1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Với gia đình học sinh

d. Với gia đình học sinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tăng cường trách nhiệm đối với học tập cho con em mình. Tham dự đầy

đủ các cuộc họp hội phụ huynh học sinh do nhà trường tổ chức.

Tăng cường mối liên hệ thường xuyên với nhà trường để nắm bắt được

tình hình học tập, rèn luyện của con em, phối hợp với nhà trường để giáo dục

học sinh.

XÁC NHẬN CỦA THỦ

TRƯỞNG ĐƠN VỊThanh Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2019

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tơi xin cam đoan đây là SKKN của mình

viết, không sao chép nội dung của người

khácLê Công HưngTÀI LIỆU THAM KHẢO

TTTên tài liệu tham khảo

201

2

3Hà Nhật Thắng, Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ

thông, NXB Giáo dục Việt Nam

Đinh Quang Báo (1998), Tự học, tự đào tạo tư tưởng chiến lược

trong phát triển giáo dục Việt Nam (Một số vấn đề về lý luận và thực

tiễn của tự học trong đào tạo ở bậc đại học),NXB Giáo dục, Hà Nôi

Lê Khánh Bằng(1998) , Cơ sở khoa học của tự học và hướng dẫn tự

học, ĐHSP Hà Nội.NHỮNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐẠT GIẢI

Tên đề tài, SKKNKết quảCấpSố quyết địnhHiệu quả

21xếp loại

Lồng ghép giáo dục phòng

chống ma túy và chất gây

nghiện vào một số bài trong

chương trình Sinh học 10

nâng cao.

Vận dụng phương pháp biểu

diễn thí nghiệm trong giảng

dạy một số nội dung thuộc

chương trình sinh học 10,11,

THPT.

Vai trò của GVCN trong việc

định hướng nghề nghiệp cho

học sinh THPT.

Một số giải pháp giúp giáo

viên chủ nhiệm trong việc

định hướng cho học sinh khai

thác và sử dụng mạng Internet

một cách có hiệu quả ở

trường THPT Nơng Cống 3xếp

loạiáp dụngSố: 932/QĐXếp loại

Ngành SGDĐT, ngày

C

11/9/2008Đem lại

hiệu quả

caoXếp loại

Ngành

CSố: 539/QĐSGD&ĐT

ngày

18/10/2011Đem lại

hiệu quả

caoXếp loại

Ngành

CSố: 753/QĐSGD&ĐT

ngày 3/11/2014Đem lại

hiệu quả

caoQĐ số

Xếp loại

1455/QĐNgành

B

SGD ĐT, ngày

26/11/2018Đem lại

hiệu quả

cao22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Với gia đình học sinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×