Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4 Phân tích chi phí – lợi ích

Chương 4 Phân tích chi phí – lợi ích

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dẫn nhập

 Bài học trước dựa vào các khái niệm lýthuyết về chi phí biên và lợi ích biên hàng

hóa cơng .

 Sử dụng chính phủ phân tích lợi ích – chi

phí để so sánh dự án hàng hóa cơng và

quyết định liệu dự án có thực hiện hay

khơng .Dẫn nhập

 Về nguyên tắc, một phân tích như thế làthực hành kế tốn.

 Trong thực tế, phân tích chi phí – lợi ích

thiên về phân tích kinh tế và gắn kết với lý

thuyết và thực nghiệm .Dẫn nhập

 Hãy xem xét dự án đường cao tốc

 Chi phí bao gồm xây dựng và dụng cụ, xin giấy

phép, giải phóng mặt bằng, phá hoại quang cảnh,

kẹt xe trong suốt quá trình xây dựng .

 Lợi ích bao gồm giảm thời gian đi lại, phí đậu xe,

giảm chi phí bảo dưỡng, thời gian đi lại và giảm

tiếng ồn xe buýt.

 Các nhà phân tích tính tốn lợi ích đường cao tốckhoảng $2.07 tỷ , trong khi chi phí là $1.68 tỷ .

 Chênh lệch thuần $390 triệu dự án được chấp

nhận.ĐO LƯỜNG CHI PHÍ DỰ ÁN

CƠNG: Ví dụ

 Hãy xét một dự án nâng cấp đường caotốc .

 Câu hỏi đặt ra liệu chính phủ có nên

chấp nhận dự án hay khơng?

 Bảng 1 cho thấy các yếu tố cần xem

xét .Bảng 1Phân tích chi phí – lợi ích dự án đường cao tốc

Số lượng

Chi phíGiá cảNhựa đường1 triệu baoLao động1 triệu giờBảo dưỡng$10 triệu /nămChi phí năm đầu:

Tổng chi phí :

Lợi íchThời gian500,000 giờGiảm tai nạn5 mạng sốngLợi ích năm đầu:

Tổng lợi ích:

Lợi ích trừ đi chi phí:TCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4 Phân tích chi phí – lợi ích

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×