Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ

 Tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo Tuyên truyền trên hệ thống phát thanhKẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ

 Tuyên truyền qua website Cục ThuếKẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ

 Tuyên truyền qua Hội nghị tập huấn, đối thoạiKẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 Giải đáp vướng mắc cho người nộp thuếKẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 Cơng tác Cải cách Thủ tục hành chính

Ln được quan tâm thực hiện tốt, chất lượng phục vụ của bộ

phận Một cửa Cục Thuế tỉnh Bến Tre từng bước được nâng cao

đáp ứng được nhu cầu của người nộp thuế.

Giải quyết hồ sơ thủ tục theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và

quản lý hồ trên ứng dụng TMS

Một số thủ tục đơn giản có thể được giải quyết trong ngày,

làm giảm thời gian đi lại của người nộp thuế.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 TĨM LẠI

 Người nộp thuế ln được hỗ trợ kịp thời.

 Người nộp thuế được giải đáp vướng mắc thơng qua nhiều

hình thức đa dạng.

 Qui trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính được

cơng khai.

 Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính được

thực hiện trả đúng hạn.

 Cục Thuế tỉnh Bến Tre luôn xem người nộp thuế là khách

hàng của cơ quan thuế, sẵn sàng giải đáp vướng mắc về

thuế, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng người nộp thuế.HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

HẠN CHẾ

 Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác Tuyên truyền hỗ trợ của Cục

Thuế và các Chi cục Thuế chưa được đồng đều về trình độ,

năng lực và kỹ năng giao tiếp

 Công tác tuyên truyền trên báo, đài (truyền hình), băng-rơn, áp

phích còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế nhất định.

 Cơ sở vật chất phục vụ công tác TTHT NNT chưa được nâng

cấp đúng mức, đúng tầm.

 Công tác tuyên truyền vẫn còn tập trung đi vào diện rộng mà

chưa tập trung vào chiều sâu, vẫn còn rập khn, chưa phân

loại được nhóm người nộp thuế để hỗ trợ phù hợp.

 Cơng tác phối hợp với các đại lý thuế, Hội kế toán, Hội doanh

nghiệp hay hiệp hội các ngành nghề vẫn chưa được thực hiện

tốt.HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU

 Chính sách thuế thường xuyên thay đổi.

 Phương tiện phục vụ cơng tác TTHT còn hạn chế.

 Ngành thuế chưa có xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng

cơng tác TTHT và đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ thuế.

 Công tác TTHT NNT chưa được sự đồng thuận cao của các

ngành chức năng truyền thông trên địa bàn tỉnh.

 Kinh phí khốn cho cơng tác TTHT chưa kịp thời thay đổi theo

nhu cầu thực tế và tình hình phát triển của xã hội

 Khả năng tiếp cận chính sách thuế và ý thức tuân thủ pháp luật

thuế của người nộp thuế còn hạn chế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×