Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Tổn thương khớp gối trên X.quang giai đoạn III chiếm tỷ lệ cao hơn giai đoạn II ở cả hai nhóm nghiên cứu.

- Tổn thương khớp gối trên X.quang giai đoạn III chiếm tỷ lệ cao hơn giai đoạn II ở cả hai nhóm nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

54Khơng1màu

Màu

sắc1

,2Vàng

nhạt8

0Hồng9

8,800

,0Âm

tính7

81+9

6,33mucin3

,72+test00

,03+00

,0Bình

Độthường7

8Giảmnhớt9

6,333

,7Trong

Độ

trongsuốt8

1Đục1

00,000

,0S

inhProtei

n (g/l)8

1Glucoshóa

e00,0

81

(mmol1

6,2

1

00,027,8±11

,106,7±3,68

8,00

,701

8,055/l)

Tếbàobạchcầu(tếbào/mm3)8

100,0

8Bạch cầu trung tính (%)1Bạch cầu trung tính thối hóa163±2417

10

16±59

60400,0

81(âm tính)1,02

5,01

00,0Nhận xét:

-Thể tích dịch khớp gối trung bình 11,32 ± 5,57 ml, trong suốt, màu vàng

nhạt, độ nhớt bình thường hoặc giảm nhẹ, test mucin âm tính chiếm tỷ lệ

cao > 90%-100%.-Số lượng tế bào bạch cầu trung bình 163±247 tế bào/mm 3(tỷ lệ bạch cầu

trung tính trung bình 16±5%).-Nồng độ glucose trung bình trong dịch khớp là 7,1±6,1 mmol/l.-Nồng độ protein trung bình trong dịch khớp là 27,8±16,2 g/l.

Bảng 3.9. Dịch khớp gối trên lâm sàng trong nhóm nghiên cứu

Lượng dịchn%< 10ml

10 - 30ml

Tổng32

49

8139,5

60,5

100,0X± SD

5,66±1,58

16,98±6,09

11,32±5,57MinMax3

10

39

30

30Nhận xét:

Lượng dịch trung bình đã hút của nhóm nghiên cứu là 11,32 ± 5,57 ml563.2. Đánh giá hiệu quả phương pháp chọc hút dịch và tiêm corticosteroid

nội khớp

3.2.1. Hiệu quả điều trị của phương pháp hút dịch và tiêm corticosteroid

nội khớp

Trong nghiên cứu của chúng tơi có 115 bệnh nhân được chia thành 2

nhóm, nhóm NC có 57 bệnh nhân (81 khớp), nhóm ĐC có 58 bệnh nhân (81

khớp). Cả 2 nhóm bệnh nhân đều có VAS ≥ 4 điểm.57Bảng 3.10. Mức độ cải thiện khớp gối của hai nhóm theo thang điểm VASVASNhóm NCNhóm ĐC(n = 81)(n = 81)XX± SD

± SD

VAS N0

7,14 ± 0,97

7,16 ± 1,19

VAS N30

1,37 ± 0,95

5,19 ± 2,76

Hiệu số

6,38 ± 1,38

1,97 ± 1,95

p1

< 0,001

< 0,05

p1 (so sánh trước sau); p2 (so sánh giữa hai nhóm)p2

> 0,05

< 0,001

< 0,001Nhận xét:

- Cả hai nhóm đều cải thiện điểm VAS sau điều trị so với trước điều trị. Sự

khác biệt có ý nghĩa thơng kê với p1<0,05 – <0,001.

- Nhóm NC cải thiện tốt hơn nhóm ĐC. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê

với p2<0,001.Biểu đồ 3.3. Phân loại kết quả sau điều trị theo thang điểm VAS

Nhận xét:

-Sau điều trị, đa số bệnh nhân nhóm nghiên cứu đạt kết quả tốt và khá

(29,1% và 57,3%), khơng có khớp gối nào đạt kết quả kém. Nhóm ĐC có

kết quả điều trị kém chiếm tỷ lệ cao (35,3%) và khơng có khớp gối nào đạt

kết quả tốt.

Bảng 3.11. Mức độ cải thiện khớp gối của hai nhóm theo thang điểm

LEQUESNELEQUESNE

LEQUESNE N0Nhóm NCNhóm ĐC(n = 81)(n = 81)XX± SD

12,80 ± 1,70± SD

10,95 ± 2,27p2

> 0,0558LEQUESNE N30

4,49 ± 1,43

7,76 ± 4,43

Hiệu số

8,31 ± 2,16

3,03 ± 3,30

p1

< 0,001

< 0,001

p1 (so sánh trước sau); p2 (so sánh giữa hai nhóm)< 0,001

< 0,001Nhận xét:

- Cả hai nhóm đều cải thiện điểm LEQUESNE sau điều trị. Sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê với p1<0,05 - <0,001.

- Nhóm NC cải thiện tốt hơn nhóm ĐC. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê

với p2<0,001.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Tổn thương khớp gối trên X.quang giai đoạn III chiếm tỷ lệ cao hơn giai đoạn II ở cả hai nhóm nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×