Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Thể tích ancol etylic ngun chất có trong 400ml rượu 750 là:

400.75

 300

100

ml( 1 điểm)Gọi x là thể tích rượu 300 pha được, thể tích etanol nguyên chất cần dùng

là:

3x

3x

 300

10 ml. Vậy 10

. Giải được x = 1000 ml (4 điểm)Cách pha: Lấy 400ml rượu 750 cho vào bình định mức dung tích 1000ml,

thêm nước cho đủ. ( 2 điểm)

2.3.4. Kết quả thực nghiệm

Bảng tổng hợp điểm

Điểm dướiĐiểmĐiểmĐiểm55-67-89 - 1041121577427101510Đối

tượngSố HSĐối

chứng

Thực

nghiệmQua thực nghiệm chúng tôi thấy rằng:

Ở lớp thực nghiệm chúng tôi soạn giảng theo hướng sử dụng BTTT để phát

triển năng lực GQVĐ thì kết quả học tập cao hơn, học sinh hứng thú và giờ học

sinh động hơn.

Ở lớp đối chứng chúng tơi soạn giảng bình thường. Chính vì thế kết quả

của lớp đối chứng này không cao.

Qua kết quả chúng tôi nhận thấy việc sử dụng BTTT để phát triển năng lực

GQVĐ là cần thiết và khả thi có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa

học ở trường trung học phổ thơng.3. PHẦN KẾT LUẬN

3.1. Ý nghĩa, phạm vi áp dụng của đề tài, sáng kiến, giải pháp

Qua một thời gian dài tìm tòi, nghiên cứu và thử nghiệm đề tài xây dựng và

thiết kế bài tập thực tiễn để giải quyết năng lực giải quyết vấn đề cho HS, sau

đó đưa vào dạy học các bài học phù hợp, làm cho việc tổ chức các hoạt độngGiáo viên: Lê Chí Quang trường THPT Hoàng Lệ Kha15dạy và học được thực hiện theo hướng tích cực, chúng tơi có cơ sở để khẳng

định được hiệu quả của nó:

- Giúp học sinh nhớ lâu kiến thức hơn, hứng thú hơn, có khả năng giải

thích được một số vấn đề thực tiễn thơng qua kiến thức đã học.

- Thông qua khả năng giải quyết vấn đề của HS, giáo viên có thể đánh giá

khả năng tiếp thu kiến thức của HS ở mức độ nào, để kịp thời uốn nắn.

- Kết quả học tập được nâng cao rõ rệt: số lượng học sinh khá - giỏi tăng

lên, số học sinh trung bình, yếu và kém giảm xuống.

Để nâng cao hiệu quả dạy và học mơn hóa học ở trường trung học phổ

thơng chúng ta có nhiều phương pháp, biện pháp khác nhau trong đó BTTT

đóng một vài trò quan trọng trong việc phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh.

BTTT là một trong những dạng bài tập hay nhằm tăng tính thực tiễn của

mơn học, lôi cuốn được nhiều học sinh, làm cho học sinh u thích mơn hóa học

từ đó khơi dậy niềm đam mê học tập và động lực học tập trong các em. Thực tế

cho thấy rằng, việc học mơn hóa học ở trường trung học phổ thông ở trường

chúng tôi trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tốt.

3.2. Kiến nghị, đề xuất

a. Đối với nhà trường

- Cần tổ chức hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông

để giáo viên trong nhà trường học hỏi kinh nghiệm giảng dạy.

- Sau mỗi bài soạn phải có những câu hỏi, bài tập tích hợp có nội dung liên

quan đến bài học nhằm tăng tính thực tiễn của bộ mơn và có tính giáo dục.

b. Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo

Sắp xếp số tiết trong phân phối chương trình được nhiều hơn, qua đó tăng

thời lượng và lượng bài tập để rèn luyện cho học sinh, để có thể truyền tải cơ

bản những nội dung và các dạng toán theo chủ đề mà học sinh cần nắm.XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

ĐƠN VỊThanh hóa, ngày 28 tháng 05 năm 2019Tôi xin cam đoan đây là SKKN

của mình viết, khơng sao chép nội

dung của người khácLê Chí QuangGiáo viên: Lê Chí Quang trường THPT Hồng Lệ Kha16TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Văn Năm (2001), Sử dụng dạy học nêu vấn đề - Ơrixtic để nâng cao

hiệu quả dạy học chương trình hóa đại cương và hóa vô cơ ở trường trung học

phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

2. Đặng Thị Oanh (Chủ biên), Trần Trung Ninh, Đỗ Công Mỹ (2006), Câu

hỏi lý thuyết và bài tập thực tiễn trung học phổ thông, Tập 1, Nhà xuất bản giáo

dục.

3. Đỗ Công Mỹ (2005), Xây dựng, lựa chọn hệ thống câu hỏi lý thuyết và

bài tập thực tiễn môn hóa học trung học phổ thơng (phần hóa đại cương và vô

cơ), Luận văn thạc sĩ giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4. Lê Thị Kim Thoa (2012), Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa

học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường phổ thông, Luận văn

Thạc sĩ Giáo dục, trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

5. Ngơ Thị Kim Tuyến (2004), Xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn hóa

học lớp 11 Trung học phổ thơng, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, Đại học Sư

phạm Hà Nội.

6. Hoàng Thị Huyền(2015), Sử dụng hệ thống bài tập hóa học chương oxi

– lưu huỳnh hóa học lớp 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học

sinh, Luận văn thạc sĩ, ĐHGD – ĐHQG Hà Nội.

7. Đặng Thị Nga (2015), Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học

sinh thông qua dạy học phần hidrocacbon - Hóa học lớp 11 trung học phổ

thơng. Luận văn thạc sĩ, ĐHGD – ĐHQG Hà Nội.

8. Trương Thị Khánh Linh(2015), Phát triển năng lực giải quyết vấn đề

của học sinh thông qua dạy học chương oxi – lưu huỳnh hóa học lớp 10. Luận

văn thạc sĩ, ĐHGD – ĐHQG Hà Nội.

9. Nguyễn Thị Hoàn (2014), Phát triển năng lực vận dụng kiến thức thông

qua dạy học chương “ Dẫn xuất Halogen- Ancol- Phenol”, Luận văn thạc sĩ

Giáo dục học, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tống Thị Trang (2014), Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học

sinh thông qua hệ thống bài tập hoá học phần đại cương và hi đrocacbon hoá

học 11 nâng cao, Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Đại học sư phạm Hà

Nội.

11. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết số 29 NQ/WT của Ban

Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp

ứng u cầu cơng nghiệp hóa hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

12. Bộ GD & ĐT (2017), Dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng

thể ”

13. Nguyễn Công Khanh (7/2012), Một số vấn đề chung về NL và đề xuất

khung NL cốt lõi của HS pổ thông sau 2015, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Giáo viên: Lê Chí Quang trường THPT Hồng Lệ Kha17GV: Lê Chí Quang Trường THPT Hồng Lệ Kha17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×