1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vấn đề niêm yết cổ phiếu và định giá tài sản vốn ở nước ngoài

Vấn đề niêm yết cổ phiếu và định giá tài sản vốn ở nước ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Vấn đề niêm yết cổ phiếu và

định giá tài sản vốn ở nước ngoài

1. Thuận lợi của niêm yết cổ phiếu ở nước ngồi

-Huy động vốn với chi phí phải chăng bằng một lượng lớn nhà

đầu tư đa dạng.-Tạo ra thị trường thứ cấp cho cổ phiếu công ty, có điều kiện

cho cổ phiếu cơng ty tăng giá với tính thanh khoản tăng lên-Tăng uy tín của cơng ty trên thị trường trong nước và quốc

tế, tạo điều kiện tiêu thụ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ-Là nền tảng cho những thương vụ mua lại, sáp nhập-Có thể làm tăng hiệu quả quản lý và tính minh bạch của

cơng ty mẹLương Minh HàMNC74. Vấn đề niêm yết cổ phiếu và

định giá tài sản vốn ở nước ngoài

2. Các vấn đề MNC có thể gặp phải khi niêm yết trên

TTCK nước ngoài:

- Những quy định về niêm yết trên TTCK nước ngồi hoặc có

thể tốn nhiều chi phí bởi quy định của chính phủ tại nước niêm

yết

- MNC phải đối mặt với những biến động trên TTCK nước ngoài

khi cổ phiếu được niêm yết

- Khi cổ phiếu được bán cho nhà đầu tư nước ngồi, họ có thể

sẽ đòi hỏi mức lợi tức kiểm soát và thách thức đối với kiểm

sốt nội địa của cơng ty.Lương Minh HàMNC84. Vấn đề niêm yết cổ phiếu và

định giá tài sản vốn ở nước ngoài

Định giá tài sản vốn ở nước ngoài

Từ hệ số Beta:hìnhCAPM:Ta có mơ hình IAPM:Lương Minh HàMNC94. Vấn đề niêm yết cổ phiếu và

định giá tài sản vốn ở nước ngồi

Ghi nhớ:

Cơng thức CAPM quốc tế cho biết: Với một hệ số rủi ro thị

trường tích hợp xác định (AM) đối với các nhà đầu tư, tỷ lệ lợi

tức kỳ vọng của một tài sản sẽ tăng lên khi hiệp phương sai về

tỷ lệ lợi nhuận của tài sản đó với thị trường tăng lên.

Trong các thị trường vốn tích hợp hồn tồn, mỗi tài sản sẽ

được định giá theo rủi ro hệ thống tồn cầu. Khi đó, ta có mơ

hình định giá tài sản tồn cầu – mơ hình IAPM.Lương Minh HàMNC105. Cơ cấu vốn của MNC

Cơ cấu vốn của MNC

Các hướng tiếp cận: 3 hướng

1.Theo quan điểm của công ty mẹ

2.Theo quan điểm của chi nhánh

3.Theo quan điểm linh hoạtLương Minh HàMNC11Thank you!Sinh viên: Lương Minh HàMNC12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề niêm yết cổ phiếu và định giá tài sản vốn ở nước ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×