1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Năm 2007 đã có những nghiên cứu sâu hơn của Đỗ Anh Tú và Nguyễn Bá Đức về kết quả điều trị u lym-phô không Hodgkin thể lan tỏa tế bào B, loại lớn bằng phác đồ CHOP kết hợp với xạ trị. Qua 64 trường hợp bệnh nhân được thu nhận từ tháng 01/2005 đến tháng 02

Năm 2007 đã có những nghiên cứu sâu hơn của Đỗ Anh Tú và Nguyễn Bá Đức về kết quả điều trị u lym-phô không Hodgkin thể lan tỏa tế bào B, loại lớn bằng phác đồ CHOP kết hợp với xạ trị. Qua 64 trường hợp bệnh nhân được thu nhận từ tháng 01/2005 đến tháng 02

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Năm 2007 đã có những nghiên cứu sâu hơn của Đỗ Anh Tú và Nguyễn Bá Đức về kết quả điều trị u lym-phô không Hodgkin thể lan tỏa tế bào B, loại lớn bằng phác đồ CHOP kết hợp với xạ trị. Qua 64 trường hợp bệnh nhân được thu nhận từ tháng 01/2005 đến tháng 02

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×