Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ DỰ KIẾN

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Tải bản đầy đủ - 0trang

NamNữBiểu đồ 3.1 Đặc điểm về giới của đối tượng nghiên cứu

Nhận xét:

Bảng 3.1 : Đặc điểm về tuổi và nhóm tuổi của nhóm nghiên cứu

Đặc điểm

Nhóm tuổiTuổi trung bình

Nhận xét:n

< 30

30 - 50

51 - 70

≥70t%Bảng 3.2: Đặc điểm về BMI của nhóm nghiên cứu

Đặc điểm

Phân nhómN%Thiếu cân

Bình thường

Thừa cân

Béo phìBMI trung bình

Nhận xét:

Bảng 3.3: Đặc điểm về tiền sử bệnh của nhóm đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm

Xơ gan

Đái tháo đường

Phẫu thuật ổ bụng

Bệnh động mạch vành

Suy tim

Bệnh COPD

Suy thận mạn LMCK

Các bệnh khácn%Nhận xét:

Bảng 3.4: Mức độ nặng của nhóm nghiên cứu

Đặc điểm

SOFA

APACHE II

Nhận xét:Trung bình ± độ lệch chuẩnBảng 3.5: Các chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá APACHE II

Đặc điểm

Nhiệt độ ( độ C )

Huyết áp động mạch (mmHg)

Tần số tim ( lần/ phút)

Nhịp thở ( lần/ phút)

A-ADO2 ( mmHg)

PaO2 (mmHg)

PH máu động mạch

HCO3 (mmol/l)

Natri máu (mmol/l)

Kali máu ( mmol/l)

Creatinin ( µmol/l)

HCT (%)

Bạch cầu ( tế bào/ mm3)

Điểm Glasgow

Điểm APACHE II

Nhận xét:Trung bình ± độ lệch chuẩnPhạm viBảng 3.6 : Các chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá SOFA

Đặc điểm

Hô hấp ( PaO2/FiO2)

Thần kinh ( điểm Glasgow)

Huyết học ( Tiểu cầu 103/ mm3

Gan ( Bilirubin (µmol/l))

Tim mạch ( huyết áp- vận mạch

Thận (creatinine (µmol/l)

Điểm SOFATrung bình ± độ lệch chuẩnPhạm viNhận xét:

Bảng 3.7:Các yếu tố nguy cơ của TALOB trong nhóm nghiên cứu

Các yếu tố nguy cơ

Độ đàn hồi thành

bụng bị hạn chế

Tăng thể tích trong ổ

bụngTruyền dịch nhiều/Tần số

Phẫu thuật bụng

Chấn thương bụng

Liệt ruột/ dạ dày/ tắc ruột

Viêm tụy cấp

Tràn máu/ tràn khí/ tụ dịch ổ

bụng

Nhiễm trùng hay ap xe ổ bụng

Xơ gan cổ trướng

Toan chuyển hóaTỉ lệthốt dịch mao mạch

Những nguyên nhân

khácHạ thân nhiệt

Truyền dịch nhiều

Nhiễm khuẩn huyết

Rối loạn đơng máu

Tăng góc nằm đầu giường

Thơng khí nhân tạo

Béo phìNhận xét:3.2. Tỉ lệ bệnh nhân mắc TALOB/ HCCEKBsố BN có TALOB và HCCEKB8

7

6

5

4

3

2

1

0ngày 1ngày 2ngày 3ngày nngày nhập ICU

TALOBHCCEKBBiểu đồ 3.2: Tỉ lệ của TALOB và HCCEKB xuất hiện trong thời gian nghiên cứu

Nhận xét:8

7số BN mắc TALOB6

5

4

3

2

1

0Độ IĐộ IIĐộ IIIĐộ IVMức độ TALOB

TALOB lúc nhập việnColumn1Biểu đồ 3.3: Tỉ lệ bệnh nhân có các mức TALOB

Nhận xét:

Bảng 3.8: Áp lực ổ bụng qua các lần đo

ALOBnTrung bình ±

độ lệch chuẩnPhạm vipLần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Lần 6

Lần...

Nhận xét:

3.3. Các yếu tố nguy cơ của TALOB ở bệnh nhân HSTC

Bảng 3.9: Mối liên quan giữa đặc điểm chung của đối tượng và TALOBĐặc điểm

Giới tính

NamTALOB

Khơng

TALOB TALOB TALOB ngày

chung đầu nhập việnTALOB sau

ngày nhập

việnp ( TALOB

chung với

Khơng TALOB)Nữ

Tuổi

Nhóm tuổi

< 30

30-50

51-70

>70

BMI

Phân nhóm

BMI

Thiếu cân

Bình thường

Thừa cân

Béo phì

Bảng 3.10: Mối liên quan giữa đặc điểm tiền sử với tăng áp lực ổ bụngĐặc điểmXơ ganKhơng

Đái tháo đườngKhơng

Phẫu thuật bụngKhơng

Bệnh động mạch vànhKhơng

Suy timKhơng

Bệnh COPDKhơng

Suy thận mạnKhơng

TALOBTALOB

chungTALOB

TALOB

vào ngày

đầu nhập

khoaTALOB

sau ngày

đầu nhập

khoap ( TALOB

chung với

Khơng

TALOB

Khơng

Các bệnh khácKhơng

Nhận xét:

Bảng 3.11: TALOB và các yếu tố nguy cơCác yếu tố nguy cơKhôngTALOBTALOB

TALOBTALOBchungngày đầuTALOB

sau ngàynhập ICU nhập ICU

Độ đàn hồi của thành bụng

bị hạn chế

Phẫu thuật bụng

Chấn thương bụng

Tăng thể tích trong ổ bụng

Liệt dạ dày/ tắc ruột

Viêm tụy cấp

Tràn máu/ tràn khí/ tụ dịch ổ

bụng

Nhiễm trùng hay áp xe ổ bung

Khối u trong ổ bụng hoặc

khoang sau phúc mạc

Xơ gan cổ trướng

Truyền nhiều dịch/ thoát dịch

mao mạch

Toan chuyển hóa

Hạ thân nhiệt

Truyền nhiều dịch

Những nguyên nhân khác

Nhiễm khuẩn huyết

Rối loạn đơng máu

Tăng góc nằm đầu giường

Thơng khí nhân tạo

Béo phì

Nhận xét:

Bảng 3.12: Trị số trung bình TALOB và các yếu tố nguy cơp1p2Yếu tốNTrung

bìnhPhẫu thuật bụngKhơng

Thở máyKhơng

Nằm đầu caoKhơng

Liệt dạ dày/ ruộtKhơng

Tràn khí/ máu/ dịch

ổ bụngKhơng

Xơ gan cổ trướngKhơng

Toan chuyển hóaKhơng

Tụt huyết ápKhơng

Hạ thân nhiệtKhơng

Truyền máu nhiềuKhơng

Truyền dịch nhiềuKhơng

Rối loạn đơng máuKhơng

Viêm tụy cấpTăng áp lực ổ bụng

Độ lệch

Trung

chuẩnvịPhạm

viP

Khơng

Nhiễm trùng huyếtKhơng

Nhận xét:Bảng 3.13: Số lượng các yếu tố nguy cơ với tăng áp lực ổ bụngSố yếu tố

nguy cơKhông

TALOBTALOB

chungTALOB

TALOB

ngày đầu

nhập

ICUTTALOB

sau ngày

đầu nhập

ICUp1p20

1

2

3

>3

p1: giữa nhóm khơng TALOB và nhóm có TALOB

p2: giữ nhóm TALOB ngày đầu nhập ICU và TALOB phát triển sau ngày

nhập ICUNhận xét:

3.4. Mối liên quan giữa tình trạng TALOB với mức độ nặng của bệnh nhân

Bảng 3.14: Mối liên quan giữa SOFA và tăng áp lực ổ bụngKhông

TALOB

TALOB

chungĐặc điểmTALOB

TALOB

vào ngày

đầu nhập

ICUTALOB

sau ngày

nhập

ICUp1p2Hô hấp (PaO2/FiO2

Thần kinh ( điểm

Glasgow)

Huyết học ( Tiểu cầu x

103/mm3)

Gan (Bilirubin µmol/l)

Tim mạch (huyết áp – vận

mạch)

Thận (creatinine µmol/l)

Số tạng suy

Điểm SOFA

P1: giữa nhóm khơng có TALOB và nhóm TALOB chung

P2: giữa nhóm TALOB ngày đầu nhập ICU và nhóm TALOB ngày sau nhập ICU

Bảng 3.15: Mối liên quan giữa APACHE II với tăng áp lực ổ bụng

Đặc điểmKhông

TALOBTALOB

TALOBp1

TALOB saup2TALOBchungngày đầungày nhậpnhập ICUICUNhiệt độ ( trực tràng

độ C)

Huyết áp động

mạch (mmHg)

Tần số tim (lần/phút

Nhịp thở (lần/ phút)

A-Ado2 (mmHg)

PaO2 (mmHg)

PH máu động mạch

HCO3(mmol/l)

Natri máu(mmol/l)

Kali máu(mmol/l)

HCT(%)

Bạch cầu (tế

bào/mm3)

Điểm Glasgow

Điểm APACHE II

p1: giữa nhóm TALOB chung và nhóm khơng có TALOB

p2: giữa nhóm TALOB ngày đầu nhập ICU và nhóm TALOB sau ngày

đầu nhập ICU

Nhận xét:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×