Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 3.1: Sự kết hợp triệu chứng lâm sàng (biểu đồ dự kiến)

Biểu đồ 3.1: Sự kết hợp triệu chứng lâm sàng (biểu đồ dự kiến)

Tải bản đầy đủ - 0trang

34Bảng 3.5: Đặc điểm triệu chứng vận động phân ly

Triệu chứngĐặc điểm

Hai chân

Vị trí liệt

Tứ chi

Liên tục

Mất vận động Diễn biến liệt Thành cơn

Hồn tồn

Tính chất

Khơng hồn tồn

Liên tục

Diễn biến

Từng cơn

Trung bình

Biên độ

Nặng

Lặp lại

Run

Tính chất

Thay đổi

Chân

Nửa người

Vị trí

Tồn thân

Vị trí nhỏ (mặt)NN (%)N (%)N (%)3.1.6. Đặc điểm triệu chứng co giật phân ly

Bảng 3.6: Đặc điểm triệu chứng co giật phân ly

Đặc điểm

Vị trí co giật

Tay

Nửa người

Tồn thân

Tính chất

Lặp lại

Thay đổi

Rối loạn ý thức

KhơngVận động mắt

Hấp háy

Khơng hấp háy

Liên qua SCTLKhơng

3.1.7. Đặc điểm triệu chứng cảm giác phân lyN%35Bảng 3.7: Đặc điểm triệu chứng cảm giác, giác quan phân ly

Triệu chứng

Đặc điểm

Vị trí

Tay/chân

Cả người

Diễn biến

Liên tục

Từng cơn

Theo chi phốiKhơng

thần kinh

Đau buốt

Tính chất

Âm ỉ

Thành cơn

Vị trí

Khơng cụ thể

Rõ ràng

3.1.8. Đặc điểm triệu chứng giác quan phân lynN(%)

N (%)N (%)Bảng 3.8: Đặc điểm triệu chứng giác quan phân ly

Triệu chứng

Mất tiếngTính chất

Diễn biếnMất thị lựcTính chất

Diễn biếnĐặc điểm

Chọn lọc từ

Tất cả các từ

Liên tục

Từng cơn

Hồn tồn

Khơng hồn tồn

Liên tục

Thành cơnNN (%)

N (%)N (%)3.1.9. Đặc điểm triệu chứng cơ thể trong rối loạn phân ly

Bảng 3.9: Đặc điểm triệu chứng cơ thể phân ly

Đau đầuĐau bụngTriệu chứng

Vị trí

Khu trú

Lan tỏa

Tính chất Liên tục, âm ỉ

Thành cơn

Mức độ

Nhẹ

Trung bình

Vị trí

Khu trú

Lan tỏaN%36Tính chất

Mức độ

Đau ngựcVị trí

Diễn biếnÂm ỉ

Liên tục

Trung bình

Nặng

Khu trú

Lan tỏa

Thành cơn

Âm ỉMức độTrung bình

NặngKhó thởTính chấtThở ra

Hít vào

2 thìTímKhơng

Diễn biếnÂm ỉ

Thành cơnNơnTính chấtTự nhiên

Liên quan bữa ănHòn cục ở họng

Cơn xỉu

Mệt mỏi37Chống váng3.2. So sánh đặc điểm lâm sàng giữa nhóm bệnh nhân

RLCTH có triệu chứng phân ly và nhóm bệnh nhân

RLCTH khơng có triệu chứng phân ly

3.2.1. Các đặc điểm nhân trắc học

Bảng 3.10. So sánh các đặc điểm nhân trắc học giữa 2 nhóm bệnh nhân

RLCTH có và khơng có TCPL

Nhóm có

TCPL

Giới

Nam

Nữ

Tuổi

Trình độ học vấn

Mù chữ

Tiểu học

THCS

THPT

ĐH và tương

đương

Sau Đại học

Tình trạng hơn nhân

Độc thân

Kết hơn

Ly thân

Ly dị

Góa bụi

Nghề nghiệp

HS - SV

Làm ruộng

Cơng nhân

Lao động tự do

Nội trợ%Nhóm khơng

có TCPL%chi2P38Viên chức

Về hưu

Kinh doanh

Thất nghiệp

Tình trạng kinh tế

Thấp

Trung bình

Cao

Tơn giáo - tín ngưỡng

Khơng

Theo ≥ 1 tơn

giáo

Theo tín

ngưỡng dân tộc

Nơi sống hiện nay

Thành thị

Nơng thơn

Miền núi

Hải đảo3.2.2. Kết cấu gia đình

Bảng 3.11. So sánh hồn cảnh gia đình giữa 2 nhóm bệnh nhân RLCTH

có và khơng có TCPLHồn cảnh gia đìnhTìnhBình thườngtrạng hơn Ly dị

nhân của

Ly thân

cha mẹNhóm có

TCPLNhóm

%khơng có

TCPL%P39BN

Tiền sử

gia đình

Gắn kếtBình thường

Có triệu chứng giống

triệu chứng của BN

Bình thườngtrong

gia đìnhHay mâu thuẫnBảng 3.12. So sánh mơ hình hoạt động của cha mẹ giữa 2 nhóm bệnh

nhân RLCTH có và khơng có TCPLNhóm có

TCPL

Sự thảo luậnThảo luận

Cứng rắn áp đặtTính nhấtThích hợpqn

Chấp thuậnKhơng nhất qnsở thích cá

nhânChấp thuận

Khơng chấp thuậnNhóm

%khơng có

TCPL%Chi240Sự bảo vệBảo vệ

Không bảo vệKhoan dung Khoan dung

với sự lệch

Không khoan dung

hướng

Áp lực/ sự

Vắng mặt

kì vọngTồn tại3.2.3. Đặc điểm nhân cách

Bảng 3.13: So sánh diễn đồ nhân cách MMPI giữa 2 nhóm bệnh nhân

RLCTH có và khơng có TCPLNhóm có TCPL

Đặc điểmHd - nghi bệnh

D - trầm cảm

Hy - RLPL

Pd - Nhân cách bệnhNhóm khơng có TCPLBìnhRanhBệnhBìnhRanhBệnhthườnggiớithườnggiới41Pa - ý tưởng bị hại

Pt - lo âu, ám ảnh

Sc - tâm thần phân

liệt

Ma - hưng cảm nhẹ

Si - nhân cách nội

tâm3.2.4. Đặc điểm sang chấn tâm lý

Bảng 3.14: So sánh đặc điểm sang chấn tâm lý giữa 2 nhóm bệnh nhân

RLCTH có và khơng có TCPL

Sang chấn tâm lý

KhơngCấp

diễnNgay sau

SCTL

1 tuần sau

SCTL

2 tuần sau

SCTL

Trường diễn

Số nhóm sang Khơng

chấn tâm lý

SCTlNhómTCPL%Nhóm

khơng có

TCPL%P421

nhóm

SCTl

Nhiều

nhóm

SCTL

Nội dung sang MT gia

chấn tâm lý

đình

MT cơng

việc, học

hành

MT sức

khỏe bản

thân

MT bạn

bè, tình

cảm

3.2.5. Chỉ số test BECK, ZUNg

Bảng 3.15. So sánh chỉ số test BECK, ZUng giữa 2 nhóm bệnh nhân

RLCTH có và khơng có TCPL

Chỉ sốTest BeckTest ZungNhóm cóNhóm khơngTCPLcó TCPLp< 14

14 - 19

20 – 29

≥ 30

< 50 %

≥50 %3.2.6. Đặc điểm lâm sàng

Bảng 3.16. So sánh đặc điểm lâm sàng giữa 2 nhóm bệnh nhân RLCTH có

và khơng có TCPL

Nhóm có TCPLNhóm khơng cóChi243TCPL

Thời gian diễn biến

bệnh (tháng)

Thời gian điều trị

(ngày)

Kết quả điều trị (%

bệnh thuyên giảm)CHƯƠNG 4DỰ KIẾN BÀN LUẬN

Theo mục tiêu và kết quả nghiên cứu44DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Dựa theo mục tiêu nghiên cứuDỰ KIẾN KIẾN NGHỊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 3.1: Sự kết hợp triệu chứng lâm sàng (biểu đồ dự kiến)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×