1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Chấm dứt hợp đồng thế chấp Điều 327 BLDS 2015

IV. Chấm dứt hợp đồng thế chấp Điều 327 BLDS 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

• A vay tiền B 100 triệu, thời hạn 1 năm

D ( cha A) Thế chấp nhà của D để đảm bảo

nghĩa vụ trả tiền vay của A dối với B

Bên thế chấp: D

Bên được thế chấp A

Bên nhận thế chấp BToyota bán xe vios giá 700 triệu

A muốn mua, tiền chỉ có 400 triệu

Ngân hàng cho vay A, số tiền 300 triệu mua xe.

HD thế chấp xe vios định muaPháp luật

về đăng ký giao dịch bảo đảmVăn bản quy phạm pháp luật

• Bộ luật dân sự năm 2005, Bộ luật dân sự năm

2015

• Bộ luật hàng hải năm 2005, Bộ luật hàng hải

năm 2015

• Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004

• Luật đất đai năm 2013

• Luật nhà ở năm 2014

• Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo

đảm (sửa đổi = 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/12)• Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch

bảo đảm (sửa đổi = 05/2012/NĐ-CP)

• Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn LĐĐ

2013

• Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà

ở 2014

• Thơng tư 22/2010/TT-BTP, 05/2011/TT-BTP,

08/2014/TT-BTP, 11/2015/TT-BTP

• Thơng tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT

• Thơng tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVTBTNMT-BCA

• Thơng tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMTNội dung báo cáoKhái niệm đăng ký GDBĐ

Giá trị pháp lý của việc đăng ký GDBĐ

Chủ thể đăng ký GDBĐ

Đối tượng đăng ký GDBĐ

Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thơng tin về GDBĐ

Các cơ quan có thẩm quyền đăng ký GDBĐ

Phương thức đăng ký GDBĐ

Thời hạn có hiệu lực của đăng ký GDBĐ

Đăng ký thay đổi nội dung GDBĐ đã đăng ký

Xóa đăng ký GDBĐ1. Khái niệm đăng ký giao dịch bảo

đảm

Là việc cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm

- ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm

- nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm

việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm

thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận

bảo đảm.2. Giá trị pháp lý

của việc đăng ký giao dịch bảo đảm

GDBĐ phát sinh hiệu lực đối kháng với người

thứ ba kể từ thời điểm đăng ký (Đ. 298 BLDS

2015 ).

(Đ.11 NĐ. 163/2006/NĐ-CP: GDBĐ có giá trị pháp lý

đối với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký)Lưu ý về thời điểm phát sinh hiệu lực đối kháng

với người thứ ba theo Đ. 297 BLDS 2015:

- Từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm

- Từ khi bên nhận bảo đảm nắm giữ/chiếm giữ tài

sản bảo đảmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Chấm dứt hợp đồng thế chấp Điều 327 BLDS 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×