1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẢM BẢO TÍN DỤNG Khái niệm và vai trò

ĐẢM BẢO TÍN DỤNG Khái niệm và vai trò

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các hình thức BĐTDBằng tài sảnThế

chấpCầm

cốPhi tài sảndo vốn

vay tạo

nênBL của

TC.CTXH

cho

cá nhânBL của

CH.Phủ

cho

DNNNBL

của

NH31THẾ CHẤPBên vay dùng BĐS or giá trị QSD đất để

đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nợ với bên

cho vay

NH cho vay nắm giữ bản chính GCN.QSH

nhà or GCN.QSD đất; TS vẫn thuộc QSD

của bên vay.

Danh mụcTS thế chấp

Nhà

QSD đất

TS gắn liền BĐS (mmtb, hoa lợi, vật phụ…)

Động sản do pháp luật qui định (Tàu biển, máy

bay,tài nguyên thiên nhiên)

 PTVT32CẦM CỐ

 KH giao nộp TS(và GCN sở hữu TS nếu cần cho NH đê

đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nợ theo HĐTD.

NH nắm giữ nếu TS gọn nhẹ và không cần đăng ký

QSH; Thoả thuận để KH or bên thứ ba nắm giữ nếu

ngược lại .Các loại TSCC :

HÀNG HOÁ

MMTB

PTVT

KÝ HOÁ PHIẾU

CHỨNG KHOÁN

TIỀN GỞI

VÀNG

CÁC KHOẢN PHẢI THU

HỢP ĐỒNG NHẬN THẦU

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ33ĐBTD bằngTS hình thành từ vốn vay

Là TC,CC tài sản do vốn vay tạo nên BĐTD trực tiếp

Tại thời điểm cho vay, NH thiết lập cơ sở

để nắm quyền TS hình thành trong tuơng

lai

(HĐ.TCCC đính kèm HĐTD cho tới khi TS đưa vào sử

dụng sẽ công chứng / chứng thực)Tài sản TCCC phải là TS an tồn và cho

phép NH kiểm sốt được

34THEO 178/NĐCP

BẢo đẢm td trỤc tiẾp chỈ áp dỤng trong

cho vay trung hẠn các dỰ án đẦu tư

hoẶc pasxkd đỐi vỚi nhỮng kh có

đuỢc các điỀu kiỆn:

1. Có năng lỰc tài chính đỂ thỰc hiỆn

nghĩa vỤ trẢ nỢ

2. DỰ án hoẶc pakd khẢ thi, có hiỆu

quẢ, phù hỢp vỚi qđ cỦa pl

3. Có vtc tham gia và giá trỊ ts bđtd

khác >= 15% vỐn đẦu tư

35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẢM BẢO TÍN DỤNG Khái niệm và vai trò

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×