1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Công nghệ >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống bướm gió tự động:

Hệ thống bướm gió tự động:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGlàm cho nhiên liệu phun ra từ mạch tốc độ chậm và mạch tốc độ cao sơ cấp làm cho hỗn

hợp cung cấp giàu nhiên liệu giúp động cơ khởi động dễ dàng.CựcSau khởi động:Khi động cơ hoạt đợng, dòng điện từ cọc L của máy phát điện được cấp đến để nung

nóng dây điện trở và làm cho nhiệt đợ của lò xo lưỡng kim bắt đầu tăng dần. Khi lò xo

nóng thì nó sẽ c̣n lại và thả tay đòn điều khiển bướm gío làm cho bướm gío mở từ từ

dưới tác dụng của trọng lượng của nó và lực đẩy của khơng khí.Khi bướm gió mở lớn dần thì sự làm giàu hỗn hợp cung cấp cho động cơ giảm theo

cho đến khi cánh bướm gío mở tối đa.

Mợt nhiệt điện trở dương được mắc nối tiếp với dây điện trở. Khi nhiệt độ dây điện

trở tăng thì điện trở của nhiệt điện trở cũng tăng theo để làm giảm dòng điện cung cấp

qua dây điện trở khi cánh bướn gío mở hồn tồn.

Nếu như sau khởi đợng mà bướm gío được mở từ từ thì động cơ sẽ tắt máy do hỗn hợp

quá giàu. Để tránh trường hợp này bên ngồi bợ chế hồ khí người ta có bố trí cơ cấu CB.

Cơ cấu CB sẽ điều khiển bướm gío mở mợt phần sau khi động cơ khởi động để bổ xung

thêm một lượng khơng khí cho đợng cơ.67Mơ đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG Cơ cấu điều khiển bướm gío mở một phần: CB

Cơ cấu CB có hai màng điều khiển bướm gío theo hai nhiệt độ khác nhau.Nếu sau khởi động mà nhiệt độ nước làm mát dưới 17 0C , lúc này TVSV đóng nên

màng B khơng họat đợng. Đợ chân khơng sau bướm ga truyền qua một lỗ tiết lưu và tác

dụng lên màng A làm cho màng dịch chuyển từ từ làm cho cánh bướm gío mở nhẹ.

Khi nhiệt đợ nước làm mát trên 17 0C, TVSV mở, dưới tác dụng của độ chân không

trong đường ống nạp làm màng B dịch chuyển làm cho cánh bướm gío mở lớn hơn.Nếu như ôtô hoạt động sau khi khởi động lạnh, lúc này lượng khơng khí cung cấp sẽ

khơng đủ so với lượng nhiên liệu cung cấp từ mạch mạch chính và bơm tăng tốc. Như

vậy hỗn hợp quá giàu và động cơ sẽ bị sượng hoặc bị chết khi cánh bướm ga mở đợt ngợt.

Để tránh điều này, bướm gío phải được mở nhẹ đễ gia tăng lượng khơng khí nạp

khi cánh bướm ga mở lớn. Cơ cấu này được gọi là cơ cấu không tải.68Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGKhi bướm ga sơ cấp mở đợt ngợt, tay đòn bướm ga sơ cấp di chuyển theo trục bướm

ga tác động lên cam cầm chừng nhanh làm cam lật ngang kéo bướm gío mở để cung cấp

thêm mợt lượng khơng khí cho đợng cơ.

Cơ cấu điều khiển cánh bướm gió mở hồn tồn: CO

Nếu hệ thống điều khiển bướm gío tự đợng có mợt vài sai sót, bướm gío sẽ mở khơng

đúng khi đợng cơ đã nóng, làm cho hỗn hợp khơng khí nhiên liệu giàu. Để khắc phục

điều này, người ta dùng cơ cấu điều khiển cánh bướm gío mở hồn tồn ( Choke Opener),

nó sẽ điều khiển bướm gío mở khi đợng cơ nóng.Khi nhiệt đợ nước làm mát dưới 68 0C, van nhiệt điều khiển chân không TVSV

(Thermostatic Vacuum Switch Valve) đóng, nên cơ cấu điều khiển bướm gío mở hồn

tồn khơng làm việc.

Khi nhiet đợ nước làm mát trên 68 0C, van nhiệt điều khiển chân không mở. Độ chân

không từ đường ống nạp được dẫn đến bộ CO làm màng dịch chuyển và bướm gío được

mở hồn tồn. Khi bướm gío mở hồn tồn thì nó sẽ truyền động làm cho cam cầm

chừng nhanh xoay và cánh bướm ga trở về vị trí cầm chừng.

2. Cơ cấu cầm chừng nhanh:

Sau khi khởi động lạnh, lúc này nhiệt độ động cơ chưa đạt nhiệt độ bình thường, nên

ma sát trong động cơ lớn. Vì vậy phải gia tăng tốc độ cầm chừng khi nhiệt độ động cơ

thấp để cho động cơ hoạt động được tốt hơn bằng cách người ta sử dụng cơ cấu cầm

chừng nhanh bố trí bên ngồi bợ chế hóa khí.69Mơ đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGKhi khởi động lạnh, nếu chúng ta đạp ga và bng nó thì bướm gío sẽ được lò xo

lưỡng kim đẩy nên đóng hồn tồn. Khi bướm gío đóng nó sẽ kéo thanh đứng làm cho

cam cầm chừng nhanh xoay. Vì vậy khi buông bàn đạp ga thì cần cam sẽ tì vào cam cầm

chừng nhanh làm cho bướm ga mở nhẹ nên tốc đợ đợng cơ được gia tăng.

Khi đợng cơ nóng, nó vẫn hoạt đợng ở chế đợ cầm chừng nhanh. Nếu chúng ta đạp ga

thì bướm gío sẽ đẩy thanh đứng làm cam cầm chừng nhanh xoay nằm ngang như hình vẽ

trên và bướm ga đóng kín, đợng cơ hoạt động ở chế độ cầm chừng.

3. Cơ cấu điều khiển vị trí bướm ga: TP

Khi giảm tốc, lúc này cánh bướm ga đóng kín nhưng tốc đợ trục khuỷu còn rất nhanh

nên độ chân không sau bướm ga rất lớn. Nguyên nhân này làm cho lượng nhiên liệu cung

cấp từ lỗ cầm chừng tăng mạnh, nên hỗn hợp giàu nhiên liệu, nhiên liệu cháy không hết

làm gia tăng sự tiêu hao nhiên liệu và gây ô nhiểm môi trường.

Để khắc phục người ta dùng một cơ cấu để điều khiển cánh bướm ga khép lại từ từ.

Cơ cấu này được gọi là cơ cấu TP ( Throttle Positioner).70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống bướm gió tự động:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×