1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

Nguyên tắc của sự phát quang sinh học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 28 trang )


-Phát hiện nhanh

Nhạy vì có thể phát hiện 1 pg ATP tương ứng với

1000 tế bào vi khuẩnDễ bị dương tính giả

 Chi phí cao

Kỹ thuật MPN

 Kỹ thuật màng lọc

- Viết tắt: Most Probably Number

- Dựa trên nguyên tắc pha loãng tới hạnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (28 trang)

×