Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chế độ thở: Xâm lấn vs. Không xâm lấn

Các chế độ thở: Xâm lấn vs. Không xâm lấn

Tải bản đầy đủ - 0trang

GE CONFIDENTIALCác chế độ thởThơng khí hỗ trợ/kiểm sốt thể tích (A/C VC)

Thơng khí hỗ trợ/kiểm sốt áp lực (A/C PC)

Thơng khí hỗ trợ/kiểm sốt thể tích điều hòa áp lực A/C PRVC

Thơng khí bắt buộc ngắt qng đồng thì kiểm sốt thể tích (SIMV-VC)

Thơng khí bắt buộc ngắt qng đồng thì kiểm sốt áp lực (SIMV-PC)

Thơng khí bắt buộc ngắt qng đồng thì kiểm sốt thể tích điều hòa áp lực (SIMV- PRVC)

Thơng khí hai mức áp lực đường thở BiLevel (BiLevel)

Thơng khí hai mức áp lực đường thở có đảm bảo thể tích (BiLevel VG)

Thơng khí áp lực đường thở dương liên lục/ hỗ trợ áp lực (CPAP/ PS)

Thơng khí xả ápđường thở ( APRV )

Hỗ trợ áp lực (VS)

Thơng khí khơng xâm lấn (NIV)

Thử nghiệm thở tự nhiên (SBT )Page 9< MW S Book #28413>GE CONFIDENTIALChế độ bắt buộc và hỗ trợ

Các chế độ hỗ trợ kiểm sốt:A/C VC, A/C PC,A/C PRCV

Máy thở cung cấp tất cả các nhịp thở cho bệnh nhân &và làm các cơng việc cần thiết để duy trì hiệu quả thơng khí phế nang

Bệnh nhân có thể thở tự nhiên và được hỗ trợ nếu cầnCác chế độ hỗ trợ:

SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PRCV, BiLevel, BiLevel-VG, CPAP/PS, NIV, SBT

Máy thở hỗ trợ một phần trong khi bệnh nhân có thể thực hiện một phần hoặc hầu hết công thởPage 10< MW S Book #28413>GE CONFIDENTIALChế độ thở dự phòng: Bắt đầu chế độ thở dự phòng

Phát hiện thiếu thơng khí ở các chế độ thở tự nhiên.

Màn hình hiện cảnh báo bắt đầu chế độ dự phòng.Page 11< MW S Book #28413>GE CONFIDENTIALNhịp thở tự nhiên và nhịp thở kiểm soát

Nhịp thở tự nhiênVte của bệnh nhân

Nhịp thở kiểm soátBeginning of

Control BreathPage 12< MW S Book #28413>GE CONFIDENTIALChế độ sơ sinhYêu cầu cảm biến lưu lượng sơ sinh để cài đặt lưu lượng từ 0.2 l/ph đến 30 l/phCho bệnh nhi có cân nặng xuống tới 0.25 kgPage 13< MW S Book #28413>GE CONFIDENTIALThể tích cặn chức năng (FRC)

Là thể tích còn lại trong phổi ở cuối kì thở ra bình thường

FRC tăng chứng tỏ tăng giãn quá mức.

FRC giảm chứng tỏ độ giãn nở phổi giảm

Yêu cầu phải có cảm biến D-lite và module khí có chức năng đo chuyển hóaPage 14< MW S Book #28413>GE CONFIDENTIALPhế dung độngSử dụng cảm biến áp lực nội khí quản để đo áp lực nội khí quản và PEEP nội sinh.Page 15< MW S Book #28413>GE CONFIDENTIALThơng khí khơng xâm lấn (NIV)EC NIV: Tùy chọn phần mềm với 2 chế độ khả dụng:

adults và pediatrics

neonatal nCPAP.CHÚ Ý: Tùy chọn nCPAP

cần cài 2 tùy chọn Neonatal và

Non-Invasive . Không cần sử dụng cảm biến lưu lượng sơ sinhPage 16< MW S Book #28413>GE CONFIDENTIALSơ đồ hệ thống khíPage 17< MW S Book #28413>GE CONFIDENTIALPhin lọc

Phin lọc 2 micron

cho mỗi khíPhin lọc 0.5 micron kết hợp bẫy nước cho đường khí nénPage 18< MW S Book #28413>GE CONFIDENTIALCảm biến áp lực nguồn khíO2AIRPage 19< MW S Book #28413>Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chế độ thở: Xâm lấn vs. Không xâm lấn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×