1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Các triệu chứng loạn thần

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (507.39 KB, 64 trang )


335

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0Cảm giác nặng nề - phiền tốiCảm giác khơng thuộc vềSẵn sàng chịu đau để tự sátBiểu đồ 3.6. Đặc điểm mong muốn tự sát theo Joiner

3.2.3. Thời điểm xuất hiện ý tưởng – hành vi tự sát

Bảng 3.10. Thời điểm xuất hiện ý tưởng – hành vi tự sát

Thời điểm xuất hiệnÝ tưởng tự sát

Số bệnh

Tỷ lệ (%)

nhân (n)Toan tự sát

Số bệnh

Tỷ lệ (%)

nhân (n)Ban ngày (6-18 giờ)

Ban đêm (18 - 6 giờ)

Tổng

3.2.4. Thông báo của bệnh nhân về ý tưởng, hành vi tự sát

Bảng 3.11. Thông báo của bệnh nhân về ý tưởng, hành vi tự sát

Thông báo của

người bệnh vềÝ tưởng tự sát

Số bệnh

Tỷ lệ (%)

nhân (n)YTHVTS

Có thông báo

Không thông báo

Tổng

3.2.5. Đặc điểm ý tưởng tự sátToan tự sát

Số bệnh

Tỷ lệ (%)

nhân (n)3.2.5.1. Các phương thức tự sát

Bảng 3.12. Các phương thức tự sát

Kế hoạch tự sát34Bằng thuốc

Treo cổ

Dùng dao

Nhảy lầu

Đuối nước

Khác

Tổng

3.2.5.2. Địa điểm tự sát

Bảng 3.13. Địa điểm tự sát

Kế hoạch tự sát

Địa điểm tự sátSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)Nhà riêng

Bệnh viện

Nơi làm việc

Nơi công cộng

Tổng3.2.5.2. Tần số xuất hiện ý tưởng tự sát

Bảng 3.14. Tần số xuất hiện ý tưởng tự sát

Ý tưởng tự sát

n

%

(1) Ít hơn một lần một tuần

(2) Mỗi tuần một lần

(3) 2-5 lần trong tuần

(4) Hàng ngày hoặc gần như mọi ngày

(5) Nhiều lần mỗi ngày353.2.5.2. Thời lượng xuất hiện ý tưởng tự sát

Bảng 3.15. Thời lượng xuất hiện ý tưởng tự sát

Ý tưởng tự sát

n

%

(1) Thoáng qua - vài giây hoặc vài phút

(2) Ít hơn 1 giờ / một vài lần

(3) 1-4 giờ / rất nhiều lần

(4) 4-8 giờ / hầu hết cả ngày

(5) Hơn 8 giờ / dai dẳng hoặc liên tục3.2.5.2. Khả năng kiểm soát ý tưởng tự sát

Bảng 3.16. Khả năng kiểm soát ý tưởng tự sát

Ý tưởng tự sát

n

(0) Khơng cố gắng kiểm sốt suy nghĩ

(1) Dễ dàng kiểm sốt suy nghĩ

(2) Có thể kiểm sốt suy nghĩ với một ít

khó khăn

(3) Có thể kiểm sốt suy nghĩ với một

số khó khăn

(4) Có thể kiểm sốt suy nghĩ với rất

nhiều khó khăn

(5) Khơng thể kiểm soát suy nghĩ%363.2.5.2. Điều ngăn cản ý tưởng tự sát

Bảng 3.17. Điều ngăn cản ý tưởng tự sát

Các điều ngăn cản như gia đình, tơn giáoÝ tưởng tự sáthay nối đau của cái chếtn%(0) Khơng có điều gì

(1) Những điều cản trở chắc chắn ngăn bạn cố

gắng tự tử

(2) Những điều cản trở có thể ngăn bạn lại

(3) Khơng chắc chắn rằng các biện pháp ngăn

cản đã ngăn bạn

(4) Những điều cản trở rất có thể khơng ngăn

cản bạn

(5) Những điều cản trở chắc chắn không ngăn

cản bạn

3.2.6. Đặc điểm toan tự sát

3.2.6.1. Các phương thức tự sát

Bảng 3.18. Các phương thức tự sát

Toan tự sát

Phương thức tự sát

Bằng thuốc

Treo cổ

Dùng dao

Nhảy lầu

Đuối nước

Khác

Tổng

3.2.6.2. Địa điểm tự sátSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)37Bảng 3.19. Địa điểm tự sát

Địa điểm tự sátToan tự sát

Số bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)Nhà riêng

Bệnh viện

Nơi làm việc

Nơi công cộng

Tổng3.2. ĐẶC ĐIỂM Ý TƯỞNG – HÀNH VI TỰ SÁT MÔ TẢ THEO

THANG ĐIỂM COLOMBIA

Bảng 3.20. Đặc điểm ý tưởng – hành vi tự sát mô tả theo thang điểm

colombia

Số bệnh nhân

(n)

Ý tưởng tự sát

ước muốn chết

Ý tưởng tự sát không đặc hiệu

Ý tưởng tự sát với bất kể phương thức tự sát

nào ( không phải kế hoạch cụ thể ) và khơng

có ý định thực hiện

Ý tưởng tự sát với ý định thực hiện, khơng

có kế hoạch cụ thể

Ý tưởng tự sát với mong muốn tự sát và kế

hoạch cụ thể

Hành vi tự sát

Hành vi chuẩn bị cho việc tự sát

Toan tự sát tự dừng lạiTỷ lệ (%)38Toan tự sát bị ngăn cản bởi người khác

Toan tự sát thực sự

Tự sát thành công

Hành vi tự huỷ hoại3.2.. Đặc điểm ý tưởng – hành vi tự sát theo thang điểm Colombia ở

nhóm bệnh nhân loạn thần

Bảng 3.16.Có loạn thần

n

%

Ý tưởng tự sát

ước muốn chết

Ý tưởng tự sát không đặc hiệu

Ý tưởng tự sát với bất kể

phương thức tự sát nào không

phải kế hoạch cụ thể ) và

không có ý định thực hiện

Ý tưởng tự sát với ý định thực

hiện, khơng có kế hoạch cụ thể

Ý tưởng tự sát với mong muốn

tự sát và kế hoạch cụ thể

Hành vi tự sát

Hành vi chuẩn bị cho việc tự

sát

Toan tự sát tự dừng lại

Toan tự sát bị ngăn cản bởi

người khác

Toan tự sát thực sự

Tự sát thành công

Hành vi tự huỷ hoạiKhông loạn thần

n

%p393.3. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TỰ SÁT

3.3.1. Đặc điểm tâm lý xã hội

Bảng 3.21. Đặc điểm tâm lý xã hội liên quan đến ý tưởng – hành vi tự sát

Ý tưởng tựToan tự sátsát

Số

bệnh

nhân

(n)

GiớiNam

NữGia

đình có

người tự

sát

Tình

trạng

Khơng

Có gia đìnhhơnLy hơn,nhân

Sangđộc thânchấn

tâm lý

Khơng3.3.2. Đặc điểm bệnhTỷ

lệ

(%)Số

PbệnhTỷ lệnhân(%)(n)p40Bảng 3.22. Đặc điểm bệnh liên quan đến ý tưởng – hành vi tự sátÝ tưởng tự sátLoạn thần

Cảm giác

tuyệt

vọng

Mặc cảm

tội lỗi

Rối loạn

giấc ngủSố bệnhTỷ lệnhân (n)(%)Toan tự sát

PSố bệnhTỷ lệnhân (n)(%)P

KhơngKhơngKhơngKhơng3.3.3. Đặc điểm ngăn ngừa tự sát

Bảng 3.23. Đặc điểm ngăn ngừa tự sát

Ý tưởng tự sát

Số bệnh Tỷ lệ

nhân (n) (%)Toan tự sát

PSố bệnh

nhân (n)Sự tuân thủ Có

điều trị của

người bệnh Khơng

Hỗ trợ tốttừ gia đình Khơng

CHƯƠNG 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬNTỷ lệ

(%)P414.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

4.2. ĐẶC ĐIỂM TỰ SÁT Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI

DIỄN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

4.3. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI TỰ SÁT Ở BỆNH

NHÂN RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (64 trang)

×