Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giao diện ủy nhiệm chi

Giao diện ủy nhiệm chi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.6. Giao diện sổ chi tiết tài khoản

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau khi làm đề tài thực tập tốt nghiệp: “XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ

TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

LICOGI SỐ 2, QUẢNG NINH.”, em đã hiểu thêm một số kiến thức cơ bản:

Hiểu thêm về Microsoft Excel.

Nắm vững kiến thức chun mơn của hạch kế tốn vốn bằng tiền.

Xây dựng được một số chức năng cơ bản cho chương trình kế tốn vốn bằng tiền

Ưu điểm: Chương trình dễ sử dụng: nhập dữ liệu, xóa, chỉnh sửa dữ liệu dễ dàng.

Hạn chế: Do giới hạn về thời gian cũng như khả năng của người viết nên chương trình

còn hạn chế và còn thiếu sót, đề tài đã tương đối hồn thiện về mặt lý thuyết nhưng

chương trình ứng dụng thì chưa đầy đủ do còn hạn chế về mặt kiến thức và mặt

chun mơn.

442. Hướng phát triển

Mặc dù, còn đơn giản và có nhiều thiếu sót nhưng báo cáo này có thể làm tiền

đề phát triển giao diện một chương trình kế tốn vố bằng tiền cho một cơng ty hồn chỉnh.

Với những thiếu sót như phân tích trên, để chương trình ngày càng hồn thiện,

phục vụ tốt cho nhu cầu của người dùng thì nên có những cập nhật sau đây:

Thiết kế giao diện thân thiện với người sử dụng hơn: Xây dựng danh mục dễ

quản lý, theo dõi, đa năng hơn.

Nâng cao khả năng bảo mật cho chương trình. Ngăn ngừa tối đa các trường hợp

đột nhập dữ liệu hệ thống.

Chỉnh sữa dữ liệu cho chính xác với thực tế và sẽ nâng cấp dần giao diện để đáp

ứng được những cần thiết cho nhà quản trị trong thời đại mới.45NHẬN XÉT VÀ ÐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................Thái Nguyên, NgàythángG.V HƯỚNG DẪN46năm 2016TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]. Bộ Tài chính (2006), Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất bản Tài

chính – Hà Nội.

[2]. Bộ Tài chính (2006), 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất bảnTài chính – Hà

Nội.

[3]. PGS.TS.Ngơ Thế Chi; TS.Trương Thị Thủy (2011), Kế tốn tài chính, Nhà xuất

bản Tài chính – Hà Nội.

[4]. Trần Xuân Nam (2010), Kế tốn Tài chính, Nhà xuất bản Thống kê – Hà Nội

[5]. Trần Quý Liên (2006), Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản Tài chính - Hà Nội.47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giao diện ủy nhiệm chi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×