1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

- Các biến số về tự sát:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (507.39 KB, 64 trang )


23 Đặc điểm toan tự sát: lý do tự sát, phương thức, thời gian, địa điểm,

có báo cho người thân ý định tự sát.

 Tiền sử gia đình mắc bệnh lý trầm cảm, các yếu tố stress thúc đẩy,

bệnh lý trước đợt khởi phát bệnh này, sử dụng chất trước đợt bệnh,

tính cách của bệnh nhân (khép kín/cởi mở)

 Khảo sát các biến số về tự sát theo thang điểm Colombia

- Các biến số về điều trị:Thời điểm hết ý tưởng tự sátThời điểm tiến triển nặng, tự sát thành côngĐiểm thang Hamilton D lúc ra việnCác loại thuốc sử dụng2.2.5. Các cơng cụ nghiên cứu

- Tiêu chuẩn chẩn đốn: theo Bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10

(ICD 10) năm 1992.

- Thang điểm HDRS 17: thang điểm được sử dụng phổ biến trong trầm

cảm để đánh giá mức độ nặng, tiến triển bệnh. Thang điểm đã được dịch theo

ngôn ngữ Tiếng Việt, được áp dụng tại Viện Sức Khoẻ Tâm Thần Quốc gia.

- Bệnh án nghiên cứu: Bệnh án nghiên cứu được xây dựng theo mẫu bệnh

án nghiên cứu riêng với đầy đủ thông tin cần thiết cho mục tiêu nghiên cứu.

2.2.6. Cách thức tiến hànhBệnh nhân được

chẩn đốn rối

loạn trầm cảm tái

diễn có ý tưởng

hoặc toan tự sátKhám lâm sàng

Lựa chọn các

bệnh nhân thoả

mãn tiêu chuẩn

lựa chọn và loại

trừThu thập thông

tin theo bệnh án

nghiên cứu thời

điểm vào viện và

ra viện242.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

Các số liệu thu thập được trong nghiên cứu này được xử lý bằng phần

mềm SPSS 25.0, bao gồm các thuật tốn mơ tả tính giá trị trung bình, độ lệch

trung, tỷ lệ, so sánh khi bình phương.

2.4. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU

- Kết quả nghiên cứu phục vụ cho công tác khoa học, nâng cao chất

lượng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, đây là nghiên cứu mơ tả nên không làm

ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

- Việc nghiên cứu được sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình.

- Đề tài đã được thơng qua bởi hội đồng xét đề cương của trường Đại

Học Y Hà Nội25CHƯƠNG 3

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

3.1.1. Đặc điểm giới tính, tuổi bệnh nhân tại thời điểm nghiên cứu

Bảng 3.1. Phân bố giới tính, tuổi trung bình bệnh nhân

tại thời điểm nghiên cứu

Đặc điểm

GiớiNhóm tuổi

Tuổi trung bình

Nhận xét:n

Nam

Nữ

Tổng số

<25

25-59

≥ 60

Tổng sốTỷ lệ (%)263.1.2. Đặc điểm về nơi cư trú, tình trạng hơn nhân, hồn cảnh sống, trình

độ học vấn

Bảng 3.2. Đặc điểm cư trú, hơn nhân, hồn cảnh sống, trình độ học vấn.

Đặc điểm

Nơi cư trú

Tình trạng hơn nhân

Hồn cảnh sống

Học vấnNghề nghiệpNhận xét:n

Thành thị

Nơng thơn

Chưa kết hơn

Đã kết hơn

Ly dị/Ly hơn

Góa

Sống cùng gia đình

Sống cùng người quen

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thơng

Đại học và SĐH

Kĩ sư, an ninh, nhân

viên văn phòng….

Nơng dân

Công nhân

Kinh doanh

Nội trợ

Về hưuTỷ lệ (%)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (64 trang)

×