Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Nhiệm vụ, yêu cầu của thùng nhiên liệu và bầu lọc.

I. Nhiệm vụ, yêu cầu của thùng nhiên liệu và bầu lọc.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGHình 4.1 Cấu tạo và hoạt đợng lọc xăng

Lọc xăng có 2 loại:

 Bầu lọc tinh:

Lọc tinh được bồ trí giữa bơm xăng và bợ chế hòa khí. Lõi lọc tinh được làm bằng

sứ hay bằng lưới đan mịn hay bằng giấy thấm quấn lại thành cuộn. Bầu lọc thô:54Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGHình 4.2 Các dạng lọc xăng

Đối với mợt số hệ thống nhiên liệu có thêm bình lọc thô gắn gần với thùng xăng. Lõi

lọc thô gồm các tấm mỏng 3, có dập những chổ lồi cao 0,05mm. Khi nhiên liệu đi qua

các khe hở giữa các tấm, nhiên liệu được lọc sạch.

2. Thùng chứaHình 4.3 Thùng chứa nhiên liệu

Thùng chứa là bợ phận tích trữ xăng cho động cơ. Thùng chứa thường được đặt tại

vị trí có nhiệt đợ thấp. Để ổn định nhiệt đợ của nhiên liệu thùng chứa được bọc bên ngồi

mợt lớp vật liệu cách nhiệt.

Nắp thùng chứa có hai loại, loại vặn ren có tính an tồn cao hơn so với loại gài

khớp. Nắp thùng ngồi việc đậy kín còn phải bảo đảm thơng với khí trời nhằm giúp ổn

định sự cung cấp nhiên liệu cho hệ thống.

Xử lý hơi nguyên liệu:

Trong quá trình làm việc, dưới tác dụng của nhiệt đợ, nhiên liệu trong đường ống

nóng lên và bay hơi làm ảnh hởng lớn đến tỷ lệ hỗn hợp. Xăng dễ dàng bốc hơi ở áp suất

thấp, do ảnh hưởng của sự chuyển đợng của xăng trong hệ thống, nó tạo bọt khí trong

đường ống nhiên liệu và bơm xăng. Nếu xăng trong đường ống bay hơi và tạo bọt xăng,

thì nhiên liệu sẽ đi vào bợ chế hồ khí khi bơm làm việc và bay hơi nhiều. Nguyên nhân

này làm cho tỷ lệ hỗn hợp nghèo đi, động cơ cơ sẽ chạy cầm chừng không êm, tăng tốc

không tốt và đôi khi không hoạt động được.

Để hạn chế đường ống dẫn nhiên liệu phải được bố trí xa với nguồn nhiệt đường

ống thải và đường ống giảm thanh hoặc bọc chất cách nhiệt xung quanh thùng chứa và

ống dẩn. Ngồi ra có thể dùng hệ thống hồi nhiên liệu, kiểu này ngăn cản nhiên liệu lưu

giữ trong đường ống khi bơm không hoạt động hoặc luôn luôn giữ nhiên liệu ở nhiệt đợ

thấp do sự tuần hồn của nhiên liệu trong hệ thống khi bơm làm việc.55Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGHệ thống hồi nhiên liệu có hai kiểu, kiểu thứ nhất sự hồi của nhiên liệu về thùng

chứa là từ bơm nhiên liệu và kiểu khác là sự hồi nhiên liệu về thùng chứa từ bợ chế hồ khí.

II. Tháo lắp

1 Tháo rời động cơ:

- Xả hết xăng khỏi thùng chứa: Chú ý cơng việc phòng cháy

- Tháo dây âm (-) bình ắc qui

- Tháo các đường ống dẩn xăng: Chỉ tháo các đoạn ống cần thiết

- Tháo thùng chứa

khiển bơm xăng ở vị trí khơng đợi.

2. Tháo rời chi tiết:

(2) Thùng chứa xăng:

- Tháo bộ phận đo mức xăng: Tháo cả cụm đem ra ngồi.

- Tháo van khóa: Trước khi tháo có thể phun dung dịch tẩy rỉ sét cho dễ tháo.

(3) Lọc xăng:

- Đối với lọc xăng chế tạo nguyên khối: Thay mới khi đủ thời gian sử dụng hoặc

khi lọc xăng quá bẩn.

- Đối với lọc xăng loại có thể tháo rời: Tháo đai ốc cốc xăng hoặc đai ốc giữ hợp

ngồi, sau đó tháo phần tử lọc ra ngoài.

(4) ống dẩn xăng:

- Chỉ tháo khi cần thiết.

- Đối với ống cao su có thể xoay ồng 12 vòng trước khi rút ống ra khỏi mối nối.

- Đối với ống kim loại: Khi tháo đai ốc đầu ống phải giữ không cho ống bị

xoay theo.

3. Lắp:

Tiến hành ngược với trình tự tháo sau khi sửa chữa hư hỏng hoặc thay mới, cần

chú ý:

- Thay lọc xăng mới đại tu động cơ.

- Các bộ phận phải đạt yêu cầu kỹ thuật khi lắp trở lại.

- Kiểm tra sự làm kín của hệ thống trước khi cho đợng cơ vận hành.

III. Hư hỏng thường gặp của thùng nhiên liệu và bầu lọc.

1. Lọc xăng:

- Đệm làm kín: Nên thay mới đệm khi bảo dưỡng hay

khi sửa chữa. Đệm bị rách, giản dài thì thay mới.

- Phần tử lọc: Đối với lọc giấy thay mới theo hướng

dẩn nhưng có thể thay sớm hơn nếu bị bẩn nhiều. Đối với đệm

kim loại khi bảo dưỡng cần thiết mới tháo rời và không được56Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGlàm biến dạng các tấm kim loại. Đối với đệm làm bằng gốm hay bột kim loại nếu bị nứt

vỡ thì thay mới, nếu bị bẩn có thể làm sạch bằng khí nén và xăng.

Hình 4.4 Lọc xăng loại giấy thấm

2. Thùng chứa xăng:Hình 4.5 Bợ báo ức xăng trong thùng chứa

- Kiểm tra sự ăn mòn thùng chứa: Có thể kiểm tra đợ dày thùng chứa bằng thiết bị

siêu âm. Cần chú ý các vị trí bị cọ xát, rỉ sét, các mối hàn. Nếu có ít vị trí mòn khuyết có

thể khắc phục bằng cách hàn đắp, nếu nhiều phải thay mới.

- Nắp thùng chứa: Nắp phải bảo đảm khơng có hiện tượng bám bụi ẩm xung

quanh, nếu có cần thay mới các đệm làm kín.

- Bợ đo mức xăng thùng chứa: Cần kiểm tra kết hợp với đồng hồ bào để xác định

mức tối đa và mức tối thiểu.

IV. Thực hành kiểm tra, sửa chữa thùng nhiên liệu và lọc xăng

B- Các đường ống dẫn xăng

I. Nhiệm vụ.

Các đường ống nhiên liệu có chức năng chuyển dẫn nhiên liệu tới các bộphận

trong hệ thống nhiên liệu.

II. Cấu tạo.

Các đường ống nhiên liệu có thể là ống mềm, ống tube và ống pipe. Một ống mềm

là ống dẻo để vận chuyển chất lỏng hoặc hơi nhiên liệu. Mợt ống tube có thểlà mềm dẻo

hoặc cứng. Các đường ống dẫn nhiên liệu dài thì cứng và được chế tạo bằng thép. Các

ống nối nhanh được sử dụng hầu hết bằng nylon và một sốống kim loại.

III. Hao mòn, hư hỏng, kiểm tra, sửa chữa.

Sự hao mòn trong các đường ống là sói mòn do dòng nhiên liệu. Sự hao mòn này57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Nhiệm vụ, yêu cầu của thùng nhiên liệu và bầu lọc.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×