1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

CHƯƠNG XIII CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 28 trang )


Kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật ở mức phân tử

 Kỹthuật PCR

 Kỹ thuật kiểm tra enzyme vi sinh vật

Kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật ở mức tế bào

 Kỹthuật kiểm tra vi sinh vật phát quang

 Kỹ thuật kiểm tra vi khuẩn đánh giá chất lượng nướcNguyên tắc

Dựa trên sự khuếch đại một trình tự gene đíchNguyên lý của real-time PCR

Real-time PCR là một phương pháp pcr mới.

nó kiểm soát lượng huỳnh quang giải phóng ra

trong phản ứng từ đó có thể biết được lượng

sản phẩm PCR trong từng thời điểm (chu kỳ)

của quá trình khuếch đại, trái ngược vơí PCR

truyền thống chỉ biết được lượng sản phẩm

được khuếch đại ở thời điểm cuối cùng của

phản ứng khuếch đạiDựa trên nguyên tắc kháng thể - kháng nguyênXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (28 trang)

×