Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ứng dụng parabol trong chế tạo các loại mặt kính

Ứng dụng parabol trong chế tạo các loại mặt kính

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Bài toán tàu vũ trụ2.3.3. Bài tập thực tế tham khảo

Bài 1. Năm 2003, nhiệt độ ngày tại Death Valley (Thung Lũng Chết),

t (d) = −0.0018.d 2 + 0.657.d + 50.95California, được xác định qua hàm số:

, trong

đó t là nhiệt độ tính theo độ đo Fahrenheit (F) và d là ngày trong năm tính từ

1/1/2003. Vậy nhiệt độ cao nhất của năm đó là bao nhiêu? Rơi vào ngày thứ

mấy của năm?

Bài 2. Một miếng nhơm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành rảnh

dẫn nước bằng chia tấm nhôm thành 3 phần rồi gấp 2 bên lại theo một góc

vng. Người ta cần nghiên cứu cách để tạo ra đường rảnh có diện tích mặt

ngang S lớn nhất để có thể cho nước đi qua nhiều nhất.

a) Lập hàm số để biểu diễn diện tích S theo biến x ( x là bề ngang hai

phần bên của tấm nhôm)

b) Xác định miền giá trị hợp lý cho x và cho y

c) Vẽ dồ thị hàm số vừa tìm được

d) Xác định x để có được diện tích S lớn nhất

16Bài 3. Bác Tơm có cái ao có diện tích 50m 2 để ni cá. Vụ vừa qua bác nuôi

với mật độ 20 con/1m2 và thu được 1,5 tấn cả thành phẩm. Theo kinh nghiệm

nuôi cá của mình, bác thấy cứ thả giảm đi 8 con/m2 thì mỗi con cá thành phẩm

thu được tăng thêm 0,5 kg. Vậy vụ tới bác phải mua bao nhiêu con cá giống để

đạt được tổng năng suất cao nhất? (Giả sử khơng có hao hụt trong q trình

ni).

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

Với cách dạy truyền thống, sau khi học xong lý thuyết hàm số bậc hai tôi tiếp

tục dạy luyện tập ứng dụng hàm bậc hai cho học sinh. Sau tiết học tôi cho học

sinh làm bài kiểm tra 1 tiết. Kết quả như sau:

Lớ

p10

A

10

G

sốĐiểm TB

Số

lượn

g

13Tỉ

%lệ Số

lượn

g

35,1

13Tỉ

%37Điểm < 5

điểm

Số

Tỉ lệ %

lượn

g

6

16,235,1513,644151636,422,736,834,1Khá10Giỏi

lệ Số

lượngTỉ

%lệVà sau khi tôi thực hiện dạy học với hình thức tổ chức các hoạt động vận dụng

hàm số bậc hai vào bài toán thực tế thì kết quả kiểm tra 1 tiết đã có sự thay đổi

tích cực. Cụ thể :

Lớp10A

10G

17Sỉ Điểm < 5 điểm

số Số

Tỉ lệ %

lượn

g

3

0

0

7

4

5

11,4

4Điểm TB

Khá

Số

Tỉ lệ Số

lượn %

lượn

g

g

8

21,5

19Giỏi

Tỉ lệ Số

%

lượn

g

51,3

101245,427,3207Tỉ lệ %

27,2

15,9So với kết quả bài kiểm tra đầu tiên thì kết quả bài kiểm tra sau khả quan hơn

nhiều. Hoạt động học tập của học sinh diễn ra khá sôi nổi, đa số học sinh hiểu

bài và vận dụng được vào giải toán. Riêng các em học sinh khá giỏi đã biết tự

tìm tòi, nghiên cứu thêm giải được một số bài toán ở mức độ vận dụng.

3. KẾT LUẬN

3.1. Kết luận

Qua thực tiễn giảng dạy, bằng thực nghiệm sư phạm bản thân tơi nhận thấy được

tính khả thi của đề tài. Đa số học sinh khơng còn thấy xa lạ và nhàm chán với

nội dung hàm số. Quan trọng hơn các em thấy được ý nghĩa của bài học trong

đời sống thực tiễn. Việc dạy học lý thuyết gắn liền với thực tiễn làm cho các em

chủ động và tích cực hơn trong mỗi giờ học, có hướng suy nghĩ và vận dụng lý

thuyết cũng trở nên linh hoạt hơn. Giúp học sinh có cơ hội vừa được tiếp thu

kiến thức mới vừa có điều kiện để thể hiện năng lực của bản thân trong đời sống

hằng ngày.

3.2. Kiến nghị

- Mỗi giáo viên cần lựa chọn thời điểm thích hợp để lồng ghép dạy học vận dụng

lý thuyết vào thực tiễn thơng qua các buổi hoạt động ngoại khóa, tạo cho các em

những trải nghiệm thú vị, tạo ra niềm vui, sự hứng thú trong học tập.

- Giáo viên cần tự học, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông

tin vào dạy học. Tăng cường nghiên cứu các phương pháp, kĩ thuật dạy học đổi

mới, lựa chọn được phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh. Có như vậy

mới thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT.

Sáng kiến kinh nghiệm của tôi thể hiện sự vận dụng phương pháp dạy học

tích cực vào những tiết dạy cụ thể. Sáng kiến kinh nghiệm này khơng mang tính

lí luận sâu sa về lý thuyết tốn mà chỉ là những gì mà bản thân tơi đã làm, đã

hiện thực hóa những lý thuyết trong đổi mới dạy học bằng những tiết học cụ thể.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song khơng thể tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót.

Kính mong hội đồng khoa học các cấp và bạn bè đồng nghiệp góp ý, xây dựng,

bổ sung cho bản kinh nghiệm của tôi đạt chất lượng tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

ĐƠN VỊ18Thanh Hóa, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của

mình viết, khơng sao chép nội dung của

người khác.19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ứng dụng parabol trong chế tạo các loại mặt kính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×