Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Cơ sở lý thuyết GUI

3 Cơ sở lý thuyết GUI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Tốt Nghiệp2.3.1.3 Các bước thực hiện

- Trước tiên để bắt đầu lập trình ta cần phải xác định mục đích của chương trình là gì?

- Sau đó tiến hành xác định các bước thực hiện để mô phỏng giao diện người dùng sao

cho hợp lí và chính xác.

- Bước cuối cùng là viết chương trình và thực thi.

- Khi bắt đầu với GUI, GUI tự động tạo ra các mã tập tin được thực thi bởi hàm Callback

function. GUI thao tác trên những kí tự mà người dùng nhập vào và chuyển sang dạng số

học, nói cách khác, giao diện GUI tương tự như những lệnh thực thi trong Comment

Windowns.

- Tất cả các hàm callback thực thi những lệnh chứa trong nó.

- Chúng ta nên sử dụng chức năng HELP của Matlab để tìm hiểu thêm tất cả cách hàm

thực thi trong GUI, cách tạo và thao tác với GUI [8].2.3.2 Thao tác với GUI

2.3.2.1 Cách tạo giao diện GUI

Trên đây ta đã xem xét cách tạo GUI bằng phương pháp thủ cơng. Ta có thể tạo GUI

trong Matlab bằng những cách dưới đây :

Cách 1: Gõ lệnh guide trong cửa sổ Command WindowHình 2.2 Tạo giao diện GUI

Cách 2: Click chuột vào New -> App -> Click double chuột vào GUIDE22Báo Cáo Tốt NghiệpHình 2.3 Tạo giao diện GUI

Sau khi gõ lệnh guide, ta sẽ nhận được cửa sổ GUIDE Quick StartHình 2.4 Tạo giao diện GUI

23Báo Cáo Tốt Nghiệp Create New GUI: Tạo giao diện GUI mới.

 Open Existing GUI: Mở những giao diện đã có sẵn.

 Blank GUI (Default): Giao diện trống, dễ dàng thuận tiện trong việc tạo giao diện

theo mong muốn.

 GUI with Uicontrols: Hộp thoại GUI với một vài uicontrol như button, …

Chương trình có thể chạy ngay.

 GUI with Axes and Menu: Hộp thoại GUI với một uicontrol axes và button, các

menu để hiển thị đồ thị.

 Modal Question Dialog: Hộp thoại đặt câu hỏi Yes, No. [13]Hình 2.5 Tạo giao diện GUI

Chúng ta chọn Create New GUI sau đó chọn Blank GUI (Default) để tạo GUI trống và

thiết lập các thông số theo mong muốn. Kết quả cho ra một layout trắng như hình sau:24Báo Cáo Tốt NghiệpHình 2.6 Tạo giao diện GUI

Tại giao diện , ta sẽ có những Tool sử dụng để thiết kế giao diện.Hình 2.7 Tạo giao diện GUI

25Báo Cáo Tốt Nghiệp Push Button: Dùng để khi bạn nhấn chuột vào thì nút này sẽ xử lý một cơng việc

nào đó mà bạn muốn.

 Static Text: Dùng để hiện thì thơng tin cho một đối tượng nào đó hoặc bạn có thể

xuất dữ liệu từ trương trình ra đây.

 Edit Text: Dùng để nhập dữ liệu vào và lấy dữ liệu đó để thực thi việc gì đó.

 Axes: Dùng để hiển thị hình ảnh.

 Panel: Dùng để cung cấp khả năng điều khiển dễ dàng hơn trên layout.

Để thay đổi tên của các tool này cũng như màu sắc, thuộc tính… thì bạn chỉ cần nhấp đúp

chuột vào Tool đó thì lập tức một cửa sổ mới xuất hiện được gọi là Inspector

 Push Button: Dùng để khi bạn nhấn chuột vào thì nút này sẽ xử lý một cơng việc

nào đó mà bạn muốn.

 Static Text: Dùng để hiện thì thơng tin cho một đối tượng nào đó hoặc bạn có thể

xuất dữ liệu từ trương trình ra đây.

 Edit Text: Dùng để nhập dữ liệu vào và lấy dữ liệu đó để thực thi việc gì đó.

 Axes: Dùng để hiển thị hình ảnh.

 Panel: Dùng để cung cấp khả năng điều khiển dễ dàng hơn trên layout.

Để thay đổi tên của các tool này cũng như màu sắc, thuộc tính… thì bạn chỉ cần nhấp đúp

chuột vào Tool đó thì lập tức một cửa sổ mới xuất hiện được gọi là InspectorHình 2.8 Tạo giao diện GUI

26Báo Cáo Tốt Nghiệp String: Là trường để hiện thị tên nào đó mà bạn muốn hiện thị ở GUI, nó khơng

ảnh hưởng đến chương trình (code) mà bạn thực hiện.

 Style: Chức năng cái này là bạn có thể thay đổi đối tượng Tool này thành một đối

tượng khác mà bạn muốn ví dụ như là bạn thay đổi Static Text thành Push

Button chẳng hạn.

 Tag: Nó có chức năng định danh cho Tool khi vào lập trình bạn lấy tên này để gọi

xử lý một chức năng nào đó. Bạn có thể thay đổi thành tên nào cũng được nhưng

tuyệt đối bạn không được đặt tên trùng với tên mà các Tool khác đã đặt trước đó.Sơ đồ 2.3 Sơ đồ khối mơ tả hoạt động của GUI khi thao tác trên giao diệnCông cụ

Layout editor

Align Objects

Menu Edior

Tab Order Editor

Toolbar EditorMô tả

Chọn các thành phần từ bảng thành phần, trình bày và sắp

xếp chúng trong các khu vực bố trí (tùy chỉnh hiện tên các

thành phần: File => Preferences).

Dùng để sắp xếp các đối tượng điều khiển.

Tạo menu cho giao diện.

Thiết lập các tab và sắp xếp thứ tự của các thành phần

trong bố trí của bạn.

Thanh cơng cụ tạo ra có chứa các nút bấm được xác định

trước và tùy chỉnh và chuyển đổi nút.

27Báo Cáo Tốt NghiệpEditor

M-file editor

Property Inspector

Object Browser

Run

Resize Box

Position ReadoutsHiển thị, trong trình soạn thảo mặc định của bạn, các tập

tin mã kết hợp với giao diện đồ họa.

Mở cửa sổ M-file.

Thiết lập các thuộc tính của các đối tượng điều khiển. Nó

cung cấp một danh sách tất cả các thuộc tính bạn có thể

thiết lập và hiển thị các giá trị hiện tại của chúng.

Hiển thị một danh sách phân cấp của các đối tượng trong

giao diện đồ họa.

Lưu và chạy giao diện hiện tại.

Tùy chỉnh kích thước giao diện.

Liên tục hiển thị vị trí con trỏ chuột và vị trí của các đối

tượng được chọn.

Bảng 2.1 Mơ tả chức năng các công cụ cơ bản28Báo Cáo Tốt NghiệpCHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH

3.1 Thiết kế giao diện GUI

3.1.1 Giao diện giới thiệu

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S để thực hiện lưu file, sau khi chọn đường dẫn để lưu file (Chú

ý không lưu file với các biến đặc biệt hoặc bằng các con số khởi đầu), nhấn save Matlab

sẽ tự động tạo ra 2 file gồm một file .m và một file .fig, trong đó file .m là Mfile chứa các

hàm Matlab đã tạo sẵn hỗ trợ giao diện. [9]

Lần lượt kéo thiết kế giao diện như hình sau:Hình 3.1 Khởi tạo giao diện GUI

Mỗi hộp thoại có Inspector , bằng cách nhâp đúp chuột vào hoặc chuột phải chọn

Property Inspector.

29Báo Cáo Tốt Nghiệp3.1.1.1 Tạo thuộc tính cho đối tượng

Sau đây là bảng mơ tả các giá trị và thuộc tính của các hộp thoại trong hình, chúng ta tiến

hành thay đổi các giá trị tương ứng theo bảng sau:

STTTên thuộc tính

String1

2

3Tag

String

Tag

Tag

String4

5

6

7

8

9

10

11

12Tag

String

Tag

String

Tag

String

Tag

String

Tag

Tag

Tag

String

Tag

String

TagGiá trị thuộc tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH

TenTruong

KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

KhoaCNDT

LogoTruong

ĐỀ TÀI : DCT TRONG NÉN ẢNH SỬ DỤNG

PHẦN MỀM MATLAB

DeTai

GVHD : Th.S Mạc Đức Dũng

TenGV

Danh sách thành viên

DSTV

Đoàn Minh Thy

TenSV1

Đặng Thị Trúc Tiên

TenSV2

Thy

Tien

Chuyển Giao Diện

ChuyenGiaoDien

Đóng giao diện

DongGiaoDien

Bảng 3.1 Mơ tả thuộc tính đối tượngSau khi chỉnh sửa các thơng số ta dùng chuột để di chuyển các hộp thoại, bố trí hộp thoại

theo mong muốn, ta được giao diện như sau:30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Cơ sở lý thuyết GUI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×