốc độ bơm để

giữ nguồn cung cấp ổn định và van điều khiển dòng được liên kết với hệ thống QCS trong máy để kiểm soát nguồn cấp.

Với hệ thống lớp trên cùng này trọng lượng cơ bản của giấy bìa có thể được kiểm sốt. Thơng qua phễu silo, ngun liệu

mịn được trộn với nước trắng, chảy ngược lại từ lớp trên của hộp và đầu dây, cho mục đích pha lỗng và sau đó được bơm

đến lưới sàng lọc xung thấp bằng bơm quạt xung thấp. Bơm quạt được trang bị động cơ biến tần. Nguyên liệu mịn từ lưới

sàng lọc sẽ được cung cấp cho lớp trên của hộp cùng với xung thấp.

Dòng tiếp cận lớp giữa bao gồm tab trộn lớp giữa, ngực máy và lưới lọc máy. Lớp nguyên liệu ở giữa được cung cấp cho

các tab trộn từ sợi dài OCC đồng nhất 3,5%. Nguyên liệu từ các tab trộn được đưa vào ngực máy cho lớp trên cùng đồng

nhất 3,5%. Sau khi nguyên liệu được trộn đều, nó được bơm vào bơm quạt. Có điều khiển tốc độ bơm để giữ nguồn cung

cấp ổn định và van điều khiển dòng được liên kết với hệ thống QCS trong máy để kiểm soát nguồn cấp. Với hệ thống lớp

ở giữa này trọng lượng cơ bản của giấy bìa có thể được kiểm sốt. Thơng qua phễu silo, ngun liệu mịn được trộn với

nước trắng, chảy ngược lại từ lớp giữa của hộp và đầu dây, cho mục đích pha lỗng và sau đó được bơm đến lưới sàng lọc

xung thấp bằng bơm quạt xung thấp. Bơm quạt được trang bị động cơ biến tần. Nguyên liệu mịn từ lưới sàng lọc sẽ được

cung cấp cho lớp giữa của hộp cùng với xung thấp.

Dòng tiếp cận lớp sau bao gồm tab trộn lớp sau, ngực máy và lưới lọc máy. Lớp nguyên liệu ở sau được cung cấp cho các

tab trộn từ sợi ngắn OCC đồng nhất 3,5%. Nguyên liệu từ các tab trộn được đưa vào ngực máy cho lớp trên cùng đồng

nhất 3,5%. Sau khi nguyên liệu được trộn đều, nó được bơm vào bơm quạt. Có điều khiển tốc độ bơm để giữ nguồn cung

cấp ổn định và van điều khiển dòng được liên kết với hệ thống QCS trong máy để kiểm soát nguồn cấp. Với hệ thống lớp

sau này trọng lượng cơ bản của giấy bìa có thể được kiểm sốt. Thơng qua phễu silo, nguyên liệu mịn được trộn với nước

Dự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng

28/01/2015Marubeni

Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng: Kế hoạch Sản xuất và Mơ tả Quy trình

trắng, chảy ngược lại từ lớp sau của hộp và đầu dây, cho mục đích pha lỗng và sau đó được bơm đến lưới sàng lọc xung

thấp bằng bơm quạt xung thấp. Bơm quạt được trang bị động cơ biến tần. Nguyên liệu mịn từ lưới sàng lọc sẽ được cung

cấp cho lớp sau của hộp cùng với xung thấp.

3.2.3.2 Máy làm giấy

Các máy bảng bao gồm hộp đầu, phần tạo hình , phần ép, phần sấy khơ, ép kích thước, lịch và cuộn.

Ba bộ hộp thủy lực được áp dụng cho máy làm giấy.

Phần tạo hình gồm 3 lớp sàng dọc. Chiều dài của bảng dây là 9m cho lớp trên cùng, 9m cho lớp giữa và 23m cho lớp sau.

Các phần tử khử nước được sắp xếp theo trọng lượng tối đa của sản phẩm giấy và tốc độ tối đa của máy làm giấy. Phần

tạo hình chủ yếu bao gồm vú cuộn, tạo hình bảng, lá hidrofoil, siphon lá, vacufoil, hộp hút, cuộn hút, ổ đĩa cuộn, cuộn

dây, cáng, dẫn hướng, dây hỗ trợ cạnh, vòi phun áp suất cao, vòi phun áp suất thấp, kim cắt, lối đi, saveall, an toàn bảo

vệ, đường ống chân không (với bộ tách), pulper sau couch cuộn, thiết bị nâng của vú cuộn và hệ thống báo động của dừng

khẩn cấp vv Dây polyester sẽ được sử dụng với sức căng thiết kế tối đa là 7 kN / m. Mức căng dây sẽ được giữ liên tục.

Phần ép bao gồm ống hút Ø700, ép chân không Ø 1050 / 1000 và 2 ép nip dài Ø 1500 / 1000. Có tất cả 3 nip với bộ phận

tải thủy lực. Áp lực tuyến tính của nip thứ nhất là120 kN / m, nip thứ hai 280 kN / m và nip thứ ba 350 kN / m. Phần ép

được trang bị các loại cuộn cảm ứng, dẫn hướng, cáng, vòi phun áp suất cao, vòi phun áp suất thấp, hộp hút và lối đi, vv

Sau khi qua phần ép, độ khô sẽ lớn hơn 46%.

Phần sấy khô của máy được chia thành hai giai đoạn, cụ thể là phần trước sấy và phần sau sấy. Phần trước sấy bao gồm 31

máy sấy Ø 1800 (bao gồm 4 máy sấy mạ crôm) và 1 0 VAC-ROLL Ø 1500. Phần sau sấy bao gồm 15 xy lanh Ø 1800

(bao gồm 2 máy sấy mạ crôm) và 4 VAC-ROLL Ø 1500. Trong Hai nhóm máy sấy đơn của phần trước sấy và một nhóm

máy sấy đơn của phần sau sấy phân phối UNO-RUN với bộ ổn định để đảm bảo khả năng chạy và giảm độ nghiêng của

tấm.

Có một máy ép kích thước thơng thường giữa phần trước sấy và phần sau sấy cho việc định cỡ giấy. Kích thước ép bao

gồm cuộn kích thước trên cùng và dưới cùng, 2 cuộn giấy, 1 cuộn rải và hệ thống cấp (2 bộ) vv

Sau phần sau sấy, web được chuyển đến bộ cán 2 cuộn, bao gồm cuộn dưới, cuộn trên, khung, cuộn và bộ tải áp lực, v.v.

Các web được thực hiện để cuộn jumbo trong phần ống sau khi cán. Cuối cùng cuộn jumbo là cuộn trong kích thước sản

phẩm trong máy cuộn và được gửi đến hệ thống xử lý cuộn.

3.2.3.3. Thơng gió và thu hồi nhiệt

Hệ thống bao gồm ống kín cho phần máy sấy, hệ thống hút khí thải, thiết bị ổn định web và hệ thống ống xả, hệ thống xả

khí hút chân khơng và thu hồi nhiệt.

Hệ thống hút khí thải được sử dụng để loại bỏ hơi tạo thành trong quá trình làm khô web giấy. Hơi được thu thập trong

đường ống phân phối ở trần và được thải ra từ lỗ thơng trên cùng. Khơng khí ẩm xả cuối cùng ra khí quyển bằng quạt

hướng trục.

Hệ thống cung cấp khơng khí bao gồm cung cấp ổn định web và hệ thống thơng gió túi. Khơng khí từ bộ ổn định web thổi

ngược hướng của máy sấy sao cho tờ giấy có thể dính thật chặt. Khơng khí để thơng gió túi đến từ bên ngồi. Sau khi

khơng khí lọc sơ bộ được gia nhiệt đến nhiệt độ yêu cầu của không khí để thu hồi nhiệt khơng khí và thiết bị gia nhiệt. Và

sau đó nó được cung cấp thơng qua ống dẫn để thổi hộp.

3.2.3.4 Nước trắng và hệ thống thu hồi sợi

Nước trắng trong quá trình sản xuất giấy được tái sử dụng và thu hồi theo nhiều cách khác nhau.

Đối với lớp trên cùng, lớp giữa và lớp mặt sau, nước trắng yếu từ mỗi dây chảy vào mỗi silo nước trắng để pha loãng

nguyên liệu mịn. Nước trắng dư thừa từ hệ thống này được bơm vào bộ lọc đĩa trong hệ thống nước trắng để thu hồi nước.

Dự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng

28/01/2015Marubeni

Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng: Kế hoạch Sản xuất và Mơ tả Quy trình

Có ba loại nước trong hệ thống nước trắng, đó là nước trắng đục, trong và siêu trắng. Nước trắng đục được lưu thông

trong hệ thống nước trắng. Nước siêu trắng được sử dụng cho vòi phun cho phần dây. Nước trắng trong để làm sạch tháp

lọc và được bơm để phá vỡ bột giấy để pha loãng.

Nước trắng trong được sử dụng cho vòi phun trong máy giấy. Các sợi từ bộ lọc đĩa sẽ được chuyển sang trộn ngực của

lớp sau.

3.2.3.5 Hệ thống ngắt giấy

Hệ thống ngắt giấy bao gồm 5 pulpers và 2 tháp ngắt, bể couch pit pulper, ép nghiền, ép nghiền kích thước, ống ngắt

nghiền và hồn thiện ngắt nghiền, tháp ngắt khô và tháp ngắt ướt.

Các bể couch pit sử dụng để bôi trơn vết cắt và ngắt từ phần dây. Sau khi nghiền, phần ngắt được bơm vào tháp ngắt ướt.

Máy ép nghiền bột giấy được sử dụng để bôi trơn vết cắt từ dây thừng để cắt đuôi và ngắt trong phần ép. Sau khi nghiền,

phần ngắt được bơm vào tháp ngắt ướt.

Ép nghiền kích thước và ống ngắt nghiền sử dụng khi ngắt giấy. Ngay sau khi ngắt web, pulper sẽ chạy để đôi trơn web

rơi xuống từ máy làm giấy. Sau khi nghiền, máy nghiền được bơm vào tháp ngắt khơ.

Hồn thiện ngắt nghiền được sử dụng để bôi trơn vết cắt và đuôi đến từ máy cuốn. Sau khi nghiền, phần ngắt được bơm

vào tháp ngắt khô.

Phần ngắt khô trong tháp ngắt khô được bơm đến một bộ làm lệch hướng, và sau đó được chuyển đến tháp ngắt ướt trộn

với ẩm ướt. Cuối cùng, hỗn hợp ngắt được đưa trở lại để chuẩn bị nguyên liệu.

3.2.3.6 Hệ thống hóa chất

Hóa chất trong dây chuyền sản xuất giấy bao gồm rosin, chất trợ bảo lưu, Alum, chất khử bọt, biocide, xút ăn da, thuốc

nhuộm và tinh bột.

Rosin

Có một bể chứa rosin trong khu vực hóa chất. Rosin được vận chuyển đến cơng trình trong bồn 1m3 hoặc 2m3, và sau đó

được đưa vào bể chứa. Có 1 máy bơm định lượng cấp rosin vào đầu vào của bơm quạt của lớp trên cùng, lớp giữa và lớp

sau. Bơm định lượng được điều khiển trong DCS.

Chất trợ bảo lưu

Có một tập hợp chất trợ bảo lưu hòa tan và lưu trữ dòng.

Chất trợ bảo lưu duy trì được vận chuyển đến cơng trình trong thùng nhựa, hòa tan trong máy trộn và được lưu trữ trong

bể chứa chất trợ bảo lưu.

Một máy bơm định lượng bơm chất trợ bảo lưu trước và sau lớp trên, giữa và sau của lưới lọc đầu tiên bởi tín hiệu DCS.

Alum

Có một dòng Alum hòa tan và lưu trữ. Alum được hòa tan trong một bể hòa tan với bộ cân. Sau khi hòa tan và bảo quản,

chất lỏng Alum được bơm vào ngực máy của lớp trên, lớp giữa và lớp sau.

Chất khử bọt

Thông thường chất khử bọt và biocide được vận chuyển đến phòng làm giấy trong thùng nhựa tiêu chuẩn. Bơm định

lượng được kết nối trực tiếp với thùng. Chất khử bọt được bơm vào khay saveall và biocide được bơm vào tủ máy định

kỳ.

Tinh bột bên trong

Dự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Marubeni

Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng: Kế hoạch Sản xuất và Mô tả Quy trình

Dây chuyền tinh bột bên trong được trang bị 1 bình, 1 bể chứa và 1 bơm định lượng. Các tinh bột được chuẩn bị trong

bình chứa nồi được chuyển đến bể chứa tinh bột, và sau đó bơm vào đầu vào của bơm quạt tầng lớp trên cùng, lớp giữa và

lớp sau.

Kích thước bề mặt

Tinh bột kích thước bề mặt được trang bị 1 bình, 1 bể chứa và 1 bơm định lượng. Tinh bột được chuẩn bị trong bình chứa

nồi được chuyển đến bể chứa tinh bột, và sau đó bơm vào một bộ lọc và sau đó để ép kích thước.

Khử trùng

Chất khử trùng cho kích thước bên trong và tinh bột bề mặt được định lượng trong hòa tan tinh bột bằng tay.

Thuốc nhuộm

3 loại hệ thống nhuộm được lắp đặt. Thuốc nhuộm được hòa tan một lần và được đưa vào bể trộn lớp trên cùng.

Caustic soda

Soda để xử lý và làm sạch quần áo được vận chuyển bằng xe tải và được lưu trữ trong bể chứa. Caustic soda được pha

loãng trong mỗi bể pha loãng và bơm định lượng.

3.3.3.7 Hệ thống hơi và ngưng tụ

Hệ thống bao gồm hệ thống cung cấp hơi nước, bơm ngưng tụ, bơm chân khơng, bình ngưng tụ và thiết bị tách hơi.

Thiết kế hệ thống kết hợp các điều khiển cần thiết để làm khô giấy, đảm bảo chất lượng của tờ giấy là tốt.

Kiểm soát áp suất riêng rẽ khi bắt đầu quá trình sấy, kiểm sốt gradient nhiệt độ thơng qua các máy sấy số 1 đến số 4.

Hệ thống xếp lớp với các loại siphon công suất cho phép áp suất vận hành tốt trong khi duy trì hơi nước và cơng suất sấy

tối đa.

Chất ngưng tụ hồi lưu về nhiệt độ cho giếng nóng sẽ nhỏ hơn 980C và do đó khơng có sự lãng phí của flash vào khí quyển.

Cấu hình hệ thống chia máy sấy thành các nhóm sau đây cho mục đích kiểm sốt hơi nước.

Nhóm 1 Máy sấy số 1

Máy sấy số 1 được điều khiển áp suất riêng lẻ và xả vào thiết bị tách hơi nước qua hệ thống điều khiển áp suất vi sai.

Nhóm 2 Máy sấy số 2

Máy sấy số 2 được điều khiển áp suất riêng lẻ và xả vào thiết bị tách hơi nước qua hệ thống điều khiển áp suất vi sai.

Nhóm 3 Máy sấy số 3

Máy sấy số 3 được điều khiển áp suất riêng lẻ và xả vào thiết bị tách hơi nước qua hệ thống điều khiển áp suất vi sai.

Nhóm 4 Máy sấy số 5 đến số 12

Một nhóm có 8 máy sấy được thực hiện kiểm soát áp suất và thoát ra thiết bị tách hơi thơng qua kiểm sốt áp suất vi sai.

Chất ngưng tụ được chuyển đến máy sưởi khí và sau đó quay trở lại bể chứa.

Nhóm 5 Máy sấy số 13 đến số 31

Một nhóm với 19 máy sấy được thực hiện kiểm soát áp suất và thoát ra thiết bị tách hơi thơng qua kiểm sốt áp suất vi

sai.. Chất ngưng tụ được gửi đến thiết bị tách hơi. Luồng hơi thổi từ nhóm này để cấp hơi cho nhóm 4

Nhóm 6 Máy sấy số 32 và 33

Dự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Marubeni

Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng: Kế hoạch Sản xuất và Mơ tả Quy trình

Một nhóm với 2 máy sấy được điều khiển áp suất riêng lẻ và xả vào thiết bị tách hơi nước qua hệ thống điều khiển áp suất

vi sai.

Nhóm 7 Máy sấy số 34 và 35

Một nhóm với 2 máy sấy được điều khiển áp suất riêng lẻ và xả vào bể chứa qua hệ thống điều khiển áp suất vi sai.

Nhóm 8 Máy sấy số 37 đến máy sấy 45 (phần sấy đáy)

Một nhóm với 5 máy sấy đáy được thực hiện kiểm soát áp suất và xả vào thiết bị tách hơi thông qua kiểm soát áp suất vi

sai. Chất ngưng tụ được chuyển đến thiết bị tách hơi. Luồng hơi thổi từ nhóm này để cấp hơi cho nhóm 7.

Nhóm 9 Máy sấy số 36 đến số 46 (phần sấy đầu)

Một nhóm với 6 máy sấy đầu được thực hiện kiểm soát áp suất và xả vào thiết bị tách hơi thông qua kiểm soát áp suất vi

sai. Chất ngưng tụ được chuyển đến thiết bị tách hơi. Luồng hơi thổi từ nhóm này để cấp hơi cho nhóm 7.

Nhóm 8 và 9 có một chức năng để sửa chữa cong giấy có thể hình thành

Hơi nước trong mỗi lần ngắt trang, được chuyển tới bình ngưng tụ. Mức chân khơng cao được duy trì bởi bơm chân

khơng.

Dự định áp suất hơi của Nhóm 5 và 9 sẽ được điều khiển tự động bởi hệ thống kiểm soát độ ẩm giấy của máy để có được

độ ẩm tối ưu MD.

3.3 Hệ thống hồn thiện

Hệ thống hoàn thiện gồm một guồng quay và một bộ hệ thống xử lý cuộn.

Sau khi ống giấy cuộn được sản xuất trên cuộn chính, nó sẽ được đưa đến guồng quay bằng cần cầu. Tốc độ thiết kế của

guồng quay là 2200m/phút. Guồng cắt được vận chuyển đến máy nghiền bột giấy thành phẩm. Những cuộn cuối cùng

được vận chuyển dọc theo con dốc với một chiếc bàn xếp thứ tự sau đó đến một bằng tải đá phiến bằng thiết bị nút có thể

thu lại. Khi các cuộn giấy dùng lại ổn định trên băng tải đá phiến thì băng tải đá phiến này sẽ khởi động và vận chuyển các

cuộn giấy đến băng tải đá phiến trọng lượng. Thiết bị đo trọng lượng sẽ đo lường trọng lượng của cuộn giấy và gửi dữ liệu

đến PC công nghiệp. PC cơng nghiệp sau đó chuyển dữ liệu từ thiết bị đo trọng lương đến máy in laser. Máy in laser sẽ in

nhãn hiệu và mã barcode. Nhãn hiệu được dán trên cuộn giấy bằng tay. Cuộn giấy sau đó lại được đứa đến bộ phận đóng

đai bằng tay bằng băng tải đá phiến. Sau khi đóng đai, cuộn giấy tiếp tục được vận chuyển đến tháng may và sau đó tiếp

tục là lên băng tải đá phiến. Cuối cùng cuộn giấy sẽ được đưa đến kho hàng bằng xe nâng.

Các băng tải đá phiến có thể chạy lên phía trước hoặc lùi lại để tiện cho việc vận chuyển giấy cuộn.

3.4 Hệ thống làm lõi

3.4.1 Phạm vi

Hệ thống này gồm có thiết bị chia giấy cơ bản, hệ thống quay lõi, hệ thống làm khô lõi, hệ thống cắt lõi và hệ thống mài

lõi cuối cùng.

3.4.2 Thông số kỹ thuật chính

Đường kính cuộn giấy cơ bản: Tối đa ϕ 1500mmChiều rộng cuộn giấy cơ bản: Tối đa ϕ 1600mmĐường kính lõi: ϕ 3”Độ dày lõi: Tối đa 20mmTốc độ quay lõi

: Tối đa 8 – 12m/phút

Dự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Marubeni

Kế hoạch Sản xuất & Tính tốn Cân bằng Tổng: Kế hoạch Sản xuất và Mơ tả Quy trình

3.4.3 Mơ tả quy trình

Giấy cơ bản được cắt để tách giấy liên tiếp bằng thiết bị chia giấy cơ bản và cuộn thành hình lõi bằng hệ thống quay lõi,

trong đó bao gồm máy quay chính, hệ thống cắt, hệ thống dán và băng tải giấy. Các lõi đã cuộn sẽ được sấy khô trong nhà

sấy lõi. Các lỗi khô tiếp tục được cắt theo chiều dài cụ thể bằng máy cắt lõi và hai phần cuối của lõi đã cắt sẽ được hoàn

thiện bằng hệ thống mài lõi cuối cùng.

3.5 Hệ thống nén không khí

3.5.1 Phạm vi

Hệ thống trên baom gồm máy nén khơng khí, máy làm khơ khơng khí và thiết bị nhận khơng khí đối với cả khơng khí

thơng thường và dịch vụ.

3.5.2 Thơng số kỹ thuật chính

Năng suất thiết kế của hje thống nén khơng khí là 3 x 20m 3N/phút. Cả khơng khí dịch vụ và thơng thường đều được lọc

với 3 bộ lọc micro. Điểm đóng băng của khơng khí cơng cụ là – 40oC.

Dòng khơng khí nén:- Đối với quy trình vận hành (khơng khí dịch vụ) 20m3N/phút

- Đối với cơng cụ và kiểm sốt 20m3N/phútChất lượng khơng khí nén:

Đối với quy trình vận hành:

- Áp suất khơng khí là 0.75 Mpa

- Nhiệt độ đóng băng là -40oC tại mức áp suất khơng khí

- Lượng dầu 0,5ppm, kích thước lọc 1um

Đối với cơng cụ và kiểm sốt:

- Áp suất làm việc 0.75 Mpa

- Nhiệt độ đóng băng là -40oC tại mức áp suất khơng khí

- Lượng dầu 0,01ppm, kích thước lọc 0,01um

3.5.3 Mơ tả quy trình

Hai bộ máy nén khơng khí liên tục vận hành và một bộ là dự phòng. Máy nén khơng khí cung cấp lượng khơng khí đầu

vào sau khi đã nhận từ hai bể nhận khơng khí. Cả khơng khí thơng thường và khơng khí tại nhà máy sẽ được xử lý bằng

bộ tiền lọc, máy sấy khơng khí và sau khi đã qua bước lọc. Sau đó, khơng khí sẽ được đến hệ thống đường ống khơng khí

thơng thường và hệ thống đường ống khơng khí dịch vụ. Lưu lượng khơng khí đến thiết bị nhận từ nha máy sẽ được kiểm

soát bởi theo dõi áp suất khơng khí để đảm bảo áp suất khơng khí đủ. Trong trường hợp áp suất khơng khí thấp, thì máy

nén dự phòng sẽ được khởi động.

3.5.4 Mơ tả quy trình cơ khí

Quy trình cơ khí gồm có

- Máy nén khơng khí

- Máy sấy khơng khí

- Bộ lọc khơng khí

Dự án Nhà máy Giấy Bao bì mới Bàu Bàng28/01/2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Dây truyền (dòng) OCC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×