1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ KIẾN KẾT QUẢ

DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

403.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng đợt cấp COPD

3.1.1. Tuổi, giới, nghề nghiệp và tiền sử bệnh

Bảng 3.1. Phân bố về tuổi của đối tượng nghiên cứu

Độ tuổi

< 40

40- 49

50-59

60-69

70-79

≥80

TổngSố lượng%Tuổi trung bình:

Nhận xét:Biểu đồ 3.1: Phân bố về giới của đối tượng nghiên cứu (số liệu giả định)

Nhận xét:

Bảng 3.2. Nghề nghiệp và tỷ lệ hút thuốc lá của đối tượng nghiên cứu

Thói quen, nghề nghiệp

Hút thuốc lá, tiếp xúc khói bụi

Trí thức

Nơng dânSố lượngTỷ lệ %41Công nhân

Tự do

Khác

Nhận xét:

Bảng 3.3. Tiền sử bệnh

Tiền sử

Viêm phế quản mạn

Giãn phế nang

Hen phế quản

Lao

Gù vẹo cột sống

KhácSố lượngTỷ lệ %Nhận xét:

Bảng 3.4. Tỷ lệ đã sử dụng kháng sinh trước khi nhập viện:

Số lượngTỷ lệ %Đã sử dụng

Chưa sử dụng

Không rõ

Nhận xét:

3.1.2. Thời gian mắc bệnh

Thời gian mắc bệnh trung bình:

Thời gian khởi phát đợt cấp trung bình cho đến khi vào viện:

3.1.3. Triệu chứng lâm sàng đợt cấp COPD

Bảng 3.5. Triệu chứng cơ năng đợt cấp COPD

Triệu chứng

Ho tăng

Tăng số lượng đờm

Thay đổi màu sắc đờm

Khó thở tăng

Sốt

Đau ngựcSố lượngTỷ lệ %42Khác

Nhận xét:

Bảng 3.6. Dấu hiệu thực thể đợt cấp COPD

Triệu chứngSố lượngTỷ lệ %Môi khô lưỡi bẩn

Sốt

Mạch nhanh

Tím mơi đầu chi

Phù

BMI < 18

Co kéo cơ hơ hấp phụ

Lồng ngực hình thùng

Rì rào phế nang giảm

Ran rít, ran ngáy

Ran ẩm, ran nổ

Nhận xét:

Bảng 3.7. Sự biến động về huyết áp ở bệnh nhân nghiên cứu

Huyết áp

Hạ huyết áp

Huyết áp bình thường

Tăng huyết áp

TổngSố lượngTỷ lệ %Nhận xét:

Bảng 3.8. Mức độ biến đổi mạch ở bệnh nhân nghiên cứu

Tần số mạch/phút

60-99

100-120

>120

Chậm, rối loạn

Tổng

Nhận xét:Số lượngTỷ lệ %Bảng 3.9. Mức độ biến động nhịp thở ở bệnh nhân nghiên cứu43Tần số thở/phút

<20

20-24

25-30

>30

Tổng

Nhận xét:Số lượngTỷ lệ %44Bảng 3.10. Mức độ khó thở ở bệnh nhân nghiên cứu

Phân loại mMRC

mMRC 0

mMRC 1

mMRC 2

mMRC 3

mMRC 4

TổngSố lượngTỷ lệ %Bảng 3.11. Độ bão hoà Oxy máu mao mạch ở bệnh nhân nghiên cứu

Độ bão hoà Oxy (%)

>90

88-90

85-88

<85

TổngSố lượngTỷ lệ %Nhận xét:

Bảng 3.12. Số triệu chứng lâm sàng (gồm đờm đục, tăng đờm, sốt, tím

hoặc phù) trên một bệnh nhân nghiên cứu.

Số triệu chứng chính

1 triệu chứng

2 triệu chứng

3 triệu chứng

4 triệu chứng

Tổng

Nhận xét:Số lượngTỷ lệ %3.1.4. Triệu chứng cận lâm sàng đợt cấp COPD

Bảng 3.13. Phân áp Oxy máu động mạch ở bệnh nhân nghiên cứu

Phân áp Oxy (mmHg)

>60

50-60

40-50Số lượngTỷ lệ %45<40

Tổng

Nhận xét:

Bảng 3.14. Phân áp CO2 máu động mạch ở bệnh nhân nghiên cứu

Phân áp CO2 (mmHg)

<45

45-54

55-65

>65

Tổng

Nhận xét:Số lượngTỷ lệ %Bảng 3.15. pH máu động mạch ở bệnh nhân nghiên cứu

Độ pH

7,37-7,42

7,31-7,36

7,25-7,30

<7,25

Tổng

Nhận xét:Số lượngTỷ lệ %Bảng 3.16. Một số bất thường về cận lâm sàng khác ở bệnh nhân đợt cấp

COPD

Loại rối loạnSố lượngTỷ lệ %Điện tim

X quang tim phổi

Giảm Protein máu

Giảm Albumin

Tăng số lượng hồng cầu

Giảm Kali máu

Tăng Hematocrit

Cấy đờm mọc vi khuẩn

Nhận xét:

Bảng 3.17. Vi khuẩn thường gặp trong đờm ở bệnh nhân đợt cấp COPD

Vi khuẩnSố lượngTỷ lệ %46Nhận xét:47Bảng 3.18. Phân độ đợt cấp COPD theo Anthonisen

Mức độ đợt cấp COPD

Nhẹ

Trung bình

Nặng

TổngSố lượngTỷ lệ %Nhận xét:

3.2 Một số dấu ấn sinh học trong đợt cấp COPD

3.2.1. Số lượng bạch cầu máu ngoại vi ở bệnh nhân đợt cấp COPD

Bảng 3.19. Số lượng bạch cầu, và giá trị trung bình trong máu đợt cấp

COPD

Số lượng bạch cầu

(G/l)Đợt cấp COPD

có CĐ dùng KS

n< 10

≥ 10

Số lượng bạch cầu trung

bình (G/L)%Đợt cấp COPD

khơng có CĐ

dùng KS

n

%Chung

n%p48Bảng 3.20. Tỷ lệ BCTT trong máu BN đợt cấp COPD

Tỷ lệ bạch cầu trung

tính

(%)Đợt cấp COPD

có CĐ dùng KS

nĐợt cấp COPD

khơng có CĐ

dùng KS%n%Chung

np%< 70

≥ 70Giá trị trung bình

tỷ lệ bạch cầu

trung tính (%)

Bảng 3.21. Mối liên quan giữa bạch cầu trung tính với mức độ đợt cấp

COPDĐợt cấp

COPDNhẹ

Trung

bìnhNặngBCTTĐợt cấp

COPD có

CĐ dùng

kháng sinh

n

%Đợt cấp CODP

khơng có chỉ

định dùng

kháng sinhChung

nP%Tăng

Khơng tăng

Tăng

Khơng tăng

Tăng

Khơng tăngBảng 3.22. Mối liên quan giữa bạch cầu trung tính với dấu hiệu sốt trong

đợt cấp COPDBCTTSốtTăng

KhơngĐợt cấp

COPD có

CĐ dùng

kháng sinh

n

%Đợt cấp CODP

khơng có chỉ

định dùng kháng

sinhChungn%P49tăng

TăngKhông

sốtKhông

tăng

Bảng 3.23. Mối liên quan giữa bạch cầu trung tính với vi sinh trong đợt

cấp COPD

Vi sinhBCTT tăng

nMọc vi khuẩn

Không

khuẩnmọcvi%BCTT không tăng

n%P503.2.2. Nồng độ CRP trong máu ở bệnh nhân đợt cấp COPD

Bảng 3.24. Nồng độ CRP trong máu BN đợt cấp COPD

Đợt cấp COPD

có CĐ dùng KSCRP

(mg/l)n%Đợt cấp COPD

khơng có CĐ

dùng KS

n

%Chung

np%<5

≥5Giá trị trung

bình

Bảng 3.25. Mối liên quan giữa nồng độ CRP theo mức độ đợt cấp COPDĐợt cấp

COPDNhẹTrung

bìnhCRPĐợt cấp

COPD có

CĐ dùng

kháng sinh

n

%Đợt cấp CODP

khơng có chỉ

định dùng

kháng sinhChung

nP%Tăng

Không

tăng

TăngKhông

tăng

Tăng

Nặng

Không

tăng

Bảng 3.26. Mối liên quan giữa nồng độ CRP theo dấu hiệu sốt trong đợt

cấp COPDCRPCó sốtTăng

Khơng

tăngĐợt cấp

COPD có

CĐ dùng

kháng sinh

n

%Đợt cấp CODP

khơng có chỉ

định dùng

kháng sinh

n

%Chung

n%PTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×