Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một cửa hàng có 3 tạ bánh và 250kg kẹo. Người ta đ

Một cửa hàng có 3 tạ bánh và 250kg kẹo. Người ta đ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập cuối tuần mơn Tốn lớp 5 (cả năm)Bài tập về nhà số 31Bài

1 52,8 – 19,7 x 2 = ……..

2 45,9 + 12,6 : 3 =……….

3(45,9 + 12,6) : 3 =…………….4(52,8 – 19,7) x 2 = …………….5

6

7ĐềĐáp sốBa xe chở hàng, xe thứ nhất chở được 4,5 tấn; xe thứ hai chở được 48 tạ hàng. Xe thứ ba

chở được số hàng bằng trung bình cộng của 3 xe. Vậy cả 3 xe chở được ……….. tấn hàng.

Khi thêm vào số bị trừ 2,5 đơn vị và bớt số trừ đi 3,9 đơn vị thì được 2 số có hiệu bằng

10,2. Hiệu số ban đầu là:………………………..

Một tàu thủy xi dòng sơng từ A đến B hết 3 giờ, khi ngược dòng sơng từ B về A hết 5

giờ. Như vậy, khi trời khơng có gió, cụm bèo trơi xi dòng sơng từ A đến B hết….. giờ.

Lúc 6 giờ Lan đi xe đạp đến rủ Huệ đi học nhưng bạn đã đi bộ ra khỏi nhà lúc 6 giờ. Lan8đuổi theo và đến 6 giờ 30 phút thì gặp Huệ . Biết Lan đi với vận tốc 9,6 km/giờ, Huệ đi với

vận tốc 5km/giờ. Quãng đường từ nhà Lan đến nhà Huệ dài…… km.9Tìm x, biết: 1,56 × X = X × 263

Chú thỏ chỉ đi được sang phải hoặc xuống dưới theo hướng mũi tên.1011Vậy có tất cả …………cách đi để thỏ đến được ơ có cà rốt.Minh Hải đi từ nhà về quê với vận tốc 40km/giờ hết 1 giờ 30 phút. Hỏi khi từ quê về nhà

Minh Hải cần đi với vận tốc bao nhiêu để về tới nhà nhanh hơn lúc đi 15 phút?

Trên con đường vòng quanh một cái hồ dài 1,6km, anh An khởi hành từ điểm A lúc 8 giờ1230 phút bằng xe đạp với vận tốc 12km/giờ. Hai phút sau anh Bình cũng khởi hành tại điểm

A và đuổi theo anh An với vận tốc 14km/giờ. Hỏi đến mấy giờ anh Bình mới đuổi kịp anh

An và khi gặp nhau họ đã đi được mấy vòng hồ?20Bài tập cuối tuần mơn Tốn lớp 5 (cả năm)Bài tập về nhà số 32Bài

1

2

3

4ĐềĐáp số17 giờ 25 phút + 7 giờ 48 phút =………………phút

36phút 18giây : 6 =…………………giây

Trung bình 1 người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 25 phút. Nếu phải làm 6 sản phẩm

như vậy thì người thợ đó phải làm trong …………giờ thì xong.

Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ . Thời gian để người đó đi được 18km

là ……… phút

Sau khi mở rộng đáy một hình tam giác thêm 4,8cm thì diện tích tam giác tăng thêm512 cm2. Độ dài đáy tam giác ban đầu là 14,8 cm. Vậy diện tích tam giác ban đầu

là:…….. …cm2.65 ngày 9 giờ - 1 ngày 13 giờ =……………giờ73năm 6tháng x 3 =……………………………tháng8Hình tròn lớn có chu vi gấp 4 lần chu vi hình tròn bé. Vậy diện tích hình tròn lớn

gấp……….. diện tích hình tròn bé.

Một ca nơ xuất phát từ A lúc 6h xuôi về B với vận tốc 26,5km/h. Một tàu thủy xuất phát9cùng lúc với ca nô đi ngược chiều từ B về A với vận tốc 35km/h. Đến 8h15 phút, chúng

gặp nhau. Độ dài quãng sông AB là…….. km

Chú thỏ chỉ đi được sang phải hoặc xuống dưới theo hướng mũi tên101112và không được đi vào ơ tơ màu. Vậy có tất cả …………cách đi để

thỏ đến được ơ có cà rốt.Tìm hai phân số có tổng và hiệu lần lượt là1

1

và .

3

5Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 60cm và chiều rộng BC = 40cm. Lấy điểm M

bất kì trên cạnh AB. Tính tổng diện tích hai tam giác AMD và MBC.20Bài tập cuối tuần mơn Tốn lớp 5 (cả năm)Bài tập cuối tuần mơn Tốn lớp 5 (cả năm)Bài tập về nhà số 33

Đề

i

1

2

34Đáp sốMột hình lập phương có cạnh 2,5dm. Nếu gấp các cạnh của nó lên 3 lần thì thể tích của hình

lập phương gấp lên … lần

Một hình lập phương có diện tích tồn phần là 294 cm2. Thể tích hình lập phương đó

là ….. cm3.

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5dm; chiều rộng 15cm. Biết diện tích xung quanh

hình đó là 7,2 dm2. Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là … dm

1

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh

m. Mỗi cm3 khối kim loại nặng 6,2g. Vậy

5

khối kim loại đó nặng ….. kg.5616 thùng dầu như nhau đựng 400 lít dầu. Có 425 lít dầu thì đựng được vào …. thùng như

thế.

Qng đường AB cách nhau 245km. Có 2 ơ tô xuất phát cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau.

2

Sau 2 giờ 30 phút chúng gặp nhau. Biết vận tốc ô tô đi từ A bằng

vận tốc ô tô đi từ B.

3

Vậy xe đi từ A có vận tốc … km/h.7Một phân xưởng chuẩn bị đủ gạo cho 120 cơng nhân ăn trong 30 ngày. Nhưng có 1 số cơng

nhân nghỉ việc nên số gạo đó đủ ăn trong 36 ngày. Vậy đã có … cơng nhân nghỉ việc.

Theo kế hoạch, trong tháng 4 nhà máy phải sản xuất được 800 sản phẩm, nhưng nhờ cải tiến8kĩ thuật nên nhà máy đã sản xuất được 1000 sản phẩm. Vậy tháng 4 nhà máy đã làm vượt kế

hoạch … phần trăm.9Một ô tô trong 1,5 giờ đi được 75km. Với vận tốc đó, trong 2,5 giờ ơ tơ đi được … km.

Chú thỏ chỉ đi được sang phải hoặc xuống dưới theo hướng mũi tên và10không được đi vào ô tơ màu. Vậy có tất cả …………cách đi để thỏ đến

được ơ có cà rốt.

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 240m và chiều rộng là 48m. Người ta trồng rau trên11mảnh vườn đó, cứ 100m22 thì thu được 1,8 tạ rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu

được bao nhiêu ki-lơ-gam rau?

Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2,4m;12chiều rộng 1,8m và chiều cao 1,5m. Người ta lát xung quanh và đáy bể bằng những viên

gạch hình chữ nhật dài 20cm, rộng 10cm. Tính số gạch cần dùng.8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một cửa hàng có 3 tạ bánh và 250kg kẹo. Người ta đ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×