1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
g. Các rối loạn hoạt động:

g. Các rối loạn hoạt động:

Tải bản đầy đủ - 0trang

BN có hiện tượng quên những sự việc vừa xảy ra, nhưng lại nhớ những sự

việc xảy ra lâu rồi?Có 

BN có hiện tượng bịa truyện khơng?Khơng 

Có Khơng Các biểu hiện

khác………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………Ngày… Tháng……Năm 2014

Xác nhận của gia đình bệnh nhânNgười phỏng vấnNguyễn Chí ThànhBỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần trong viêm não Herpes ở người lớn

Số:

Ngày thu thập

Mã số

I. Phần hành chính

Họ và tên...................................................... Năm sinh.................Tuổi.........

Giới: Nam  Nữ 

Địa chỉ..............................................................................................................

Nghề nghiệp:  Làm ruộng

 Công nhân

 Cán bộ viên chức

 Học sinh sinh viên

Hưu trí

 Tự do

Trình độ văn hố:

 Mù chữ  Tiểu học  THCS

 PTTH

 Cao đẳng, đại học

Dân tộc:

 Kinh

 Khác (Nói rõ)

Tơn giáo:  Khơng

 Đạo phật  Đạo thiên giáo

 Khác

Ngày vào viện ngày.......................................Ngày ra viện...............................

Chẩn đoán lúc vào viện:.....................................................Mã:

Chẩn đoán lúc ra viện:.....................................................Mã:

II. Tiền sử.

1. Bản thân:

a. Quá trình phát triển cá thể:

Sức khỏe mẹ thời kỳ mang thai và sinh đẻ: Bình thường  Bất thường 

(……………………………………………………………………………)

Quá trình phát triển tâm thần và thể chất Bình thường  ChậmQuá trình học tập và lao động: Giỏi  Khá 

TB  Kém 

b. Những bệnh đã mắc có liên quan đến hiện tại:

Bệnh tâm thần:

 Khơng

 Có (………………………..)

Các bệnh cơ thể khác

 Khơng

 Có

(………………………..)

Chấn thương sọ não:

 Khơng

 Có (………………………..)

Sử dụng các chất gây nghiện:  Khơng

 Có (…………......................)

Nơi sống : Thành thị

 Nơng thơn

 Miền núi

- Hiện tại vùng đó có dịch viêm não khơng?

Có 

Khơng 

- BN có bị nhiễm virus Herpes tồn thân khơng khơngCó 

( vị trí……….)

2. Tiền sử gia đình

Có ai bị Herpes ?khơng

Có  ( vị trí……….)

Bệnh tâm thần phân liệt

Bệnh lí cảm xúc 

Bệnh TT khác 

Quan hệ người mắc đối với bệnh nhân

III. Lý do vào viện:IV. Bệnh sử.

1. Thời điểm xuất hiện bệnh: tháng ..............Năm 2013.

2. Tính chất xuất hiện: Cấp 

Bán cấp 

Từ từ 

3. Các triệu chứng giai đoạn khởi phát:

3.1 Các triệu chứng chung:

Đau đầuMệt mỏiChán ăn

Nơn, buồn nơn

Chóng mặt

Rối loạn giấc ngủ

SốtCác triệu chứng khác:

……………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………

3.2 Các triệu chứng tâm thần:

Rối loạn cảm xúc: Trầm  Lo âu  Cáu kỉnh  Hưng cảmRối loạn hành vi: Tăng hoạt động  giảm hoạt động  dị kỳRối loạn tư duy : Rối loạn ngôn ngữ , có hoang tưởng, ảo giác ,(.........

............................................................................................................................

)

Rối loạn ý thức , (………………………..). Rối loạn trí nhớ .

Các triệu chứng khác……………………………………………………….

3.3 Các triệu chứng thần kinh:

Cơn động kinh: Cục bộ .

Toàn thể .

Liệt vận động: Nửa người trái .

Nửa người phải 

Liệt tứ chi: .

Rối loạn cơ tròn .

Các triệu chứng khác:…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Đã được khám và điều trị lần này tại:

Với chẩn đoán

Thời gian khởi phát (bắt đầu xuất hiện triệu chứng đầu tiên đến khi toàn

phát)......ngày

Thời gian bắt đầu xuất hiện bệnh đến khi vào viện.......ngày.

4. Các biểu hiện thời kỳ tồn phát:

(Có triệu chứng thì đánh dấu x, khơng có thì để trống).

4.1 Triệu chứng chung:

Đau đầuMệt mỏiChán ăn

Nơn, buồn nơn

Chóng mặt

Rối loạn giấc ngủ

SốtCác triệu chứng khác:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………4.2 Triệu chứng về thần kinh:

Liệt nửa người Trái

Liệt nửa người phải 

Liệt tứ chi

.

Liệt dây thần kinh sọ não . ( Dây..........)

Thay đổi phản xạ gân xương

Bên trái .

Bên phải .

Các phản xạ bệnh lý: PX nắm

Babinski:

Bên trái .

Bên phải .

Hooffman:

Bên trái .

Bên phải .

Cơn xoắn vặn .

Gáy cứng

.

Kernig .

Rối loạn cơ tròn 

- Các triệu chứng khác:………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………

4.3 Các triệu chứng Tâm thần.

4.3.1 Rối loạn ý thức.

- RL ý thức kiểu: U ám Ngủ gà Bán hôn mê . Hôn mê .

Mê sảng .

Mê mộng .Lú lẫn

.Hồng hơn .

- Diễn biến của RL ý thức:

Liên tục . Từng lúc . Tăng về chiều tối . Khác .(...................

............................................................................................................................

)

4.3.2. RL Tri giác.

- Ảo thanh:

giả .

Thật .

Diễn biến liên tục .

Từng lúc .

Tăng về chiều tối .

Khác .(.............................................................)

Thời gian tồn tại Dưới 1 tuần .

1-2 tuần .

Trên 2 tuần .

Nội dung:

Ra lệnh .

Đàm thoại . Bình phẩm .

Đe dọa .

Khác .(.............................................................)

- Ảo thị: .(....................................................................................................)

Diễn biến liên tục .

Từng lúc .

Tăng về chiều tối .

Khác .(.............................................................)

Thời gian tồn tại Dưới 1 tuần .

1-2 tuần .

Trên 2 tuần .

- Ảo xúc: .(......................................................................................)

Diễn biến liên tục .

Từng lúc .

Tăng về chiều tối .

Khác .(.............................................................)

Thời gian tồn tại Dưới 1 tuần . 1-2 tuần . Trên 2 tuần .

- Ảo khứu: .(...............................................................................................)

Diễn biến liên tục .

Từng lúc .

Tăng về chiều tối .

Khác .(.............................................................)Thời gian tồn tại Dưới 1 tuần .

1-2 tuần .

Trên 2 tuần .

- Ảo vị: .(....................................................................................................)

Diễn biến liên tục .

Từng lúc .

Tăng về chiều tối .

Khác .(.............................................................................................)

Thời gian tồn tại Dưới 1 tuần .

1-2 tuần .

Trên 2 tuần .

Nhận định chung……………………………………………………………

+ Tính chất xuất hiện:

+ Tính chi phối của ảo giác:

 Có

 Khơng

+ Thái độ của BN với ảo giác trên:

Thái độ:

Tin tưởng  Nghi nghờ 

Không tin 

Hành vi:

Không PƯ  Né tránh 

Phản ứng . Làm theo 

4.3.3. Các rối loạn hình thức tư duy:

Tư duy:

Ngắt qng

.

Khơng lơ gíc .

Lai nhai .

Chậm chạp

.

Nói một mình

.

Khác (............................................................................................................)

Nhận định chung……………………………………………………........

........................................................................................................................

4.3.4 Các hoang tưởng thường gặp:

HT nhận nhầm

.

HT gán ýHT đóng kịch

.

HT biến hình bản thân

.

HT kỳ qi

.

HT bị hại .

HT gen tuông

.

HT tự cao

.

HT tự buộc tội .

HT khác .............................................................................................................

Nhận định chung: ..............................................................................................

............................................................................................................................

+ Tính chi phối của hoang tưởng đối với BN:

 Có Khơng .

+ Số lượng HT: Một HT .

Hai HT

.

Trên hai HT .

+ Diễn biến của HT:

Diễn biến liên tục .

Từng lúc .

Tăng về chiều tối .

Khác .(.............................................................)

+ Thời gian tồn tại HT Dưới 1 tuần .

1-2 tuần . Trên 2 tuần .

4.3.5. Sự kết hợp HT và ảo giác trên đối tượng nghiên cứu:

Chỉ có HT

.

Chỉ có ảo giác

.

HT + Ảo giác .

4.4. Các rối loạn cảm xúc:

Cáu gắt

.

Sợ hãi

.

Tăng khí Sắc . Giảm khí sắc.

Lo âu

.

Khóc, cười vơ cớ .

Khơng thích hợp .

Trầm cảm 

Hưng cảm

.

Không ổn định

.

Bàng quan, thờ ơ

.

Rối loạn cảm xúc khác………………………………………………..........

Nhận định chung……………………………………………………........................................................................................................................................

+ Diễn biến của RL cảm xúc:

Diễn biến liên tục .

Từng lúc .

Tăng về chiều tối .

Khác .(................................................................................................)

+ Thời gian tồn tại RL cảm xúc Dưới 1 tuần .

1-2 tuần . Trên

2 tuần .

4.5. Các rối loạn hành vi:

Tăng hoạt động

.

Giảm hoạt động .

Kích động .

Hành vi dị kỳ khó hiểu .

Căng trương lực .

Rối loạn hành vi khác……………………………………………………….

+ Diễn biến của RL hành vi:

Diễn biến liên tục .

Từng lúc .

Tăng về chiều tối .

Khác .(.................................................................................................)

+ Thời gian tồn tại RL hành vi: Dưới 1 tuần . 1-2 tuần . Trên 2 tuần .

Nhận định chung…………………………………………………………….

......................................................................................................................

4.6. Các rối loạn về trí nhớ:

Giảm trí nhớ

.

Mất nhớ

.

Loạn nhớ .

Hội chứng Korsakov .

Khác .(......................................................................................................)

+ Diễn biến của RL trí nhớ:

Diễn biến liên tục .

Từng lúc .

Tăng về chiều tối .

Khác .(...............................................................................................)

+ Thời gian tồn tại RL trí nhớ: Dưới 1 tuần . 1-2 tuần . Trên 2 tuần .

Nhận định chung……………………………………………………..........

5. Cận lâm sàng

Chụp cắt lớp sọ não:....................................................................................

Chụp MRI

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

PCR tìm HSV

Huyết thanh chẩn đoán HSV: IgM

IgG

6.Nhận xét về sử dụng thuốc hướng thần trong điều trị :

6.1. An thần kinh:

- Olanzapin: liều trung bình…….mg/ngày. Số ngày sử dụng:

- Aminazin: liều trung bình…….mg/ngày. Số ngày sử dụng:

- An thần kinh khác………………………………………………..

6.2. Bình thản:

Seduxen : liều trung bình…….mg/ngày. Số ngày sử dụng:

6.3. Chỉnh khí sắc- chống co giật:Depakin: liều trung bình…….mg/ngày. Số ngày sử dụng:

Tegretol: liều trung bình…….mg/ngày. Số ngày sử dụng:

Thuốc khác………………………………………………………

7. Mối liên quan giữa vùng não viêm và triệu chứng RL tâm thần:

MRI tổn thương vùng:……………………………………………….

Triệu chứng RL tâm thần: RL ngôn ngữ . Hoang tưởng, ảo giác .

RL cảm xúc .

RL hành vi.RL trí nhớ .

RL ý thức

.

8. Nội khoa:

Biểu hiện chung………………………………………………………………

Tuần hồn…………………………………………………………………….

Hơ hấp………………………………………………………………………..

Các chun khoa khác.........................................................................................

.............................................................................................................................

9. Tóm tắt bệnh án:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Tình trạng bệnh khi ra viện: khỏi

 ổn định nặng 

-Xác nhận của thầy hướng dẫnNgày

Tháng

Năm 2014

Người làm bệnh án

Nguyễn Chí ThànhDANH SÁCH BỆNH NHÂN VIÊM NÃO HERPES NGHIÊN CỨU

TẠI KHOA THẦN KINH - BỆNH VIỆN BẠCH MAI

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36Họ và tên

Trịnh T Thùy Gi

Phạm Văn S

Phạm Văn D

Vi Văn Th

Bùi Thị L

Trần Thanh A

Nguyễn Phụ Ph

Vũ Thị Nh

Trần Văn Kh

Ngơ Văn T

Ng Đình H

Đặng Thị H

Lê Văn Kh

Đỗ Văn N

Ng Cơng H

Lê Văn T

Phạm Văn K

Vũ Thị Ph

Vũ Đình Th

Đào Quốc T

Lê Viết H

Ngô Thanh S

Nguyễn Lê H

Nguyễn Văn Th

Bùi Thế H

Đỗ Thị Q

Lại Thị Q

Đặng Quang H

Nguyễn Bá H

Đỗ Thị K

Doãn Thế Th

Lê Quang H

Nguyễn Siêu Ng

Nguyễn Thị H

Nguyễn Thị K

Nguyễn Thị HTuổiĐịa chỉMã B.A25

36

50

40

55

45

57

74

64

18

68

28

31

46

19

37

54

18

53

39

57

75

21

73

36

19

73

41

54

18

74

50

59

61

73

59T. Hóa

Bắc ninh

H Dương

T. Hóa

H. Phòng

Hưng n

T ngun

H nam

N. An

H nội

N. An

Vĩnh Phúc

N Định

H nội

T. Hóa

H.Dương

H.Dương

N Định

N Định

H.Phòng

Hà Nội

N.An

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

T.Hóa

H.Dương

N.An

Hà Nội

Q.Bình

Hà Nội

V.Phúc

Hà Nội

V.Phúc

Hà Tĩnh

H.Dương130901884

130903249

130005685

130900395

130900936

130204456

130901630

130901064

130010622

131300089

130202476

130900004

130211998

130900941

131300270

130904030

130902739

130904256

130034832

130904615

130900436

13000600

131301342

130900575

130900221

130901822

130013700

130207092

130901378

130019242

130901810

130902935

130900980

130900780

130006073

130000232Ngày vào

viện

2/6/2013

30/9/203

20/2/2013

12/2/2013

13/1/2013

23/3/1013

14/6/2013

21/3/2013

11/3/2013

26/4/2013

23/1/2013

6/3/2013

14/7/2013

8/1/2013

15/1/2013

29/10/2013

13/11/2012

22/11/2013

26/11/1013

31/12/2012

1/2/2013

22/2

30/6/2013

18/1/2013

27/2/2013

24/4/2013

26/4/2013

16/5/2013

25/6/2013

17/6/2013

25/6/20113

5/7/2013

21/1/2013

24/1/2013

28/1/2013

31/1/2013Ngày ra

viện

26/6/2013

16/10/2013

12/3/2013

22/2/2013

5/2/2013

22/4/2013

5/7/2013

30/3/2013

2/4/2013

14/5/2013

1/2/2013

4/4/2013

29/7/2013

22/1/2013

5/2/2013

3/12/2013

27/11/2012

16/2/2013

20/12/2013

24/1/2013

5/3/2013

13/3/2013

26/7/2013

8/2/2013

15/3/2013

14/5/2013

13/5/2013

31/5/2013

2/8/2013

16/7/2013

26/7/2013

29/7/2013

7/2/2013

8/2/2013

24/2/2013

26/2/201337

38

39

40

41

42

43

44

45

46Trần Thị Th

Đặng Thị H

Đồn Đình Th

Trần C

Đậu Hồng Ph

Vũ Thị Ph

Ngô Văn N

Vũ Thị Phương H

Nguyễn Văn Nh

Nguyễn T Ngọc M40

28

66

54

65

63

42

35

46

16T.Quang

V.Phúc

Lào Cai

Hà Nam

Hà Tĩnh

T.Bình

Hà Nội

N.Định

Hà Nội

Phú Thọ130900339

130900004

130901264

130901343

130010018

130009291

130901465

130902118

122002655

13090015721/2/2013

6/3/2013

21/3/2013

16/3/2013

13/3/2013

19/3/2013

25/3/2013

16/4/2013

16/6

21/2/201321/3/2013

4/4/2013

16/4/2013

9/4/2013

9/4/2013

22/4/2013

25/4/2013

17/5/2013

28/12/2012

28/3/2013BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘINGUYỄN CHÍ THÀNHNghiªn cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn

tâm thần

trong viêm não herpes ë ngêi línLUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II\\\\HÀ NỘI - 2014BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NINGUYN CH THNHNghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn

tâm thần

trong viêm não herpes ở ngời lớn

Chuyờn ngnh: Tõm Thn

Mó số: CK.62722245LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS Nguyễn Kim Việt

2. PGS. TS Nguyễn Văn LiệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

g. Các rối loạn hoạt động:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×