Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HÀ NỘI - 2015

HÀ NỘI - 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CẢM ƠN

Để hồn thành cơng trình nghiên cứu này, tơi đã nhận được rất nhiều sự

giúp đỡ q báu của các cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại

học Y Hà Nội, phòng Sau Đại học và các Phòng, Ban của nhà trường đã tạo

mọi điều kiện thuận lợi để tôi được học tập và nghiên cứu tại Trường.

Tôi xin gửi tới các Thầy, Cô, các Anh, Chị công tác tại Bộ môn Mắt, trường

Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Mắt Trung ương lời cám ơn chân thành và sâu

sắc. Trong suốt thời gian qua, Bộ môn và Bệnh viện đã hết lòng giúp đỡ và tạo

điều kiện cho tôi học tập, cũng như đã dành cho tôi những tình cảm thân thiết

nhất, tạo động lực và sự hứng khởi cho tôi học tập và nghiên cứu.

Tôi xin gửi lời cám ơn tới phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, Khoa

Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương đã giúp tôi có được các số liệu khoa

học phục vụ cho quá trình nghiên cứu.

Để được tham gia khoá học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Hà

Nội, tôi đã nhận được sự giúp đỡ và cho phép của Đảng uỷ, Ban Giám đốc

bệnh viện. Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ đặc biệt của các bác sĩ và kỹ thuật

viên phòng Giải Phẫu Bệnh khoa Xét nghiệm và Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

bệnh viện Mắt TW đã đợng viên, khún khích và nhiệt tình cộng tác với tôi

trong suốt quá trình học tập và công tác.

Để đạt được kết quả hôm nay, công lao trước hết thuộc về hai Thầy

hướng dẫn tôi là PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Yên và PGS.TS. Nguyễn Văn

Hưng. Các Thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong suốt thời

gian nghiên cứu. Tôi đã học tập ở các Thầy không chỉ kiến thức mà còn học

cả phương pháp nghiên cứu cũng như những phẩm chất cần có của một người

làm khoa học.

Trong những năm qua, tôi cũng luôn nhận được sự động viên, hỗ trợ

kịp thời về mọi mặt của gia đình, người thân, bạn bè và đồng chí, đã thường

xuyên ở bên cạnh, giúp đỡ tôi vượt qua mọi khó khăn để có được thành cơng

hơm nay.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

HỒNG CƯƠNGLỜI CAM ĐOANTơi là HỒNG CƯƠNG, nghiên cứu sinh khóa 29 Trường Đại học Y

Hà Nội, chuyên ngành Nhãn khoa, xin cam đoan:

1. Đây là luận án do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn

của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Yên và PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng.

2. Công trình này không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã

được công bố tại Việt Nam

3. Các số liệu và thơng tin trong nghiên cứu là hồn tồn chính xác,

trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nơi

nghiên cứu.

Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015HOÀNG CƯƠNGDANH MUC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

GPB: Giải phẫu bệnhHMMD: Hóa mô miễn dịchRLTS: Rối loạn tăng sinhPPNC: Phần phụ nhãn cầuTSLP: Tăng sản Lym-phôDANH MUC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

ALH: Atypical LymphoHyperplasiaRLH: Reactive LymphoHyperplasiaDLBCL: Diffuse Large B-cell LymphomaEMZL: Extranodal Marginal Zone LymphomaFL: Follicular LymphomaMALT: Mucosa-Associated LymphoTissueNHL: Non Hodgkin LymphomaLD: Lymphoproliferative disordersOAL: Ocular Adnexal LymphomaOLT: Orbital Lymphoproliferative TumorsPCR: Polymerase Chain ReactionREAL: Revised European-American LymphomaWHO: World Health OrganisationTHUẬT NGỮ SỬ DUNG VÀ TIẾNG ANH TƯƠNG ỨNGTăng sản lym-phô không điển hình

U lym-phô tế bào B lớn, lan tỏa

U lym-phô vùng rìa ngoại hạch

U lym-phô thể nang

U lym-phô thể áo nang

U lym-phô niêm mạc

U lym-phô vùng rìa

U nguyên bào lym-phô

U lym-phô tế bào lym-phô nhỏ

U lym-phô không Hodgkin

U lym-phô phần phụ nhãn cầu

Tăng sản lym-phô phản ứng

Tăng sản lym-phô không điên hình

Phản ứng chuỗi men

Phản ứng hóa mô miễn dịch

Phân loại u lym-phô của Âu Mỹ đãAtypycal LymphoHyperplasia

Diffuse Large B-cell Lymphoma

Extranodal Marginal Zone Lymphoma

Follicular Lymphoma

Mantle Cell Lymphoma

Mucosa Associated LymphoTissue

Marginal Zone Lymphoma

Lymphoplasmocytic Lymphoma

Small lymphocytic Lymphoma

Non Hodgkin Lymphoma

Ocular Adnexal Lymphoma

Reactive LymphoHyperplasia

Atypical LymphoHyperplasia

Polymerase Chain Reaction

Immunohistochemistry Reaction

Revised European-Americansửa đổiLymphomaMUC LUC

ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN...............................................................................3

1.1. MỘT SỐ KHAI NIỆM...........................................................................3

1.1.1. Khái niệm về phần phụ nhãn cầu-PPNC..........................................3

1.1.2. Khái niệm về rối loạn tăng sinh lym-phô của phần phụ nhãn cầu. . .6

1.2. TÌNH HÌNH DỊCH TỄ RLTS LYM-PHÔ PPNC...................................7

1.3. PHÂN LOẠI RỐI LOẠN TĂNG SINH LYM-PHÔ PHẦN PHỤ

NHÃN CẦU..........................................................................................8

1.3.1. U lym-phô phần phụ nhãn cầu................................................................8

1.3.2. Tăng sản lym-phô phản ứng hoặc tăng sản lym-phô không điển

hình hay giả u lym-phô....................................................................11

1.4. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG.............................................................11

1.4.1. Hỏi bệnh và khai thác tiền sử.........................................................11

1.4.2. Triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán...................................................12

1.4.3. Các xét nghiệm cận lâm sàng.........................................................14

1.5. SINH LÝ BỆNH, GIẢI PHẪU MÔ BỆNH HỌC CỦA RLTS LYMPHÔ PPNC..........................................................................................20

1.5.1 Sinh lý bệnh rối loạn tăng sinh lym-phô PPNC..............................20

1.5.2. Giải phẫu mô bệnh học u lym-phô PPNC......................................22

1.6. ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN RLTS LYM-PHÔ PPNC............................27

1.6.1. Hóa trị.............................................................................................27

1.6.2. Xạ trị...............................................................................................30

1.6.3. Liệu pháp miễn dịch trị liệu............................................................30

1.6.4 Điều trị bằng kháng thể kháng lym-phô bào...................................30

1.6.5. Chỉ theo dõi....................................................................................311.7. ĐIỀU TRỊ CHUYÊN NGÀNH NHÃN KHOA...................................31

1.7.1. Phẫu thuật với mục đích sinh thiết.................................................32

1.7.2. Phẫu thuật với mục đích cắt bỏ khối u...........................................32

1.8. TIÊN LƯỢNG VÀ THEO DÕI...........................................................33

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............35

2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU.............35

2.1.1. Tiêu chuận lựa chọn bệnh nhân......................................................35

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ..........................................................................35

2.2. PHƯƠNG PHAP NGHIÊN CỨU........................................................35

2.2.1. Cỡ mẫu...........................................................................................35

2.2.2. Phương pháp chọn mẫu..................................................................36

2.2.3 Phương tiện nghiên cứu...................................................................36

2.2.4. Cách thức nghiên cứu.....................................................................37

2.2.5. Các tiêu chuẩn đánh giá..................................................................38

2.2.6. Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ........................................................40

2.2.7. Tiến hành phẫu thuật......................................................................40

2.2.8. Theo dõi sau mổ.............................................................................47

2.2.9. Đánh giá kết quả phẫu thuật...........................................................48

2.2.10. Phân tích số liệu...........................................................................49

2.2.11. Khống chế sai số...........................................................................49

2.2.12. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu.................................................49

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................50

3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NHÓM NGHIÊN CỨU...........................50

3.1.1 Đặc điểm bệnh nhân theo tuổi và giới.............................................50

3.1.2. Đặc điểm về tiền sử bệnh...............................................................51

3.1.3. Đặc điểm bệnh sử...........................................................................52

3.2. U TIÊN PHAT HAY THỨ PHAT........................................................533.3. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN TĂNG SINH LYM-PHÔ PPNC...53

3.3.1. Lý do đến khám..............................................................................53

3.3.2. Tổn thương theo mắt:.....................................................................54

3.3.3. Các khám nghiệm chức năng:........................................................54

3.3.4. Biểu hiện lâm sàng.........................................................................55

3.4. TRIỆU CHỨNG HỌC X QUANG......................................................58

3.5. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU MÔ BỆNH HỌC........................................59

3.5.1 Tăng sản lym-phơ lành tính PPNC..................................................59

3.5.2. U lym-phơ phần phụ nhãn cầu........................................................60

3.5.3 Các loại u hiếm gặp...........................................................................61

3.6 MỘT SỐ NHẬN XÉT KHI NHUỘM HMMD.....................................61

3.7. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ...........................................................................62

3.7.1. Phẫu thuật.......................................................................................62

3.7.2. Xạ trị...............................................................................................63

3.7.3. Hóa trị.............................................................................................63

3.8. ĐIỀU TRỊ CHUYÊN KHOA MẮT.....................................................64

3.9. BIẾN CHỨNG VÀ DI CHỨNG..........................................................65

Chương 4: BÀN LUẬN.................................................................................68

4.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN..................................................................68

4.1.1. Về tuổi và giới................................................................................68

4.1.2. Đặc điểm về bệnh sử và tiền sử......................................................69

4.1.3. U tiên phát hay thứ phát.................................................................71

4.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG....................................................................73

4.2.1. Lý do đến khám..............................................................................73

4.2.2. Các khám nghiệm chức năng.........................................................75

4.2.3. Biểu hiện lâm sàng.........................................................................76

4.2.4. Vị trí tổn thương.............................................................................784.3. ĐẶC ĐIỂM X QUANG.......................................................................82

4.4. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU MƠ BỆNH HỌC........................................83

4.4.1. Tăng sản lym-phơ lành tính............................................................83

4.4.2. U lym-phơ ác tính khơng Hodgkin PPNC......................................86

4.4.3. Mối tương quan giải phẫu mô bệnh học và biểu hiện lâm sàng.....92

4.4.4. Tiên lượng sinh mạng liên quan đến phân loại giải phẫu mô bệnh

học và các chỉ thị miễn dịch............................................................94

4.5. BÀN LUẬN VỀ ĐIỀU TRỊ RLTS LYM-PHÔ PPNC.........................98

4.5.1. Bàn luận về điều trị bằng phẫu thuật..............................................98

4.5.2. Điều trị bằng xạ trị........................................................................104

4.5.3. Điều trị bằng hóa trị......................................................................107

4.5.4. Điều trị chuyên khoa mắt.............................................................108

4.6. BIẾN CHỨNG VÀ DI CHỨNG QUA THEO DÕI...........................110

KẾT LUẬN..................................................................................................114

GIÁ TRỊ CỦA ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG DỰ KIẾN NGHIÊN CỨU TIẾP THEO. 116

KIẾN NGHỊ.................................................................................................117

CAC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHU LUCDANH MUC BẢNG

Bảng 1.1:Phân loại dưới nhóm của u lym-phô và các dấu ấn miễn

dịch theo WHO.......................................................................25Bảng 3.1:Phân bố bệnh theo tuổi, giới...................................................50Bảng 3.2:Tiền sử bệnh toàn thân...........................................................52Bảng 3.3:Thời gian có u tại mắt.............................................................52Bảng 3.4:Lý do đến khám của bệnh nhân nghiên cứu.........................53Bảng 3.5:Tổn thương theo mắt..............................................................54Bảng 3.6:Đánh giá chức năng thị lực.....................................................54Bảng 3.7:Nhãn áp khi nhập viện............................................................55Bảng 3.8:Triệu chứng lâm sàng..............................................................55Bảng 3.9:Vị trí giải phẫu của u..............................................................56Bảng 3.10:Vị trí giải phẫu của u do RLTS lym-phơ PPNC...................57Bảng 3.11:Đặc điểm trên phim CT Scanner 64 bệnh nhân/79mắt.......58Bảng 3.12:Đặc tính X quang của 209 mắt trên 160 bệnh nhân được xác

chẩn u hốc mắt do RLTS lym-phô.........................................59Bảng 3.13:Đọc kết quả lần I tại khoa Xét nghiệm , bệnh viện Mắt T.Ư

...................................................................................................59Bảng 3.14: Phân loại theo WF cho u lym-phô khơng Hodgkin...........60

Bảng 3.15:Phân loại dưới nhóm theo phân loại của W.H.O..................61Bảng 3.16:Liệt kê các chỉ thị miễn dịch của bệnh nhân khó chẩn đốn

...................................................................................................61Bảng 3.17:Thơng số về hóa mơ miễn dịch...............................................62Bảng 3.18:Kiểu phẫu thuật.......................................................................62Bảng 3.19:Phương pháp phẫu thuật........................................................63Bảng 3.20:Biến chứng của phẫu thuật....................................................63Bảng 3.21:Công thức điều trị của bệnh nhân và kết quả......................64Bảng 3.22:Liên quan giữa thể giải phẫu mô bệnh học và đáp ứng điều trị 64Bảng 3.23:Điều trị sau phẫu thuật...........................................................65Bảng 3.24:Biến chứng và di chứng về mắt..............................................66Bảng 3.25:Đánh giá toàn trạng IPI theo phân loại của WHO..............67Bảng 4.1:Lý do đến khám của bệnh nhân.............................................74Bảng 4.2:So sánh biểu hiện lâm sàng.....................................................76Bảng 4.3:Vị trí so sánh nghiên cứu về vị trí giải phẫu của u...............79Bảng 4.4:Vị trí giải phẫu của u do RLTS lym-phô PPNC...................80Bảng 4.5:So sánh phân loại dưới nhóm của một số tác giả.................91Bảng 4.6:Kết quả giải phẫu mơ bệnh học của nhóm bệnh nhân nghiên

cứu............................................................................................92Bảng 4.7:Đáp ứng điều trị của 160 bệnh nhân u hốc mắt do RLTS lym-phô....105DANH MUC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1.Phân bố bệnh nhân theo tuổi...............................................51Biểu đồ 3.2.Phân bố bệnh nhân theo giới................................................51Biểu đồ 3.3.Lý do đến khám của bệnh nhân nghiên cứu.......................54Biểu đồ 3.4.Vị trí giải phẫu của u do RLTS lym-phơ PPNC.................57Biểu đồ 4.1.Lý do đến khám của bệnh nhân...........................................74Biểu đồ 4.2.Vị trí giải phẫu của u do RLTS lym-phơ PPNC......................81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HÀ NỘI - 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×