1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (507.39 KB, 64 trang )


11. Bruce Polsky Maurice E. Murphy (2003), " “Viral infection”. Infectious

Disease. Chapter 125. 2nd edition, Jonathan Cohen, William Powderly

Publishers", pp. 1275-1279.

12. Corey G.R. Cohen J.I. (1985), "“Cytomegalovirus Infection in normal

Host”, Medicine , 64 (2), " pp.100-113.

13. Demmler G.L ( 2004), "“Cytomegalovirus”, Infectious Diseases of

children", pp. 47 - 71.

14. Dollard S.C. Staras S.A., Radford K.W. et al (2006), "“Seroprevalence of

cytomegalovirus infection in the United States 1988-1994”, CID, 43",

pp.1143-1151.

15. Wintrobe (2003), "“Cytomegalovirus”. Clinical Hematology. 11th

Edition. Lippincott Williams & Wilkins Publishers", Pp.700-701.

16. Liu X. Zhao W., Chen L.J. et al (2005), "“Clinical Analysis of

Cytomegalovirus Pneumonia in 24 Infants”, Journal of Applied Clinical

Pediatrics, 4, " pp. 04.

17. N. Salomon và D. C. Perlman (1999), "Cytomegalovirus pneumonia",

Semin Respir Infect. 14(4), pp.8-353.

18. K. Govender, P. Jeena và R. Parboosing (2017), "Clinical utility of

bronchoalveolar lavage cytomegalovirus viral loads in the diagnosis of

cytomegalovirus pneumonitis in infants", J Med Virol. 89(6), pp.1080-1087.

19. Michael G Ison và Jay A Fishman (2005), "Cytomegalovirus pneumonia

in transplant recipients", Clinics in chest medicine. 26(4), pp.691-705.

20. Demmler G.L (2006), "“Cytomegalovirus infection”, Current Pediatric

Therapy, 18", pp. 759 - 63.

21. Popov N.I. Ivanov I.S., Stefanov R. et al (2012), "“Prevalence of

Cytomealovirus infection in hospitalized infants”, Folia Medica, 54(4)",

pp. 45-52.

22. Khúc Văn Lập (2009), "“Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng

các thể bệnh do CMV ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương” , Luận

văn cao học, Trường Đại học Y Hà Nội".23. Cannon M.J. Kenneson A. ( 2007), "“Review and meta-analysis of the

epidemiology of congenital cytomegalovirus (CMV) infection” Rev.

Med. Virol, 17, " pp. 253–276.

24. Lin F Zhou W , Teng L , Li H , Hou J , Tong R , Zheng C , Lou Y , Tan

W. (2013), "Prevalence of herpes and respiratory viruses in induced

sputum among hospitalized children with non typical bacterial

community-acquired pneumonia", pone.0079477. eCollection

25. M. C. Rodriguez-Barradas và các cộng sự (1996), "Diagnosing and

treating cytomegalovirus pneumonia in patients with AIDS", Clin Infect

Dis. 23(1), 76-81.

26. Campadelli-Fiume G Arvin A, Mocarski E, et al., editors (2007), Human

Herpesviruses: Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis, 66.1.

27. Wills T (2009), "“Cytomegalovirus”, eMedicine, April 2009".

28. S. K. Tan và các cộng sự (2016), "Molecular and Culture-Based

Bronchoalveolar Lavage Fluid Testing for the Diagnosis of

Cytomegalovirus Pneumonitis", Open Forum Infect Dis. 3(1), ofv212.

29. Rafael Manez và Peter Linden, (1994) "Diagnosis of Cytomegalovirus

Infections by Shell Vial Assay and Conventional Cell Culture during

Antiviral Prophylaxis" American Society for Microbiology, pp.2655-2659

30. J Tang. (2014), “Cytomegalovirus Treatment”, Current Treatment

Options in Infectious Diseases, pp. 256–270.

31. Lê Nam Trà (2009), “Đặc điểm sự tạo máu và máu ngoại biên trẻ em”,

Bài giảng Huyết học, tr.

32. Đoàn Thị Mai Thanh (2015), " Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận

lâm sàng, kết quả điều trị viêm phổi có nhiễm cytomegalo virus bằng

Gancyclovir" Tạp chí Y học Việt Nam tháng 3/2016.

33. Avila – Aguero M.L., Paris M.M., Alfraro W. et al (2003), “Ganciclovir

therapy in cytomegalovirus (CMV) infection in immunocompetent

pediatric patients”, Int J Infect Dis 7, pp. 278-81..

34. D Sun X., Liu Z., Wang B. et al (2009), “Sero-epidemiological survey of

human cytomegalovirus-infected children in Weifang (Eastern China)

between 2009 and 2012”, Virology Journal, 10(42), pp. 2-4.35. Restrepo-Gualteros S.M., Jaramillo-Barberi L.E., Gonzalez-Santos M. et

al (2014), “Characterization of Cytomegalovirus Lung Infection in NonHIV Infected Children”, Viruses, 6, pp. 2038-2051.

36. Adjei AA., Armah HB., Armah HB. et al (2008), “Seroprevalence of

HHV-8, CMV and EBV among the general population in Ghana, West

Africa”, BMC Infectious Disease, 8(111), pp. 1-8.

37. Capulong M.G., Mendoza M.T., Chavez J. (1998), “Cytomealovirus

Pneumonia in renal Tranplant Patients” Phil J Microbiol Infec Dis, 27(3),

pp 109-112.

38. N. Salomon và D. C. Perlman (1999), "Cytomegalovirus pneumonia",

Semin Respir Infect. 14(4), pp.8-353.

39. Victora C.G., Fuchs S.C., Flores J.A.F. et al (1994), “Risk factors for

Pneumonia Among Children in a Brazilian Metropolitan Area”,

Pediatrics, 93, pp. 977-985.

40. Yong - Mei X, Zhi- Hong H.Z. (2010), “Differences of clinical

manifestations from cytomegalovirus infection in children of various age

groups”, Chi J Contemp Pediatr, 12(1), pp. 21-23.

41. Cunha B.A., Pherez F., Walls N. (2009), “Severe cytomegalovirus (CMV)

communityacquired pneumonia (CAP) in a nonimmunocompromised

host”, Heart Lung®, 38, pp. 243 - 248.

42. Zhao W., Liu X., Chen L.J. et al (2005), “Clinical Analysis of

Cytomegalovirus Pneumonia in 24 Infants”, Journal of Applied Clinical

Pediatrics, 4, pp. 04

43. Kimberlin D.W. (2002), “Antiviral therapy for Cytomegalovirus

Infections in Pediatric Patients”, Seminars in pediatric infectious

Diseases, 13, pp. 22-30

44. Capulong M.G., Mendoza M.T., Chavez J. (1998), “Cytomealovirus

Pneumonia in renal Tranplant Patients” Phil J Microbiol Infec Dis, 27(3),

pp 109-112.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘITRẦN TUẤN ANHVI£M PHæI Cã NHIễM

CYTOMEGALOVIRUS

ở TRẻ EM TạI VIệN NHI TRUNG ƯƠNG

Chuyờn ngnh : Nhi khoa

Mã số: 60720135LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

1.PGS.TS Nguyễn Thị Yến2.TS. Đoàn Thị Mai ThanhHÀ NỘI – 2018DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

ADNAxit Deoxyribo NucleicBC:Bạch cầuBCLP:Bạch cầu lymphoCMV:Cytomegalovirus, (Vi rút CMV)CRP:C-Reactive Protein (Protein phản ứng)EBV:Epstein - Barr Virus (Vi rút EBV)ELISA :Enzyme-Linked ImmunoSorbent AssayGCVGanciclovirHb:Hemoglobin, (Huyết sắc tố)HCMV:Human Cytomegalovirus (Vi rút CMV người)HIV:Human Immunodeficiency Virus (Vi rút gây suy giảm

miễn dịch ở người)HSV:Herpes Simplex Virus (Vi rút Herpes simplex)IgG:Immunoglobulin GIgM:Immunoglobulin MPCR:Polymerase Chain Reaction (Kỹ thuật khuếch đại chuỗi

gen)RLLN:Rút lõm lồng ngựcSHH:Suy hô hấpSLBC:Số lượng bạch cầuSLHC:Số lượng hồng cầuUNICEF:The United Nations Children's Fund , (Quỹ Nhi đồng

Liên hiệp quốc)VP:Viêm phổiWHOWorld Health Organization (Tổ chức Y tế thế giới)MỤC LỤCDANH MỤC BẢNGXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (64 trang)

×