1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Không ăn được theo yêu cầu

Không ăn được theo yêu cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

24n%n%Ngày 8

Ngày 9

Ngày 10

Ngày11

Ngày 12

Ngày13

Ngày 14

3.2.2.6. Cơ cấu khẩu phần ăn của bệnh nhân (đáp ứng đủ theo nhu cầu năng

lượng) so với khuyến nghị.

Bảng 3.3. Cơ cấu khẩu phần ăn của bệnh nhân

Cơ cấu khẩu phần ănBệnh nhânKhuyến nghị% đạt đượcE (Kcal)

P (g)

L (g)

G (g)

Na (mg)

Phospho (mg)

3.2.2.7. Biến chứng trong q trình ni dưỡng.

3.3. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh

3.3.1. Phương pháp dinh dưỡng sau phẫu thuật 1 tuần

3.3.2. Phương pháp dinh dưỡng sau 2 tuần

3.3.3. Thời gian cắt chỉ25Bảng 3.4. Thời gian cắt chỉ

Dài nhấtNgắn nhấtTrung bình3.3.4. Thời gian test xanhmethylen

Bảng 3.5. Thời gian test xanhmethylen

Test xanhmethylen lần 1Test xanhmethy len lần 2Ngắn nhất

Dài nhất

Trung bình

3.3.5. Ngày rút sonde ăn

Bảng 3.6. Ngày rút sonde ăn

Dài nhấtNgắn nhấtTrung bình3.3.6. Tâm lý người bệnh phẫu thuật

Bảng 3.7. Tâm lý người bệnh phẫu thuật

Tâm lýLo âuKhông lo âuTrước phẫu thuật

Sau phẫu thuật

n

3.3.7. Thay đổi về cảm giác nuốt của bệnh nhân sau phẫu thuật cắt TQTP

3.3. 8. Cảm giác nuốt nghẹn của bệnh nhân sau phẫu thuật cắt TQTP263.3.9. Các biến chứng sau phẫu thuật27CHƯƠNG 4

BÀN LUẬN

Bàn luận theo mục tiêu đã đề ra28DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Dựa trên kết quả nghiên cứu đã đạt đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Không ăn được theo yêu cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×