Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Năng lực của người bảo lãnh: cần đảm bảo năng lực chủ thể

Năng lực của người bảo lãnh: cần đảm bảo năng lực chủ thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2 Bảo lãnh tài sản của người vắng mặt hoặc bị

tun bố mất tích.Điều 77 BLDS 2005Người quản lý tài sản của người vắng mặt, bị

tuyên bố mất tích chỉ đơn thuần quản lý. Luật

không cho phép đem tài sản của những người kể

trên bảo lãnh trong bất kỳ trường hợp nào.• 4.3 Người có năng lực pháp luật giao kết hợp

đồng bảo lãnh trong trường hợp chủ thể bảo

lãnh là pháp nhân.

-> việc ký kết hợp đồng bảo lãnh phải do người

đại diện hợp pháp của pháp nhân, (người đại

diện của pháp nhân theo pháp luật hoặc người

đại diện được ủy quyền hợp pháp).4.4 Bảo lãnh của người có vợ, có chồng:

Nếu dùng tài sản chung để bảo lãnh, cần có sự

đồng ý của cả vợ, chồng.

Nếu dùng tài sản riêng để bảo lãnh, khơng cần có

sự đồng ý của người còn lại.UBND cấp xã nhu cầu xây trường học

Nhà thầu A – thầu phụ B trực tiếp xây dựng

B yêu cầu UBND cấp xã ký hợp đồng bảo lãnh

-> bên bl là chủ tịch ủy ban – đại diện theo pl

của UBND

B kiện UBND xã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh?III. Quyền và nghĩa vụ của người

bảo lãnh trong hợp đồng bảo lãnh

1. Nghĩa vụ của người bảo lãnh:

- Được xác định theo cam kết bảo lãnh (theo hợp

đồng bảo lãnh)

- Trong trường hợp hợp đồng bảo lãnh không

xác định rõ phạm vi nghĩa vụ của bên bảo lãnh

thì phạm vi nghĩa vụ được xác định theo quy

định chung tại Điều 363 BLDS 2005.-> Nghĩa vụ của bên bảo lãnh trong một số

trường hợp vẫn tồn tại cả khi hợp đồng chính

bị hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt thực

hiện hợp đồng.(xem nghị định 163/2006)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Năng lực của người bảo lãnh: cần đảm bảo năng lực chủ thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×