1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình giá trị hiện tại điều chỉnh (APV)

Mô hình giá trị hiện tại điều chỉnh (APV)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Mơ hình giá trị hiện tại điều chỉnh (APV)

• Mơ hình giá trị hiện tại điều chỉnh (Adjusted

Present Value- APV) của Mogliani - MillerLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH2. Mơ hình giá trị hiện tại điều chỉnh (APV)

• APV có thể áp dụng cho cả dự án nội địa và dự án

quốc tế

• Kết quả APV của dự án tại chi nhánh và của MNC

có thể khơng giống nhauLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH3. Lập kế hoạch vốn trên quan điểm của

công ty mẹ

• Mơ hình APV của Donald LessardLương Minh HàTài chính công ty đa quốc giaHVNH3. Lập kế hoạch vốn trên quan điểm của

cơng ty mẹ• Trong đó: Tỷ giá giao ngay năm t được tính theo

nguyên tắc ngang giá sức mua (PPP)Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình giá trị hiện tại điều chỉnh (APV)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×