1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu chương 5

Mục tiêu chương 5

Tải bản đầy đủ - 0trang

NỘI DUNG CHÍNH

1. Lập kế hoạch vốn – ơn tập

2. Mơ hình giá trị hiện tại điều chỉnh - APV

3. Lập kế hoạch vốn trên quan điểm công ty mẹ

4. Các vấn đề điều chỉnh rủi roLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH2. Mơ hình giá trị hiện tại điều chỉnh (APV)

Khác biệt cơ bản giữa lập kế hoạch vốn của MNC và

một công ty nội địa

1.Sự khác biệt giữa dòng tiền của các dự án và cơng ty mẹ2.Quy định về thuế ở nước ngoài3.Vấn đề định giá chuyển nhượng4.Những thay đổi về tỷ giá hối đoái5.Những quy định về chuyển tiền và ngoại hối6.Các lợi ích vơ hình từ đầu tư quốc tế7.Các rủi ro chính trịLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH2. Mơ hình giá trị hiện tại điều chỉnh (APV)

• Mơ hình giá trị hiện tại điều chỉnh (Adjusted

Present Value- APV) của Mogliani - MillerLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH2. Mơ hình giá trị hiện tại điều chỉnh (APV)

• APV có thể áp dụng cho cả dự án nội địa và dự án

quốc tế

• Kết quả APV của dự án tại chi nhánh và của MNC

có thể khơng giống nhauLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH3. Lập kế hoạch vốn trên quan điểm của

cơng ty mẹ

• Mơ hình APV của Donald LessardLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH3. Lập kế hoạch vốn trên quan điểm của

cơng ty mẹ• Trong đó: Tỷ giá giao ngay năm t được tính theo

nguyên tắc ngang giá sức mua (PPP)Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH4. Điều chỉnh rủi ro trong lập KH vốn

• Các nhân tố ảnh hưởng đến lập kế hoạch vốn

1. Tỷ giá hối đoái biến động

2. Lạm phát

3. Phân bổ tài trợ

4. Các quỹ đóng

5. Giá trị thanh lý khơng chắc chắn

6. Tác động của dự án lên các dòng tiền hiện có

7. Quan điểm của nước chủ nhàLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH4. Điều chỉnh rủi ro trong lập KH vốn

• Phương thức điều chỉnh:

1. Rút ngắn thời gian hồn vốn

2. Tăng tỷ lệ thu nhập yêu cầu của nhà đầu tư

3. Điều chỉnh các dòng tiềnLương Minh HàTài chính công ty đa quốc giaHVNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu chương 5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×