Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu của MNC

Mục tiêu của MNC

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Mục tiêu của MNC

• Mục tiêu chung của MNC?Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH2. Mục tiêu của MNC

• Nhân tố cản trở mục tiêu của MNC

1. Xung đột mục tiêu và lợi ích giữa cổ đơng và nhà quản lý

2. Những cản trở từ vấn đề cơng ty con

3. Cách thức kiểm sốt quản trị

4. Cách thức kiểm sốt cơng tyLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNHNhân tố cản trở mục tiêu của MNC

• Cách thức kiểm sốt quản trị

MƠ HÌNH QUẢN TRỊ

TẬP TRUNGLương Minh HàMƠ HÌNH QUẢN TRỊ

PHI TẬP TRUNGTài chính cơng ty đa quốc giaHVNHNhân tố cản trở mục tiêu của MNC

Tập trungPhi tập trungƯu điểmƯu điểmNhược điểmNhược điểmLương Minh HàTài chính công ty đa quốc giaHVNHCác ràng buộc ảnh hưởng tới mục tiêu của MNC

• Ràng buộc về mơi trường• Ràng buộc về vấn đề pháp lý• Ràng buộc về đạo đứcLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH3. Các lý thuyết về kinh doanh quốc tế• Lý thuyết lợi thế so sánh

• Lý thuyết thị trường khơng hồn hảo

• Lý thuyết vòng đời sản phẩmLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH4. Các phương pháp

kinh doanh quốc tế

• Thương mại quốc tế

• Cấp Li-xăng (Licensing)

• Nhượng quyền (Franchising)

• Liên doanh (Join-ventures)

• Mua bán và sáp nhập (Mergers and Acquisitions –

M&A)

• Đầu tư mới (Green-field investment)Lương Minh HàTài chính công ty đa quốc giaHVNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu của MNC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×