Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hãy nhận biết các hình thức tín dụng

Hãy nhận biết các hình thức tín dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bà Nguyễn thi Hồng, vay vốn mua nền nhà, thời hạn vay 12 tháng,

Tổng nhu cầu vốn : 430 tr, nguồn VTC : 130 tr, vay NH : 300 tr

Doanh thu từ SD vốn vay : 580 tr, LN trước thuế : 150 tr

KH trả nợ gốc và lãi hàng quí và cam kết trả nợ đúng hạn đ ầy đ ủ,

sử dụng miếng đất này để đảm bảo .

Yêu cầu :

1. Nhận dạng hình thức cấp tín dụng ?.

2. Hãy cho biết giá trị hoàn trả theo các phân kỳ nợ nếu LS cho

vay tính trên dư nợ thực tế 1,2% tháng.

3. Để chi phí khoản vay khơng thay đổi, ngân hàng sẽ thông báo

mức LS cho vay bao nhiêu trong các trường hợp:

(a) Lãi tính trên vốn gốc hồn trả

(b) Lãi suất tín dụng gộp (cộng dồn)

(c) Tính lãi theo PP hiện giá

15QUI TRÌNH TÍN DỤNG

(1) Hướng dẫn và thiết lập hồ sơ đề nghị cấp tín

dụng

(2) Phân tích tín dụng

(3) Quyết định tín dụng

(4) Giải ngân

(5) Giám sát tín dụng

(6) Thanh lý tín dụng16B1 Thiết lập hồ sơ đề nghị cấp TD

Hồ sơ do KH thiết lập theo hướng dẫn của NH.Mẫu hồ sơ do NH cung cấp or nhà nước qui định.Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại quầy giao dịch or

qua mạng17HỒ SƠ đề nghị cấp tín dụng

Giấy đề nghịGiấy tờ pháp lýBằng chứng nhu cầu tín dụngChứng minh về khả năng thanh tốnBằng chứng đảm bảo tín dụng18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hãy nhận biết các hình thức tín dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×