1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Y - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
10 SỰ TRUYỀN MÁU: KHẢO SÁT CÁC XÉT NGHIỆM

10 SỰ TRUYỀN MÁU: KHẢO SÁT CÁC XÉT NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

11. HUYẾT HỌC

Thử nghiệm

Công thức máu

Hb: Haemoglobin

HC: Hồng cầu

MCV: Thể tích tế bào (TB) trung

bình (trb)

MCH: Heamoglobin tế bào trung

bình

MCHC: Nồng độ Hb tế bào trung

bình

RDW: Phân bố hồng cầu

PLTS: Tiểu cầu

MPV: Thể tích tiểu cầu trung bình

WBC: Cơng thức bạch cầu

NEUT: Bạch cầu trung bình

LYMPH: Lympho bào

MONO: Bạch cầu đơn nhân

EOSIN: Bạch cầu ái toan

BASO: Bạch cầu ái kiềm

Retics: tế bào lưới

Heamoglobin S

Heamoglobin H

Thể Heinz

Ký sinh trúng sốt rét

Phosphate kiềm bạch cầu trung tính

Sàng lọc thiếu sắt

Tốc độ máu lắng (VS)

Test bệnh sốt huyết

Haptoglobins

Độ nhầy huyết tương

Test ly giải sucrose

Xét nghiệm máu đơng

Test sàng lọc dòng máu

INR (chỉ khi điều trị Wartarin)

PT: Thời gian Prothrombin

APTT: Thời gian Thromboplastin

bán phần hoạt hoá

Chất nhị trùng D

Fibrinogen

Thời gian Thrombin

Thời gian chảy máuPhân tích yếu tố tiền đơng máuGiới hạnĐơn vịNam 12.5 – 18.0

Nữ 11.5-16.0

Nam 4.50-6.00

Nữ 3.60-5.60

80.0-100.0g/dl

g/dl

1012/l

1012/l

Fl28.0-33.0Pgz33.0-36.0g/dlz11.0-15.0%

150-400

7.0-11.0

3.5-11.0

2.0-7.5

1.0-3.5

0.2-0.8

0.0-0.4

0.0-0.2

10-220

Âm tính

Âm tính

Âm tính

Khơng

15-100

15-55

Nam <10

Nữ <20

Âm tính

100-300

1.50-1.72

Âm tính109/l

fl

109/l

109/l

109/l

109/l

109/l

109/l

109/lĐơn vị/100 TB

đa nhân trung

tính

µmol/mol

mm trong 1 giờmg/dl

cpz

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

{

{

„

„

z

…Giây

GiầyS

S

S

Sµg/ml

g/l

Giầy

PhútS

S

S

UXem phần liên quan

10.6-14.9

23.0-35.0 Mức điều trị heparin

1.8-3.3 lần so với chúng

<0.25

1.5-3.8

10.5-15.5

2.5-9.0Ống nghiệm*

z

z

z

z

z

z‚

SUPhân tích ly giải FibrinThời gian Reptilase

Sàng lọc kháng phospholipid

Sàng lọc kháng đông lupus

Nghiên cứu ngưng tập tiểu cầuSàng lọc huyết khối

Xét nghiệm tế bào học

Kết quả film và / hoặc công thức tế

bào bạch cầu

Tuỷ xương

Tế bào đánh dấu (marker)

Xét nghiệm đặc biệt

Vit B 12- huyết thanh

Folate-huyết thanh

Folate-hồng cầu

G.6.P.D

PK pyruvate kinase

Điện di hemoglobin

Hemoglobin A2

Hemoglobin F

Methaemoglobin

Tính dễ vỡ khi thấm lọc

Tính dễ vỡ TB trung bình

Thể tích máu tồn phần

Khối hồng cầu

Thể tích huyết tương13.0-19.0‚

S

S

S

UGiầy‚

S

Xem phần trênzXem phần trênU

U

130-770

1.5-10.0

95-570

3.3-5.7

5.7-10.9ng/l

µg/l

µg/l

iu/gHb

iu/gHb2.2-3.3

Người lớn <0.9

Nữ 0.5-1.1

0.01-0.5

Tiền ủ bệnh 4.00-4.45

Hậu ủ bệnh 4.65-5.90%Hb toàn phần

%Hb toàn phần„

„

z

z

z

z

z

zg/dl

g/NaCl

g/NaClz

…

…ml/kg-cân nặngUml/kg-cân nặngUNam 25-35

Nữ 20-30

40-50z, EDTA; { , ESR tube; „ , plain/serum; … , Li hepatin; S , citrate; U , special tube

(contact lab).

GIÁ TRỊ BÌNH THƯỜNG CỦA MÁU

Phân tích

α 1 -Acid glycoproteinGiới hạn điều trị

0.55-1.40Đơn vị

g/lα 1 -antitrypsin (a1-AT)1.1-2.3g/lα 1 -Antitrypsin phenotype

α 2 –Macroglobulin

lang=VI ƯCMC(ức chế men

chuyển)Ống nghiệm*

…

…

„0.7-2.4g/l…Nam 18-66U/l„IU/l„

„Nữ 13-54

Điện di acetylcholinesterase (dịch)

Axit phosphatse (toàn bộ)

Nam <5.0ACTH

AFP (alphafetoprotein)

AFP (dịch)

AFP (chất đánh dấu khối u)

Albumin

Cồn

Aldolase

Aldosterone

ALP (Alkaline phosphatese)

ALP isonezymes

ALT (alanine aminotransferase)

Aluminium

Amino acids

Amiodarone

Ammonia

Amylase

Androstenedione

Anion gap

Apo At

Apo 8

Apo E phenotype

Arginine vasopressin (ADH)

AST (Aspartate aminotransferase)

β -Carotene

β 2 -Microglobulin

Barbiturates (sàng lọc)

Benzodiazepine (sàng lọc)

Bicarbonate

Bilirubin (direct)

Bilirubin (total)

Bilirubin Blood sugar series

Bone studies

C-Amp

C-peptide

C-Peptide/insulin ratio

Cadmium (whole bood)

Caeruloplasmin

Caffeine

Calcitonin

CalicumNữ <4.2

09:00h 2.0-11.3

<2.5

<7.0

36-52

Không

<7.6

Nằm 80-300

Đứng 140-850

35-125pmol/l

MOM

mg/l

µg/l

g/l

mmol/l

U/L

pmol/lz

„

„

„

…

…

…

…U/l<35

<1.0U/l

umol/l0.5-2.0

10-47

<200

3-10

10-18

>130

75-125mg/l

µmol/l

U/l

nmol/l

mmol/l

mg/dl

mg/dl1.0-4.5

<45

0.2-1.4pmol/l

U/l

µmol/l…

…

…

„

…

„

…

…

„

…

„

„

„

…

…

„<2.4mg/l„Khơng phát hiện

khơng phát hiện

20-30

1-6

2-1710-34.8

165-993

5-10

<27

Nam 0.18-0.34

Nữ 0.14-0.46

<258

<27

2.20-2.60mmol/l

µmol/l

µmol/l„

„

…

…

…

„nmol/l

g/l„

z

„

„

…

…µmol/l

pmol/l

mmol/l…

„

…nmol/l

pmol/lCalicium (hiệu chỉnh)

Calcium (dạng ion)

Calicium profile

CAM 17.1

Carbamazepine

Carboxy-haemoglobin

Mem tim

Catecholamines

Noradrenaline

Adrenaline

Dopamine

CEA (carcinoembryonic antigen)

Chloride

Cholinesterase (pseudo)

Chromium

Chromium (whole blood)

CK (creatine kinase)

CK isoenzyme (CK-MB)2.20-2.60

2.20-2.60mmol/l

mmol/l<39

15-50

Khơng hút thuốc <2

Hút thuốc <10U/l

µmol/l

%Khi nghỉ 0.5-3.0

Khi nghỉ 0.1-0.3

Khi nghỉ <0.1

<4

99-109

620-1370

<5

<20

Nam 33-194

Nữ 35-143

<3%

<12 U/l…

…

…

„

„

U

…

…

…

…

…

„

…

„nmol/l

nmol/l

nmol/l

µg/l

mmol/l

IU/l

nmol/l

nmol/l

U/lU

…

…% và U/l…Clonidine

Test kích thích„Test chức năng tuyến yên kết hợp

Siêu phân tử alpha (TSH, HCG,

LH, FSH)

Đồng

Cortisol

Creatinine

Độ thanh thải creatinine

CRP (C-reactive protein)

Cyclosporin A ( máu tồn bộ)<1.9µg/l„

„12.0-25.0

09:00h 140-500

24:00h 50-300

50-130

85-140

<5

HPLC equiv 180-350µmol/l

nmol/l„

„µmol/l

ml/phút

mg/l

μ g/l…

…

…

…CyA mono 200-400μ g/l…Cy A poly 400-1000μ g/l

nmol/l…Deoxycortisol

Test ức chế dexamethasone (dài

hoặc đêm)

DHEAS<30Digoxin

Tính nguy cơ sàng lọc hội chứng

Down

Erythropoietin1.0-2.5μ mol/l

nmol/l<50U/l<12„

„

„

…

„

„Ferritin

Fructosamine

ESH

γ -Glutamyl transferase (GGT)

Gastrin

Globunlin

Glucagon

Glucose

Glucose (CSF)

Test dung nạp glucose (GTT)

Glutathione peroxidaseGlycated haemoglobinNam 19-300

Nữ 17-165

<285

Xem trên

Nam < 50

Nữ <35

10-90

22-32

0-100

3.5-5.5 (đói)μ g/l

μ mol/l…

…

„U/l„

…ng/l

g/l

pmol/l

mmol/l

mmol/l77-126U/g HbKhơng tiểu đường 4.0-6.0%Kiểm soát tốt 6.0-8.0

Kiểm soát kém > 8.0%

%…

„

…

„…(heamoglobin A 1C)Gonadotrophin releasing hormone

test (GnRH test)

Growth hormone (GH)

GTT

Hormon ruột

Haptoglobin

0.3-2.1

<10

HCG- β

Hydroxyprogesterone (17α)Người lớn <12„

mU/l„g/l

U/lU

…

„

…nmol/lSơ sinh đủ tháng >48 giờ

<20

Sàng lọc nữ

Sàng lọc nam

Insulin

Tỉ lệ Insulin/glucose

Tự kháng thể insulin

Ínulin tolerance test (ITT)

Yếu tố tăng trưởng 1 giống insulin

(IGF-1)

Interleukin-6

Nghiên cứu về sắt

Sắt

Khả năng gần sắt>4.5 – u tuỵ (glu<2.2)mU/I

<14 ngày10-50nmol/l„

„

„

„

„

„

„<12.5pg/ml„13-32μ mol/l…45-70μ mol/l…%Bảo hoà

ITT của hormon tăng trưởng dự

trữ

Ketones

L-DOPA20-55Khơng phát hiện

0.3-1.6

1.5-8.0Lactate

Lamotrigine0.5-2.2

4-16LDH

LDH (isoenzymes)

Chì (máu tồn bộ)<450LH

Lipid

Cholesterol

Triglycerides

HDL-cholesterol

Lipid subfractions

Lipoprotein (a) (Lp(a))

Lithium

Gan

Magnesium

Magnesium (hồng cầu)

Manganese

Manganese (máu toàn phần)

Sàng lọc kỳ kinh

Mercury (máu tồn phần)

Test metoclopromide của

prolactin dự trữ

Đánh giá dinh dưỡng

Oestradiol-17B

Tính thấm

Osteocalcin

Paracetamol

Test kích thích Pentagastrin

Phenobarbitone

Phenytoin

Phosphate

Potassium

Prealbumin

PSA (Prostatic specific antigen)Xem trênProgesterone<0.5<5.2

<2.3

>1.0%mg/l

μ mol/l

mmol/l

μ mol/l

U/l

%

μ mol/l

U/l<25

0.5-1.2mmol/l

mmol/l

mmol/l

mmol/l

mg/dl

mmol/l0.75-1.00

1.7-2.6

4-23

73-210mmol/l

mmol/l

nmol/l

nmol/l<32nmol/lXem trên

288-298

3.2-9.7

<40pmol/l

mosmol/kg H2O

µg/l

µmol/l65-170

40-80

0.70-1.40

3.5-5.0

0.15-0.4

40-49 tuổi

50-59 tuổi

60-69 tuổi

70-79

>35µmol/l

µmol/l

mmol/l

mmol/l

g/l

0-2.5 ng/ml

0-3.5 ng/ml

0-4.5 ng/ml

0-6.5 ng/ml

nmol/l…

„

…

…

…

„

…

…

z

„

…

…

…

…

„

„

„

…

…

…

„

z

„

…

„

„

„

…

z

…

„

„

„

…

…

…„Prolactin

Protein (CSF)

Protein (toàn phần)

Điện di Protein

Tỷ lệ chọn lọc protein

(transferin/IgG)

Nghiên cứu Protein

PTH (nguyên vẹn)

PTH – Rp

Renin (PRA)

T3 dự trữ

Salicylate

Selenium

Selenium (máu toàn phần)

SHBG (sex hormone binding

globulin)Silicon

Sodium

Synacthen test

Testosterone

Theophylline

Thiamine (vit B1), (hồng cầu)

Test chức năng tuyến giáp

TSH

T4 toàn phần

T4 tự do

T3 toàn phầnNam <350

Nữ <500

0.15-0.45

60-80mU/l„g/l

g/l„

…

„

…<0.21.1-6.9

<0.7-2.6

Nằm 0.2-2.8

Đứng 1.5-5.7

0.14-0.54

<70

0.7-1.6

0.6-1.5

Nam 9-64

Khơng thai 32-96

có thai 200-380

<10

135-145

Nam 9-40

Nữ <3.5

55-110

165-2860.17-3.2

70-155

11-22

<65 tuổi 1.1-2.6

>65 tuổi 0.8-2.3

TBG (thyroxine binding globulin) 16-28

TRAb (thyroid receptor

<8

antibodies)

Thyroglobulin

<5

Thyrotrophin releasing hormone

test (TRH test)

Thành phần độc tố (Hg, Pb, Cd)

Thành phần vết (Cu, Zn, Se, Mn)

Transferin

2.2-4.0

TRH test dự trữ protactin

Tricyclics (sàng lọc)

khơng thất hiện

U&Epmol/l

pmol/l

ng/ml/h

nmol/l

µmol/l

µmol/l

µmol/l

nmol/lµmol/l

mmol/l

nmol/l

µmol/l

nmol/l tbHC

mU/l

nmol/l

pmol/l

nmol/l

mg/l

% ức chế„

„

U

z

z

„

…

„

…

„

„

„

„

…

„

„

…

…

„

„

„

„

„µg/l

„g/l„

„

…

„

„

…Urea

Uric acid

Valproate

Vitamin AVitamin C (bạch cầu) (1.25dihydroxy)

Vitamin D2 & D3

Vitamin D2 (25-hydroxy)

Vitamin D3 (25-hydroxy)

Vitamin E

Water deprivation test Zinc

Phân tích Immunoglobulin

IgG

IgA

IgM

Phân nhóm IgG (IgG1-IgG4)

IgE tồn phần 0-1 năm

1-15 năm

trên 15 năm

Dị nguyên đặc

hiệu2.5-70

Nam 200-420

Nữ 140-340*

350-700

Sơ sinh 1.2-2.6

Trẻ em 1.1-2.8

Người lớn 1.1-2.3

119-301mmol/l

µmol/l…

…µmol/l

µmol/l„

„

„

„nmol/108tbBCU43-144

<10

Hè 10-60

Đơng 5-25

11.6-46.5

12.7-20.2pmol/l

µg/l

µg/l

µg/l

µmol/l

µmol/l5.0-14.0*

1.0-4.0*

0.5-2.0*

xem bảng báo cáo

<10

<30

<100

<0.35*g/l

g/l

g/l

g/l

kU/l

kU/l

kU/l

kU/l„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„z , EDTA; { , ESR tube; „ , plain/serum; … , Li hepatin; S , citrate; U , special tube (contact lab).

12. TEST DUNG NẠP GLUCOSETiểu đường

Khi đói

2 giờ sau glucose

Rối loạn dung nạp đường

Khi đói

2 giờ sau glucoseGlucose mao mạchGlucose tĩnh mạch(mmol/l)(mmol/l)>8.0

>12.2>8.0

>11.0<8.0

8.9-12.2<8.0

8.0-11.013. DỊCH NÃO TUỶThành phần tế

bào:

Đa nhânĐơn vịĐẻ nonSơ sinhTrẻ

Thanh

nhỏ

niên

Không mà và trongNgười

lớnSố lượng/l0-100x1060-70x106000(số

lượng/mm3)(0-100)(0-70)(0)(0)(0)Lympho bàoSố lượng/l0-25x1060-20x1060-5x1060-5x1060-5x106(0-25)(0-20)(0-5)(0-5)(0-5)Hồng cầu(số

lượng/mm3)

Số lượng/l01000x1060800x1060-5x1060-5x1060-5x106(0-5)(0-5)(0-5)Đạm(số

lượng/mm3)

mg/l(0-1000)

400-3000(0-800)

450-1000100-200150-300100-450(mg/dl)

mmol/l(40-300)Đường(45-100)

1.7-4.4(10-20)

3.5-4.4(15-30)

2.3-3.9(10-45)

2.8-4.0(30-80)IgG(mg/dl)

mg/l(60-80)

8-64(40-70)

8-64(50-72)

5-54(0.8-6.4)(0.8-6.4)(0.5-5.4)(mg/dl)<15%

Dịch não tuỷ bình thường có 0-5 HC/mm3, nhưng có thể lên đến 50 mà vẫn khơng có bất thường.Glucose

dịch tuỷ não bất thường khi <50% mức glucose máu.

14. TUỶ ĐỒ

Số lượng tế bào tuỷ

Tỷ lệ tuỷ bào – hồng cầu

Dòng tuỷ (70%)

Bạch cầu hạt (57.4%)Khác (12.6%)Dòng hồng cầu

Hồng cầu có nhânKhông xác định được (10.9%)20000-100000 mỗi mm3

3:1–5:1

Nguyên tuỷ bào

Tiền tuỷ bào

Tuỷ bào

Trung tính

Ái toan

Hậu tuỷ bào

Trunh tính

Ái toan

Bạch cầu đa nhân

Trung tính

Ái toan

Ái kiềm

Lympho bào

Đơn nhân

Tương bào

Nguyên hồng cầu

Tiền nguyên hồng cầu

TB non, trung gian, bình thương

TB già0-2.5

0.5-5.0

2-8

0-1

10-25

0-2.5

10-40

0-4

0-1

5-20

0-5

0-1

(19.1%)

0-1

0-4

4-15

7-1915. THỜI GIAN PROTHROMBIN

INR*

2.5-2.5

2.0-3.0

3.0-4.5Lâm sàng

Ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu bao gồm phẫu thuật nguy cơ cao (vd: gãy xương

đùi)

Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi, cơn thiếu máu cục bộ thoáng

qua.

Huyết khối tĩnh mạch sâu và phù phổi tái phát, bệnh động mạch gồm NMCT; ghép

động mạch, van tim nhân tạo*INR: International Nomolized Ratio.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

10 SỰ TRUYỀN MÁU: KHẢO SÁT CÁC XÉT NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×