1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 04: Phiếu khảo sát người nộp thuế

Phụ lục 04: Phiếu khảo sát người nộp thuế

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Báo chí địa phương.

 Báo chí trung ương hoặc ngoài địa phương.

 Tập huấn, đối thoại của cơ quan thuế tố chức.

7. Theo anh/chị: Khi có thay đổi về chính sách thuế, cơ quan thuế nên dùng hình thức nào để

tuyên truyên, phổ biến là có hiệu quả nhất? (có thể chọn hơn 1 hình thức mà anh/chị cho là

hiệu quả)

 Gửi văn bản mới cho người nộp thuế.

 Thông qua truyền thanh.

 Thông báo cho người nộp thuế biết để tự tìm.

 Thơng qua truyền hình.

 Thơng qua website Cục Thuế.

 Tổ chức tập huấn

8. Khi gặp vướng mắc về chính sách thuế, đơn vị của anh/chị thường dùng biện pháp nào để

được hỗ trợ? (có thể chọn nhiều trả lời).

 Tìm kiếm thơng tin trên Internet.

 Gọi điện hỏi cơ quan thuế.

 Trực tiếp hỏi cơ quan thuế.

 Đề nghị giải đáp bằng văn bản.

9. Anh/chị có ý kiến như thế nào về những lợi ích của Công tác Tuyên truyền hỗ trợ người

nộp thuế mang đến cho người nộp thuế?

(1) Hồn tồn khơng đồng ý

(2) Khơng đồng ý

(3)Khơng ý kiến

(4) Đồng ý

(5) Hồn tồn đồng ý

Nội dung đánh giá lợi ích mang lại cho người nộp thuế12345- Giúp người nộp thuế nắm rõ chính sách pháp luật về thuế- Đơn giản các thủ tục hành chính thuế- Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc về thuế- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nộp thuế- Ngăn ngừa rủi ro cho người nộp thuế- Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế10. Anh/chị đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Bến Tre

tương ứng với các nội dung sau đây như thuế nào?

(1) Kém

(2) Yếu(3) Trung bình

(4) Khá

(5) Tốt

Nội dung đánh giá

Tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo.1

2

3

4

5

Tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử

- Website Tổng cục Thuế- Website Cục Thuế- Website ngoài ngành thuếTuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm

- Do Tổng cục Thuế biên soạn- Do Cục Thuế biên soạnTun truyền qua băng rơn, áp phíchTun truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

106Nội dung đánh giá

- Phát thanh1

2

3

4

5

- Truyền hình- Báo chíTun truyền qua Hội nghị tập huấn, đối thoại với người nộp thuế- Thông tin cung cấp tại Hội nghị- Cách thức tổ chức Hội nghị- Kỹ năng trình bày của giảng viên- Giải đáp vướng mắc tại Hội nghị- Thời điểm tổ chức Hội nghị- Đánh giá chungGiải đáp vướng mắc của người nộp thuế

- Qua điện thoại- Trực tiếp- Bằng văn bảnTổ chức sự kiện (Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế; Tuần lễ HD

quyết toán thuế,...)

Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của NNT

ĐÁNH GIÁ CHUNG11. Anh/chị có hài lòng cơng tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Bến Tre

trong thời gian qua?

Hồn tồn khơng hài lòng

Chưa hài lòng

Khơng ý kiến

Hài lòng

Rất hài lòng

12. Theo anh/chị nhằm hồn thiện hơn cơng tác tun truyền và hỗ trợ người nộp thuế thì ngành

thuế cần bổ sung các nội dung nào sau đây?

(1) Không Cần thiết

(2) Cần thiết ít (3) Khơng có ý kiến

(4) Cần thiết nhiều

(5) Cần thiết rất nhiều

Nội dung cần bổ sung

1Tuyên truyền qua hệ thống giáo dục.2 3

 4

5

Tuyên truyền qua các gameshow, truyền hình thực tế. Xây dựng tổng đài hỗ trợ vướng mắc của người nộp thuế. Nội dung khác: (xin ghi rõ).....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

-----------------------------------------Xin chân thành cảm ơn ý kiến của anh/chị.107Phụ lục 05: Xử lý SPSS để phân tích tần suất (phân tích chéo)

NLoai

Valid

Missin

g231

0

LoaiValid Can bo thue

Nguoi nop

thue

TotalFrequenc

y

54Percent

23.4Valid

Cumulative

Percent

Percent

23.4

23.417776.676.6231100.0100.0100.0Crosstabs

Case Processing Summary

Cases

Valid

Missing

N

Percent

N

Percent

GioiTinh *

Loai

Nhom Tuoi *

Loai

TrinhDo * LoaiNTotal

Percent231100.0%0.0%231100.0%231100.0%0.0%231100.0%231100.0%0.0%231100.0%GioiTinh * Loai Crosstabulation

Loai

GioiTinhNu

NamTotalCount

% within Loai

Count

% within Loai

Count

% within LoaiTotalCan bo thue

Nguoi nop thue

16

90

29.6%

50.8%

38

87

70.4%

49.2%

54

177

100.0%

100.0%106

45.9%

125

54.1%

231

100.0%Nhom Tuoi * Loai Crosstabulation

Loai

Can bo thue

Nhom Tuoi2.00

3.00

4.00TotalCount

% within Loai

Count

% within Loai

Count

% within Loai

Count

% within Loai28

51.9%

22

40.7%

4

7.4%

54

100.0%

108Nguoi nop thue

26

14.7%

92

52.0%

59

33.3%

177

100.0%Total

54

23.4%

114

49.4%

63

27.3%

231

100.0%TrinhDo * Loai Crosstabulation

Loai

Can bo thue

TrinhD Cao

o

Dang

Dai hoc

Thac si

TotalCount

% within Loai

Count

% within Loai

Count

% within Loai

Count

% within LoaiTotalNguoi nop thue

077.0%

52

96.3%

2

3.7%

54

100.0%4.0%

160

90.4%

10

5.6%

177

100.0%3.0%

212

91.8%

12

5.2%

231

100.0%109Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 04: Phiếu khảo sát người nộp thuế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×