1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sùi loét Thâm nhiễm cứng

Sùi loét Thâm nhiễm cứng

Tải bản đầy đủ - 0trang

8.5. Hạch cổ :

Tính chất:

Theo N:

8.6. Di căn:Di động

NoKhơng di độngN1MoN2N3M19. Mô bệnh học

Tại u: Dạng mô bệnh học…………

Độ mô học: Độ 1Số tiêu bản: ................Độ 2Tại hạch: Di cănKhông di cănĐộ 3

Số tiêu bản:Xâm nhập mô đệm:

10. Xét nghiệm hóa mơ miễn dịch. Tỷ lệ p53 dương tính:

P53: Âm tính+++11. Xét nghiệm khác: ………………………..

12. Chẩn đốn bệnh: ………………………..

13. Chẩn đốn TNM: …………………………+++MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA1.Bệnh nhân Nguyễn Văn Ch : nam- 56 tuổi. Chẩn đoán: K sàn miệng

Mô bệnh học: ung thư biểu mô vảy xâm nhập độ 2.

HMMD p53 : dương tính 100%Hình ảnh lâm sàngNhuộm HENhuộm HMMD p532. Bệnh nhân Nguyễn Thị L : nữ- 59 tuổi. Chẩn đốn: Ung thư lợi hàm dưới

Mơ bệnh học: ung thư biểu mô vay xâm nhập độ 1.

HMMD p53: dương tính 70%Hình ảnh lâm sàngThiếu đọ phong đại và mũi tên chỉNhuộm HENhuộm HMMD p53BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIPHẠM VIỆT HNGNhận xét đặc điểm lâm sàng,

mô bệnh học và tần st xt hiƯn

P53

trong ung th biĨu m« khoang miƯng

Chun ngành: Răng hàm mặt

Mã số: 60720601LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Trương Mạnh Dũng

2. TS. Lê Ngọc TuyếnHÀ NỘI – 2014MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU...............................................................3

1.1 ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU........................................................................3

1.2 MÔ HỌC VÀ MÔ BỆNH HỌC............................................................11

1.3. DỊCH TỄ HỌC, NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ.............17

1.4 CHẨN ĐỐN.......................................................................................22

1.5 HĨA MƠ MIỄN DỊCH.........................................................................29

1.6 CHU KỲ SINH HỌC CỦA TẾ BÀO VÀ Ý NGHĨA CỦA P53...........30

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................35

2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU...............................................................35

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................................................35

2.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU...................................................................................40

2.4 KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC......................................................................40

Chương 3: KẾT QUẢ.....................................................................................41

3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC..................................41

3.2 TẦN XUẤT SUẤT HIỆN P53 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN.......49

Chương 4: BÀN LUẬN.................................................................................59

4.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA UTBM KHOANG MIỆNG................59

4.2 ĐIỂM MÔ ĐẶC BỆNH HỌC CỦA UTBM KHOANG MIỆNG.........64

4.3 P53 VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC

..............................................................................................................65

KẾT LUẬN....................................................................................................69

KIẾN NGHỊ....................................................................................................71

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Phân bố theo tuổi và giới..............................................................42

Bảng 3.2 Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi đến khám.........43

Bảng 3.3 Thời gian từ khi khám đến khi điều trị.........................................44

Bảng 3.4 Vị trí u..........................................................................................44

Bảng 3.5 Hình thái u....................................................................................45

Bảng 3.6 Kích thước u.................................................................................45

Bảng 3.7 Đặc điểm hạch..............................................................................46

Bảng 3.8 Mức độ di căn...............................................................................46

Bảng 3.9 Phân loại giai đoạn bệnh theo T,M,N..........................................47

Bảng 3.10 Phân loại theo mô bệnh học.........................................................47

Bảng 3.11 Độ mô học của ung thư biểu mô..................................................48

Bảng 3.12 Tỷ lệ xâm nhập mô đệm trên giải phẫu bệnh...............................48

Bảng 3.13 Kết quả p53..................................................................................49

Bảng 3.14 Mức độ dương tính của p53.........................................................50

Bảng 3.15 Mối liên quan tỷ lệ dương tính p53 với tuổi................................50

Bảng 3.16 Mối liên quan giữa mức độ dương tính của p53 với tuổi.............51

Bảng 3.17 Mối liên quan p53 với thời gian bị bệnh......................................52

Bảng 3.18 Mối liên quan giữa p53 với vị trí khối u......................................52

Bảng 3.19 Mối liên quan giữa p53 với hình thái u........................................53

Bảng 3.20 Mối liên quan giữa p53 với kích thước khối u.............................53

Bảng 3.21 Mối liên quan giữa p53 với đặc điểm hạch..................................54

Bảng 3.22 Mối liên quan giữa p53 với mức độ di căn..................................54

Bảng 3.23 Mối liên quan giữa p53 với giai đoạn bệnh..................................55

Bảng 3.24 Mối liên quan giữa p53 với độ mơ học........................................55DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1Giải phẫu vùng miệng ...................................................................3Hình 1.2Khẩu cái..........................................................................................5Hình 1.3Liên quan giải phẫu sàn miệng.......................................................6Hình 1.4Hệ bạch huyết vùng đầu cổ..........................................................10Hình 1.5Hình ảnh vi thể ung thư biểu mơ tế bào vảy biệt hóa cao............13Hình 1.6Hình ảnh vi thể ung thư biểu mô tế bào vảy biệt hóa kém ..........13Hình 1.7Hình ảnh vi thể ung thư biểu mơ tuyến nang dạng ống ..............14Hình 1.8Hình ảnh vi thể ung thư biểu mơ tuyến nang dạng đặc ...............15Hình 1.9Hình ảnh vi thể ung thư biểu mơ tuyến nang dạng đặc................15Hình 1.10 Hình ảnh vi thể ung thư biểu mơ dạng biểu bì nhầy ...................16

Hình 1.11 Hình ảnh vi thể của ung thư biểu mô tế bào túi tuyến .................17

Hình 1.12 Q trình phân bào.......................................................................30LỜI CẢM ƠN

Để hồn thành luận văn này với tất cả lòng biết ơn, trước tiên tôi xin gửi

lời cảm ơn trân trọng nhất tới PGS.TS. Trương Mạnh Dũng, Viện trưởng Viện

đào tạo Răng hàm mặt trường Đại học Y Hà Nội, người thầy đã truyền đạt

kiến thức, hướng dẫn tận tình cho tơi.

Tơi xin trân trọng cảm ơn TS. Lê Ngọc Tuyến phó khoa Phẫu thuật và

tạo hình hàm mặt - Bệnh viện Răng hàm mặt Trung Ương Hà Nội, người thầy

tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô Viện đào tạo Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Hà Nội đã dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cho tơi trong q

trình học tập.

Tơi vơ cùng biết ơn ban giám đốc, tập thể khoa Răng hàm mặt - Bệnh

viện đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện và thời gian để tơi có thời gian

hồn thành luận văn này.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt

Trung ương Hà Nội, tập thể khoa Phẫu thuật hàm mặt. Ban giám đốc Bệnh

viện K, khoa Giải phẫu bệnh đã tạo điều kiện giúp đỡ tơi lấy số liệu hồn

thành luận văn này.

Cảm ơn tất cả anh em, bạn bè đã giúp đỡ, động viên tơi trong q trình

hồn thành luận văn.

Cuối cùng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới bố, mẹ, vợ anh chị em trong

gia đình và con gái bé nhỏ đã ln bên cạnh tơi, chăm sóc giúp đỡ, động viên

tơi để tơi hồn thành luận văn này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Phạm Việt HưngLỜI CAM ĐOAN

Tôi là Phạm Việt Hưng, học viên cao học khóa 21, chuyên ngành Răng Hàm

Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan:

1. Đây là luận văn do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng

dẫn của PGS.TS. Trương Mạnh Dũng và TS. Lê Ngọc Tuyến

2. Cơng trình này khơng trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã

được công bố tại Việt Nam.

3. Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hồn tồn chính xác,

trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp nhận của cơ sở

nơi nghiên cứu cho phép lấy số liệu và xác nhận.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cam kết này.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Người viết cam đoanPhạm Việt HưngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sùi loét Thâm nhiễm cứng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×