1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Tốt NghiệpHình 4.1. Hình gốcHình 4.2 Giao diện nén ảnh DCT74Báo Cáo Tốt NghiệpHình 4.3 Giao diện giải nén ảnh DCT75Báo Cáo Tốt NghiệpSau khi đã thử nghiệm các hệ số DCT, ta có bảng so sánh sau:Hệ số DCT1357910Kích thước nén

Tỷ lệ nén509.045

17.1727

21.4747

24.6154

24.4479

34.8455

34.2527

34.2824822.376

10.6298

13.2468

15.0209

14.8765

36.9437

36.3978

36.4398991.332

8.81812

10.5933

11.0407

11.6929

37.9145

37.7349

37.48561123.15

7.78318

9.11871

9.18571

10.097

38.5655

38.5337

38.12291243.99

816.6836

7.84672

7.05194

8.47707

39.2179

39.6817

38.88231301.23

6.71802

7.27511

5.9566

7.75109

39.5464

40.4148

39.2712MSE

PSNRBảng 4.1. Bảng so sánh thông số của hệ số DCTCHƯƠNG 5: PHẦN KẾT LUẬN

5.1 Nhận xét

• Hiện nay, trong q trình phát triển cơng nghệ số, thì vấn đề lưu trữ thơng tin là rất

quan trọng, trong đó có hình ảnh. Chúng ta dùng thuật tốn DCT để nén ảnh dùng

phần mềm MATLAB. Vì phương pháp nén ảnh này là nén có tổn hao, nên ảnh đã

nén có hiệu quả trong việc dung lượng nhỏ hơn ảnh gốc và chất lượng ảnh bị thấp.

76Báo Cáo Tốt Nghiệp• Sau khi thử nghiệm các hệ số DCT thì giữ lại 10 hệ số DCT trong mặt nạ là đạt

hiệu quả tối ưu nhất, vừa giảm được dung lượng, nhưng độ phân giải ổn, mắt

thường không phân biệt được.

• Qua q trình thực hiện đề tài, chúng em nhận thấy biến đổi DCT không làm mất

thông tin của bức ảnh vì DCT là một biến đổi tuyến tính chun các giá trị của

điểm ảnh từ miền khơng gian thành các hệ số trong miền tần số.

Nén ảnh tổn hao dựa trên mã hóa DCT với tính tốn đơn giản, chất lượng đầu ra

tốt và dễ dàng thực hiện.

• Với từng hệ số DCT mà kết quả nén cũng như độ phân giải bức ảnh khác nhau.

Ứng với tỷ lệ nén càng cao thì độ hiển thị hình ảnh càng thấp và ngược lại.

• Việc phân chia các khối sẽ làm giảm thời gian tính tốn các hệ số, biến đổi DCT

với các khối nhỏ sẽ làm tăng độ chính xác khi tính tốn làm giảm thiểu sai số do

làm tròn số sinh ra.5.2 Hạn chế của đề tài

• Thời gian nén vẫn còn chậm đối với ảnh dung lượng lớn.

• Ảnh ra với dung lượng thấp sẽ bị mờ.5.3 Hướng phát triển của đề tài.

• Thời gian nén nhanh hơn.

• Nâng cao chất lượng ảnh ra bằng cách sử dụng phương pháp làm trơn ảnh

• Làm nền tảng để phát triển các đề tài khác như “Thủy vân ảnh số dùng thuật toán

biến đổi DCT”, “Phát hiện ảnh đã bị chỉnh sửa dựa trên thuật toán DCT”, ….TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] 136926683-Cong-Nghe-Nen-Anh-JPEG.docx

[2] 52683135-Phương-phap-nen-ảnh-theo-chuẩn-JPEG.pdf

77Báo Cáo Tốt Nghiệp[3] TS Phạm Việt Hà: Xử lý tín hiệu và mã hóa, Viên Khoa học Kỹ thuật Bưu điện.

[4] Phan Thanh Tao: Giáo trình MATLAB, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

[5] Nguyễn Phùng Quang: Giáo trình Matlab & Simulink, Kỹ Thuật – Cơng Nghệ.

[6] Nguyễn Quốc Trung: Xử lý tín hiệu và lọc số, Khoa học và Kỹ thuật, 2004

[7] Võ Đức Khánh, Hồng Văn Kiếm, Giáo trình xử lý ảnh số, Đại học Quốc gia Thành

phố Hồ Chí Minh.

[8] Nguyễn Kim Sách. Xử lý ảnh và Video số, Khoa học và Kỹ thuật, 1997.

[9] TS Phạm Hồng Liên, Đặng Ngọc Khoa, Trần Thanh Phương: Matlab và ứng dụng

trong viễn thông

[10] Surbhi Singh, Vipin kumar Gupta: JPEG Image Compression and Decompression by

Huffman Coding.

[11] Diễn đàn Matlab: https://www.mathworks.com/

[12] Matlab thầy Tạ Hải: http://www.matlabthayhai.info

[13] Diễn đàn: https://vutienblog.com/xu-ly-anh-matlab-tong-quan-ve-anh-so/78Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×