1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ooi GC, Ngan H, Peh WC, Mok MY, Ip M (1997), “Systemic lupus erythematosus patients with respiratory symptoms: the value of HRCT”, Clinical Radiology, 52(10):775-81.

Ooi GC, Ngan H, Peh WC, Mok MY, Ip M (1997), “Systemic lupus erythematosus patients with respiratory symptoms: the value of HRCT”, Clinical Radiology, 52(10):775-81.

Tải bản đầy đủ - 0trang

64. Stephen J. Swensen, Gregory L. Aughenbaugh, Jeffrey L. Myers (1997),

“Diffuse Lung Disease: Diagnostic Accuracy of CT in Patients

Undergoing Surgical Biopsy of the Lung”, Radiology, 205:229-234.

65. Jannette Collins and Eric J. Stern (1997), “Ground-Glass Opacity at CT:

The ABCs”, AJA, 169:355-367.

66. Perez T, Remy-Jardin M, Cortet B (1998), “Airways involvement in

rheumatoid arthritis: clinical, functional, and HRCT findings”, Am J

Respir Crit Care Med, 157:1658-1665.

67. Gibson GJ, Edmonds JP, Hughes GRV (1977), “Diaphragm function and

lung involvement in systemic lupus erythematosus”, Am J Med, 63: 92693.

68. O Scherak, W Hofner, P Haber, F Kummer, G Kolarz, and G Seidl

(1980), “Systemic lupus erythematosus and pulmonary manifestation”,

Ann Rheum Dis, 39(4): 414–415.

69. Miriam B. Buenviaje, Sandra Teresa G. Victorio-Navarra (1994),

“Pulmonary manifestation of systemic lupus erythematosus”, Phil. J.

Internal Medicine, 32:18-22.

70. Haupt HM, Moore GW, Hutchins GM (1981), “The lung in systemic

lupus erythematosus”, Am J Med, 71:791-798.

71. Joseph R. Lentino and David A. Lucks (1987), “Nonvalue of Sputum

Culture in the Management of Lower Respiratory Tract Infections”,

Journal of clinical microbiology, p. 758-762.

72. FJ Blanco1, JJ Gomez-Reino, J de la Mata, A Corrales et al (1998),

“Survival analysis of 306 European Spanish patients with systemic lupus

erythematosus”, Lupus, 7: 159-163.

73. Ann E. Traynor, Thomas C. Corbridge, Ann E. Eagan et al (2005),

“Prevalence and Reversibility of Pulmonary Dysfunction in RefractorySystemic Lupus: Improvement Correlates With Disease Remission Following

Hematopoietic Stem Cell Transplantation”, Chest, 127:1680-1689.

74. Andonopoulos AP, Constantopoulos SH, Galanopoulou V, et al (1988),

“Pulmonary function of nonsmoking patients with systemic lupus

erythematosus”, Chest, 94:312-315.

75. A. Pines, N. Kaplinsky, E. Goldhammer, D. Olchovsky and O. Frankl

(1982), “Corticosteroid responsive pulmonary hypertension in systemic

lupus erythematosus”, Clinical Rheumatology, vol 1, No 4, p.301-304.BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Bệnh án số:.........

Mã bệnh:

Mã bệnh nhân:

1. HÀNH CHÍNH

Họ và tên:

.............................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:

.............................................................................................................................

.....................................................................................................................

1.1. Tuổi (dương lịch)…………………….(năm)

1.2. Giới:(1 = nữ; 2 = nam)1.3. Dân tộc:(1 = kinh; 2 = khác)1.4. Ngày vào viện:……………………Ngày ra viện:………………2. PHẦN LÂM SÀNG

2.1. Lý do vào viện..............................................................................................

2.2. Thời gian diễn biến bệnh

(1 = <1 năm; 2 = 1-3 năm; 3 ≥ 3-5 năm; 4 ≥ 5-10 năm; 5 ≥ 10 năm) 

2.3. Các dấu hiệu cơ năng liên quan cơ quan hô hấp: (1 = có; 2 = khơng)

- HoKhó thở:- Khạc đờm:Đau ngực+ Màu sắc:

...........................................................................................................

+ Tính chất:

...........................................................................................................

+ Số lượng:

...........................................................................................................-Tím :+ Mơi+ Đầu chi2.5. Các triệu chứng thực thể liên quan cơ quan hơ hấp: (1 = có; 2 = khơng)

- Tần số thở:

- RRPN: (1 = Bình thường; 2 = Giảm; 3 = Mất) 

- Ran nổ:- Ran ẩm:- Ran rít, ran ngáy:- Hội chứng 3 giảm:- Tiếng cọ màng phổi:- Tam chứng tràn khí:- Các triệu chứng khác:2.6. Các triệu chứng khác:

- Phù:- Cổ chướng:- Dịch màng tim:- Tiến cọ màng ngồi tim- ứ trệ tuần hồn ngoại biên- Ngón tay dùi trống3. CẬN LÂM SÀNG

3.1. Chụp X – quang phổi thường quy:

- Dich màng phổi: (1= có; 2 = Khơng)

- Số lượng dịch màng phổi: (1 = khơng có; 2 = ít; 3 = vừa; 4 = nhiều)

- Hình ảnh viêm phổi kẽ:

Tổn thương dạng kính mờ có;  khơngTổn thương dạng lỗ chỗ tổ ong: có;  khơngTổn thương dạng lưỡi: có;  khơngTổn thương dạng nốt: có;  khơngTổn thương dạng đường mờ: có;  khơngKhơng thấy tổn thương: có;  khơng(1 = có; 2 = Khơng)

- Các biểu hiện khác:

3.2. Chụp CT- Scanner

- Dịch màng phổi:(1 = có; 2 = Khơng)- Số lượng dịch màng phổi: (1=khơng có; 2=ít; 3 = vừa; 4 = nhiều) 

- Hình ảnh viêm phổi kẽ:

Tổn thương dạng kính mờ có;  khơngTổn thương dạng lỗ chỗ tổ ong: có;  khơngTổn thương dạng lưỡi: có;  khơngTổn thương dạng nốt: có;  khơngTổn thương dạng đường mờ: có;  khơngKhơng thấy tổn thương: có;  khơng- Dịch màng tim: (1 = có; 2 = Khơng)

- Các biểu hiện khác:

3.5. Chọc dò màng phổi

- Màu sắc dịch:

(1 = vàng chanh; 2 = Trong; 3 = đỏ máu; 4 = đục; 5 = khác) 

- Xét nghiệm sinh hoá:

+ Protein(1= < 30 g/l; 2 = ≥ 30 g/l)+ Phản ứng Rivalta:(1= âm tính; 2 = dương tính)- PCR tìm lao:(1= âm tính; 2 = dương tính)- Ni cấy dịch MP:(1= âm tính; 2 = dương tính)- Tế bào

+ Bạch cầu:(1 = có; 2 = khơng)+ Thành phần BC:

- Lymphocyte:(1= âm tính; 2 = Dương tính)- BCĐN:(1= âm tính; 2 = Dương tính)+ Hồng cầu:(1 = âm tính; 2 = Dương tính) + Tế bào nội mơ:(1 = âm tính; 2 = Dương tính) + Các thành phần khác:

3.6. Chức năng hơ hấp

Bình thường: có;  khơngRối loạn thơng khí hạn chế: có;  khơngRối loạn thơng khí tắc nghẽn: có;  khơngCó cả hai loại rối loạn trên: có;  khơng3.7. Khí máu động mạch

- pH:

-PCO2:

- PO2:

- SaO2:

- HCO3:3.8 .Một số xét nghiệm sinh hố khác:

- Máu:

+ Protein tồn phần(1= < 60g/l; 2= ≥ 60g/l)+ Albumin(1 = < 30 g/l; 2 = ≥ 30 g/l)+ Cholesterol(1= ≥ 5,2 mmol/l; 2= < 5,2 mmol/l)+ Triglycerid(1= ≥ 1,88 mmol/l; 2= < 1,88 mmol/l) + HDL- Cho(1= < 0,9 mmol/l ; 2= ≥0,9 mmol/l) + LDL- Cho(1= ≥ 3,4 mmol/l ; 2= < 3,4 mmol/l) - Nước tiểu:

+ Protein niệu:(1= âm tính; 2 = < 3,5 g/24h; 3 = ≥ 3,5 g/24h) + HC niệu:(1= Âm tính; 2= +; 3= ++; 4= ≥ +++)+ Trụ- Tế bào:(1= Âm tính; 2= +; 3= ++; 4= ≥ +++)4. GHI CHÚ:BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN BẠCH MAIĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG

VÀ HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH NGỰC

ĐỘ PHÂN GIẢI CAO CỦA VIÊM PHỔI KẼ

Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNGChủ nhiệm đề tài:

BSCKII. Lê Thị TrâmHÀ NỘI - 2018

DANH MỤC VIẾT TẮT

ILD: Bệnh phổi mô kẽ (interstitial lung disease)VPK: Viêm phổi kẽANA: Kháng thể kháng nhân (Antinuclear antibody)BC: Bạch cầuCNHH : Chức năng hô hấp

DLCO : Khả năng khuyếch tán khí oxit các bon

(Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide)

DMP: Dịch màng phổiDNA: Deoxyribonucleic acidFEF25-75 : Lưu lượng thở ra ở quảng giữa của FVC.

FEV1: Thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên

(Forced expiratory volume in firsrt second)FVC: Dung tích sống thở ra mạnh (Forced vital capacity)HRCT : Chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao

(High resolution computed tomography)

LS: Lâm sàngPaCO2 : Phân áp riêng phần của CO2 trong máu động mạch

(Partial pressure of carbon dioxide in arterial blood)

PaO2: Phân áp riêng phần của oxy trong máu động mạch

(Partial pressure of oxygen in arterial blood)PCR: Phản ứng khuyếch đại chuỗi (Polymerase chain reaction)PEF: Lưu lượng đỉnh (Peak expiratory flow)RV: Thể tích khí cặn (Residual volume)SaO2: Độ bão hòa oxy (Oxygen saturation)SLE: Lupus ban đỏ hệ thống (Systemic lupus erythematosus)SVC: Dung tích thở ra chậm (Slow vital capacity)TDMP : Tràn dịch màng phổi

TLC: Dung tích tồn phổi (Total lung capacity)VK: Vi khuẩnXQ: X quangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ooi GC, Ngan H, Peh WC, Mok MY, Ip M (1997), “Systemic lupus erythematosus patients with respiratory symptoms: the value of HRCT”, Clinical Radiology, 52(10):775-81.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×